Wednesday, March 21, 2018

 Weather Time for Wear  APK Download

Weather Time for Wear APK

82 from - 3.414 People

APPS and GAMES Download - Boom beach android apps on google play - Toon blast apps on google play - Icefilmsinfo globolister - Whatsapp wikipedia - How to install and make custom android wear watch faces - Wear os wikipedia - - - -
Title: Weather Time for Wear
Author: Anderson Solutions Inc.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 8 aprilie 2017


Download Weather Time for Wear APK from Anderson Solutions Inc. last update 8 aprilie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la andersonsolutionsinc[@]gmail.com 11484 Wildwood Ridge Dr. Colorado Springs, CO 80921

Weather Time for Wear **Marshmallow Users**: To get watch face to install to watch, open the Weather Time app on your watch and accept all permissions. Also make sure all permission are accepted in the phone app (Settings->Apps->Weather Time->Permissions)

**Huawei Phone Owners**: Be sure to add Weather Time as a protected app in the Battery Manager

A watch face app for your android wear smart watch that beautifully and simply displays current weather conditions along with the time and date.

Supports all smart watches running Android Wear including but not limited to
✔ Motorola Moto 360
✔ LG G Watch, R, Urbane
✔ Fossil Q Founder
✔ TAG Heuer Connected
✔ Huawei Watch
✔ ASUS ZenWatch 1,2,3
✔ Samsung Gear LIVE
✔ Sony SmartWatch 3


The watch face will automatically install to your android wear device after installing the companion app on your handheld device. It may take a couple minutes for it to appear on the watch due to the number of high resolution images. After the installation is complete, open the handheld app to customize the look of your watch face. Then set the Weather Time watch face on your watch.


Free Features and Options
✔ Analog or Digital Clock
✔ 3 different weather providers to choose from
✔ Weather data for current location or fixed location
✔ 7 fixed background images and colors
✔ Color picker to choose any background color
✔ Color picker to choose any background color for ambient mode
✔ Color picker to choose any foreground shadow color
✔ Color picker to choose separate foreground colors for the clock, seconds, date, weather display and battery indicators
✔ Color picker to choose separate ambient foreground colors for the clock, date, weather display and battery indicators
✔ Display temperature in Fahrenheit or Celsius
✔ Change units for wind speed (mph, kph, mps, knots, beaufort)
✔ Change units for pressure (inHg, mmHg, mb)
✔ 10 different clock formats (new options for seconds)
✔ 11 different date formats
✔ Change clock/date size
✔ Change size of the seconds independent of the clock size
✔ Adjust top padding of the clock
✔ Option to display a black background in ambient mode to preserve watch battery life (recommended)
✔ Choice between 5 fonts and 3 font styles
✔ Choose between short and variable height notification cards
✔ Option for translucent notification cards
✔ Option to hide notification cards in ambient mode
✔ 5-10 day forecast (depending on chosen weather provider)

Premium Features and Options (Requires 1 time in app purchase)
★ Interactive settings to open agenda, forecast, flashlight, timer, stopwatch or alarm
★ Animated scrolling backgrounds
★ Animated backgrounds that automatically change with weather conditions and time of day
★ Set any image on your phone as your watch background
★ Random photo backgrounds
★ Set how long the screen stays awake before dimming or entering ambient mode
★ Background images that automatically change with the weather
★ Change weather icon pack
★ Set the weather refresh interval
★ Option to display current phone battery level
★ Option to display current watch battery level
★ Option to vibrate watch on temperature change
★ Option to vibrate watch on phone disconnect so you never forget your phone
★ Option to vibrate watch on the hour
★ Option to vibrate when watch battery is low
★ Do not Disturb option to silence watch face vibrations during selected times
★ Display current temp with location
★ Display current temp with step count
★ Display current temp with next calendar event
★ Display current temp with wind, pressure, and humidity
★ Display current temp with wind direction and speed
★ Display high/low, short term forecast, or upcoming forecast along with current temp
★ Customize look of analog clock


Improvement Ideas
If you would like to request a new feature or you are experiencing any issues, use the menu options in the handheld app to troubleshoot or contact us and we will respond promptly. ** Marshmallow Utilizatori **: Pentru a obține ceas cu fața pentru a instala pentru a viziona, deschide aplicația Meteo Ora pe ceas și să accepte toate permisiunile. De asemenea, asigurați-vă că toate permisiunile sunt acceptate în aplicația de telefon (Setări-> Apps-> Vreme istovitor> Permisiuni)

** Proprietarii Huawei telefon **: Asigurați-vă că pentru a adăuga timp Vremea ca aplicație protejată în Manager baterie

O aplicație se confruntă cu ceas pentru uzura ceas inteligent Android, care afișează frumos și pur și simplu, condițiile meteorologice actuale, împreună cu ora și data.

sprijină toate ceasurile inteligente care rulează Android Wear, inclusiv, dar fără a se limita la
✔ Motorola Moto 360
✔ G Watch LG, R, Urbane
✔ Fossil Q Fondator
✔ TAG Heuer conectat
✔ Huawei ceas
✔ ASUS ZenWatch 1,2,3
✔ Samsung Gear LIVE
✔ Sony SmartWatch 3


Fața de vizionare se va instala automat pe dispozitiv uzura Android după instalarea aplicației companion pe dispozitiv portabil. Aceasta poate dura câteva minute pentru ca acesta să apară pe ceas datorită numărului de imagini de înaltă rezoluție. După ce instalarea este completă, deschideți aplicația handheld pentru a personaliza aspectul feței de ceas. Apoi setați ceas față Meteo Ora pe ceas.


