Monday, February 19, 2018

 Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality.  APK Download

Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK

95 from - 32.678 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality.
Author: Art-O-Graph
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 18 ianuarie 2018


Download Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK from Art-O-Graph last update 18 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la abidandroid286[@]gmail.com Politica de confidențialitate Classic Homes, Sarkhej Road, Ahmedabad. Gujarat, India

Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. Watch Live Makkah & Madinah TV 24 x 7 x 365 Anytime, Anywhere on your mobile.

♡ WORK ON 3G to WiFi NETWORK ONLY. ♡

✓ Please wait a few seconds to loading Live Makkah & Madinah TV stream.

✓ If you are showing "Stream Server is Busy" please go back and select next channel.

✓ We are always update & added new streaming links, please set auto-update from your Play Store account.

❤ If you like this app, please write a positive review, also share this app with your friends and family. ❤

❤ JazhakhaAllah Khairan ❤

👉 If you have an ideas on how to make this app better or if you are experiencing technical problems with this app, please don't write a bad review & low rating, but instead contact us by pressing the abidandroid286[@]gmail.com email link, JazhakhaAllah Khairan.

-------------------------------

Mecca or Makkah (مكة‎‎) is a city in the Hejaz and the capital of Makkah province in Saudi Arabia. The city is located 70 km (43 mi) inland from Jeddah in a narrow valley at a height of 277 m (909 ft) above sea level. Its resident population in 2012 was 2 million, although visitors more than triple this number every year during Hajj period held in the twelfth Muslim lunar month of Dhu al-Hijjah.

As the birthplace of Muhammad(SAW) and a site of the composition of the Quran, Mecca is regarded as the holiest city in the religion of Islam and a pilgrimage to it known as the Hajj is obligatory upon all able Muslims. The Hijaz was long ruled by Muhammad's(SAW) descendants, the sharifs, either as independent rulers or as vassals to larger empires. It was absorbed into Saudi Arabia in 1925. In its modern period, Mecca has seen tremendous expansion in size and infrastructure. Because of this, Mecca has lost many thousand-year-old buildings and archaeological sites. Today, more than 15 million Muslims visit Mecca annually, including several million during the few days of the Hajj. As a result, Mecca has become one of the most cosmopolitan and diverse cities in the Muslim world, although non-Muslims remain prohibited from entering the city.

The Hajj, the 'greater' pilgrimage is performed annually in Mecca and nearby sites. During the Hajj, several million people of varying nationalities worship in unison. Every adult, healthy Muslim who has the financial and physical capacity to travel to Mecca and can make arrangements for the care of his/her dependents during the trip, must perform the Hajj at least once in a lifetime.
Umrah, the lesser pilgrimage, is not obligatory, but is recommended in the Qur'an. Often, they perform the Umrah, the lesser pilgrimage, while visiting the Masjid al-Haram.

---------------------

Al-Masjid an-Nabawī (Arabic: المسجد النبوي‎), also called the Prophet's Mosque, is a mosque established and originally built by the Islamic prophet Muhammad(SAW), situated in the city of Medina in Saudi Arabia. Al-Masjid an-Nabawi was the second mosque built in the history of Islam and is now one of the largest mosques in the world. It is the second-holiest site in Islam, after al-Masjid al-Haram in Mecca. It is open 24/7/365.

The site was originally adjacent to Muhammad's(SAW) house; he settled there after his Hijra (emigration) to Medina in 622 CE. He shared in the heavy work of construction. The original mosque was an open-air building. The mosque also served as a community center, a court, and a religious school. There was a raised platform for the people who taught the Quran. Subsequent Islamic rulers greatly expanded and decorated it. In 1909, it became the first place in the Arabian Peninsula to be provided with electrical lights. The mosque is under the control of the Custodian of the Two Holy Mosques. The mosque is located in what was traditionally the center of Medina, with many hotels and old markets nearby. It is a major pilgrimage site. Many pilgrims who perform the Hajj go on to Medina to visit the mosque due to its connections to the life of Muhammad(SAW). Watch live Makkah si Madinah TV 24 x 7 x 365 oricând, oriunde pe telefonul mobil.

♡ MUNCĂ ON 3G WiFi NETWORK NUMAI. ♡

✓ Vă rugăm să așteptați câteva secunde pentru încărcare live Makkah & Madinah flux TV.

✓ Dacă se afișează „Stream Server este ocupat“ vă rugăm să mergeți înapoi și selectați canalul următor.

✓ Suntem mereu actualizați & adăugate noi link-uri de streaming, vă rugăm să setați actualizare automată din contul Play Store.

