Friday, February 23, 2018

 WebSharingLite (File Manager)  APK Download

WebSharingLite (File Manager) APK

88 from - 5.594 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: WebSharingLite (File Manager)
Author: NextApp, Inc.
Latest Version: 1.5 sau o versiune ulterioară
Last Update: 23 ianuarie 2014


Download WebSharingLite (File Manager) APK from NextApp, Inc. last update 23 ianuarie 2014 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]nextapp.com Politica de confidențialitate 2549-B Eastbluff Drive #201 Newport Beach, CA 92660

WebSharingLite (File Manager) WebSharing Lite enables you to wirelessly transfer files to and from your phone or tablet using a web browser. You can view images, play videos, and manage files on your device using your WI-FI network.

* FREE, AD-FREE, AND UNCONSTRAINED: The Lite version of WebSharing is entirely free. There are no advertisements displayed, neither on your phone/tablet itself nor in your web browser. Drag-and-drop file upload is included. There are no file-size limitations in the free version. The full version adds more features, but the Lite version is intended to be very functional and useful by itself.

* FILE MANAGER: Use the file browser to upload and download content to and from your device. The file browser is a fully functional file manager, with the ability to move, copy, rename, and delete files and folders on the phone/tablet. DRAG-AND-DROP file upload lets you quickly upload files by simply dragging them into the browser. With Google Chrome, you can event drag-and-drop entire hierarchies of folders. Uploaded files are queued/uploaded sequentially, so you can be repeatedly drag files/folders into WebSharing without worry.

* IMAGE VIEWER: A built-in image viewer provides the ability to display large photos with pan and zoom capabilities.

* VIDEO PLAYER: Play videos stored on the phone directly within the browser. Videos may be downloaded or viewed directly using both HTML5 and Flash-based video players. The HTML5 player has streaming support, letting you quickly skip to a position inside large movies.

* PRIVACY AND PERFORMANCE: Your data never leaves your Wi-Fi network when you use WebSharing. It does not use the Internet / cloud to perform transfers. Your computer and phone/tablet will communicate directly and privately. And because your data doesn't go over the Internet, transfers happen at local network speed.

Network support: WebSharing is intended for use on Wi-Fi networks, but can work over cellular networks if your carrier allows direct access to phones/devices on their network. Most carriers do not allow cellular access.

Browser support: WebSharing supports modern web browsers, including Chrome, Firefox, Safari, and Internet Explorer.

Video format support: WebSharing can play videos using either an HTML5 or Flash-based video player. Video format support varies by browser and operating system. Most current browsers will play MP4 files using HTML5. The Flash player is capable of playing MP4, 3GPP, and FLV files.

This is the "LITE" version of WebSharing. If you'd like more features, you can upgrade to the paid version of WebSharing: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.websharing.r1 The full version adds the following additional capabilities:

* A music player that enables you to stream music from your phone/tablet to your computer. Browse your entire music collection, or by artist, album, or playlist.
* Browse photo and video galleries.
* Access your device as a disk drive from your computer using WebDAV.
* Enable a guest access account with customizable restrictions.

More information and documentation are available on our web site: http://android.nextapp.com/site/websharing WebSharing Lite vă permite să transfere wireless fișiere pe și de pe telefon sau comprimat folosind un browser web. Puteți vizualiza imagini, reda videoclipuri, și de a gestiona fișierele de pe dispozitiv folosind rețeaua Wi-Fi.

* GRATUIT, ad-free, și fără restricții: versiunea Lite a WebSharing este în întregime gratuit. Nu există reclame afisate, nici pe telefonul / tableta în sine, nici în browser-ul web. Drag-and-drop de fișiere de încărcare este inclus. Nu există limitări file-size în versiunea gratuită. Versiunea completă adaugă mai multe caracteristici, dar versiunea Lite este destinat să fie foarte funcțional și util de la sine.

* FILE MANAGER: Utilizați browser-ul de fișiere pentru a încărca și descărca conținut către și de la aparat. Browser-ul de fișiere este un manager de fișiere complet funcțional, cu capacitatea de a muta, copia, redenumi și șterge fișierele și folderele de pe telefon / tableta. Drag-and-drop de fișiere de încărcare vă permite să încărcați rapid fișiere prin simpla trăgându-le în browser-ul. Cu Google Chrome, puteți eveniment drag-and-drop întregi ierarhii de dosare. Fișierele încărcate sunt în așteptare / secvențial încărcat, astfel încât să puteți fi trageți în mod repetat fișiere / foldere în WebSharing fără griji.

* Image Viewer: Un vizualizator de imagine încorporat oferă posibilitatea de a afișa fotografii mari cu pan și zoom capabilități.

* PLAYER VIDEO: Redare video stocate pe telefon direct în browser-ul. Video pot fi descărcate sau vizionate direct folosind atât HTML5 și playere video Flash bazate pe. HTML5 jucătorul a streaming, permițându-vă să treceți rapid la o poziție în interiorul filme mari.

* CONFIDENTIALITATE SI PERFORMANTA: Datele dvs. nu părăsește rețeaua Wi-Fi atunci când utilizați WebSharing. Ea nu utilizează Internet / nor pentru a efectua transferuri. Calculator și telefonul / tableta va comunica direct și privat. Si pentru ca datele dvs. nu merge pe Internet, transferuri întâmpla la viteza de rețea locală.

Suport de rețea: WebSharing este destinat utilizării în rețelele Wi-Fi, dar se poate lucra prin rețelele celulare în cazul în care operatorul dvs. permite accesul direct la telefoane / dispozitive din rețeaua lor. Cele mai multe transportatorii nu permit accesul celular.

Suport Browser: WebSharing suporta browsere web moderne, inclusiv Chrome, Firefox, Safari și Internet Explorer.

Suport format video: WebSharing poate reda clipuri video folosind fie o HTML5 sau video player Flash-based. Suport format video variază în funcție de browser-ul și sistemul de operare. Cele mai multe browsere va reda fișiere MP4, folosind HTML5. Flash Player este capabil de a juca MP4, 3GPP, și fișierele FLV.

Aceasta este "LITE" versiunea de WebSharing. Dacă doriți mai multe caracteristici, puteți să faceți upgrade la versiunea plătită de WebSharing: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.websharing.r1 Versiunea completă adaugă următoarele capacități suplimentare:

* Un music player care vă permite să redați muzică de pe telefon / tableta la computer. Căutați întreaga colecție de muzică, sau de artist, album sau listă de redare.
* Navigare foto și galerii video.
* Accesați dispozitivul dvs. ca o unitate de disc de la computer utilizând WebDAV.
* Activarea un cont de acces invitat cu restricții personalizabile.

Mai multe informații și documentație sunt disponibile pe site-ul nostru web: http://android.nextapp.com/site/websharing

Screenshot WebSharingLite (File Manager) APK

 WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover WebSharingLite (File Manager) APK Cover
4.5 stars based on 32089 reviews
website hit counter