Caracteristici gratuite și Opțiuni
✔ analog sau digital Ceas
✔ 3 diferiți furnizori de vreme, pentru a alege de la
✔ datele meteo pentru locația curentă sau fix
✔ 7 imagini de fundal fixe și culori
✔ Selector de culoare pentru a alege orice culoare de fundal
✔ Selector de culoare pentru a alege orice culoare de fundal pentru modul ambiental
✔ Selector de culoare pentru a alege orice culoare umbra prim-plan
✔ Selector de culoare pentru a alege culorile prim-plan separate pentru ceas, secunde, data, afișajul meteo și indicatorii de baterii
✔ Selector de culoare pentru a alege culorile prim-plan ambientale separate pentru ceas, data, afișajul meteo și indicatorii de baterii
✔ Temperatura de afișare în grade Fahrenheit sau Celsius
✔ Schimbarea unități pentru viteza vântului (mph, kph, Parlamentari, noduri, Beafort)
✔ Modificarea unităților de presiune (inHg, mmHg, mb)
✔ 10 formate diferite de ceas (noi opțiuni pentru secunde)
✔ 11 formate de date diferite
✔ Schimbare ceas / dimensiune dată
✔ Schimbă dimensiunea de secunde independent de dimensiunea ceasului
✔ Ajustați padding superioară a ceasului
✔ Opțiunea de a afișa un fundal negru în modul ambiant pentru a prelungi durata de viață a bateriei de ceas (recomandat)
✔ Alegerea între 5 fonturi și 3 stiluri de font
✔ Alegeți între cardurile de notificare înălțime scurte și variabile
✔ Opțiune pentru carduri de notificare translucide
✔ Opțiunea de a ascunde cardurile de notificare în modul ambiant
✔ 5-10 zile prognoza (in functie de furnizorul ales meteo)

Caracteristici Premium și Opțiuni (Necesită 1 dată în achiziționarea app)
Setările interactive ★ pentru a deschide ordinea de zi, prognoza, lanterna, temporizator, cronometru sau alarma
★ fundaluri animate defilare
★ fundaluri care se modifică în mod automat, cu condițiile meteorologice și ora din zi, animate
★ Setați orice imagine de pe telefon ca fundal de ceas
★ fundaluri fotografie aleatoare
★ Setați cât timp stă treaz ecranul înainte de reglarea intensității luminoase sau intră în modul ambiental
★ Imagini de fundal care se schimbă automat cu vremea
★ Schimbare pictograma meteo ambalaj
★ Setați intervalul de reîmprospătare meteo
★ Opțiunea de a afișa nivelul de curent a bateriei telefonului
★ Opțiunea de a afișa ceas nivelul bateriei curent
★ Opțiunea de a vibreze ceas cu privire la schimbările de temperatură
★ Opțiunea de a vibreze ceas la deconectare telefon astfel încât să nu uitați telefonul
★ Opțiunea de a vibreze ceas pe ora
★ opțiunea să vibreze atunci când baterie de ceas este scăzută
★ Nu deranjați opțiunea de a reduce la tăcere de ceas vibrații față în timpul perioadelor selectate
★ Afișează temperatura curentă cu locația
★ Afișează temp curent, cu numărul de pași
★ Afișează temp curentă cu calendar eveniment următor
★ Afișează temperatura curentă cu vânt, presiune și umiditate
★ Afișează temperatura curentă cu direcția și viteza vântului
★ Afișează prognoza înaltă / joasă, pe termen scurt, sau prognoză viitoare, împreună cu temperatura actuală
★ Personalizați aspectul de ceas analogic


Idei de îmbunătățire
În cazul în care doriți să solicitați o caracteristică nouă sau aveți orice probleme, utilizați opțiunile de meniu în aplicația de mână pentru a depana sau sa ne contactati si va vom raspunde cu promptitudine.

Screenshot Weather Time for Wear APK

 Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover Weather Time for Wear APK Cover
welcome to boom beach come with a plan or leave in defeat fight the evil blackguard with brains and brawn in this epic combat strategy game attack enemy its time for a festive new update play 50 new levels put on the elegant masks and traditional costumes we will attend to the carnival of venice you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site whatsapp messenger is a freeware and cross platform messaging and voice over ip voip service the application allows the sending of text messages and voice calls the iphone dilemma if you jump into the android wear app on your iphone youll find a watch faces section right at the top when you tap the more button you wear os previously known as android wear is a version of googles android operating system designed for smartwatches and other wearables by pairing with mobile4.5 stars based on 42109 reviews
website hit counter