❤ Dacă vă place această aplicație, vă rugăm să scrie un comentariu pozitiv, de asemenea, această aplicație împărtășesc cu prietenii și familia. ❤

❤ JazhakhaAllah Khairan ❤

👉 Dacă aveți un idei cu privire la modul de a face această aplicație mai bună sau dacă aveți probleme tehnice cu această aplicație, vă rugăm să nu scrie un comentariu rău & rating scăzut, dar în loc să ne contactați prin apăsarea pe link-ul de e-mail abidandroid286[@]gmail.com , JazhakhaAllah Khairan.

-------------------------------

Mecca sau Makkah (مكة) este un oraș în Hejaz și capitala provinciei Makkah în Arabia Saudită. Orasul este situat la 70 km (43 mi) în apele interioare din Jeddah într-o vale îngustă la o înălțime de 277 m (909 ft) deasupra nivelului mării. Populația sa rezidentă în 2012 a fost de 2 milioane, deși vizitatori mai mult decât triplu acest număr în fiecare an, în timpul perioadei de Hajj a avut loc în a douăsprezecea lună lunară musulman din Dhu al-Hijjah.

Ca locul de nastere al lui Muhammad (SAW) si un loc al compoziției Coranului, Mecca este considerat ca fiind cel mai sfânt oraș în religia Islamului și un pelerinaj cunoscut ca Hajj-ul este obligatorie pentru toți musulmanii capabili. Hijaz a fost mult timp condus de descendenții (SAW) lui Mohamed, a sharifs, fie ca conducători independenți, fie ca vasali la imperii mai mari. Acesta a fost absorbit în Arabia Saudită în 1925. În perioada modernă, Mecca a cunoscut o dezvoltare extraordinară în dimensiune și infrastructură. Din acest motiv, Mecca a pierdut multe clădiri vechi de mii de ani, și situri arheologice. Astăzi, mai mult de 15 milioane de musulmani vizita Mecca anual, inclusiv mai multe milioane în cele câteva zile de Hajj. Ca rezultat, Mecca a devenit una dintre cele mai cosmopolite orașe și diverse din lumea musulmană, cu toate că ne-musulmanii rămân interzise de la intrarea în oraș.

Hajj, pelerinajul „mai mare“ se face anual la Mecca și site-urile din apropiere. In timpul Hajj, mai multe milioane de oameni de diferite naționalități se închine la unison. Fiecare adult, sănătos musulman care are capacitatea financiară și fizică de a călători în Mecca și poate face aranjamente pentru îngrijirea persoanelor aflate în întreținerea lui / ei în timpul călătoriei, trebuie să efectueze Hajj-ul cel puțin o dată în viață.
Umra, valoarea cea mai mică pelerinaj, nu este obligatorie, dar este recomandată în Coran. De multe ori, ele efectua Umra, valoarea cea mai mică pelerinaj, în timp ce vizita Masjid al-Haram.

---------------------

Al-Masjid-un Nabawi (arab: المسجد النبوي), numit de asemenea Moscheea Profetului, este o moschee stabilit și inițial construit de profetul Muhammad islamic (SAW), situat în orașul Medina din Arabia Saudită. Al-Masjid un-Nabawi a fost cea de a doua moschee construită în istoria islamului și este acum unul dintre cele mai mari moschei din lume. Acesta este site-ul de-al doilea cel mai sfânt în Islam, după Al-Masjid al-Haram din Mecca. Este 24/7/365 deschis.

Site-ul a fost inițial adiacent (SAW) casa lui Muhammad; el a stabilit acolo după Hijra lui (emigrație) la Medina în 622 CE. El a împărtășit în munca grea de construcție. Moscheea originală a fost o clădire în aer liber. Moscheea, de asemenea, a servit ca un centru comunitar, o instanță, și o școală religioasă. A existat o platformă ridicată pentru oamenii care au învățat Coranul. conducători islamici ulterioare extins foarte mult și decorat-o. În 1909, a devenit primul loc în Peninsula Arabică să fie prevăzute cu lumini electrice. Moscheea este sub controlul custodele două Moscheilor Sfinte. Moscheea este situat în ceea ce a fost în mod tradițional în centrul Medina, cu multe hoteluri și piețe vechi din apropiere. Acesta este un site important de pelerinaj. Mulți pelerini care efectuează Hajj-ul merge la Medina pentru a vizita moschee din cauza conexiunilor sale la viața lui Muhammad (SAW).

Screenshot Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK

 Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover Watch Live Makkah 🕋 Madinah 🕌 HD & 4K Quality. APK Cover
4.5 stars based on 99606 reviews
website hit counter