Saturday, March 24, 2018

 @Voice Aloud Reader  APK Download

@Voice Aloud Reader APK

88 from - 55.262 People

APPS and GAMES Download - Voice aloud reader read aloud apk download for android - Voice aloud reader apk download latest version com - Voice aloud reader premium 120503 unlocked apk for android - Voice aloud reader apk 1302 free books apk4fun - Free voice aloud reader apk for android download - Voice aloud reader for android free hypercam - Voice aloud reader premium v120709 cracked apk latest - Download voice aloud reader apk for android by - Voice aloud reader 1302 descargar apk para android - Voice aloud reader apk free download ignacio ricci
Title: @Voice Aloud Reader
Author: Hyperionics Technology
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 martie 2018


Download @Voice Aloud Reader APK from Hyperionics Technology last update 20 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la atVoice[@]hyperionics.com Politica de confidențialitate 24 Rivard Rd. Needham MA 02492

@Voice Aloud Reader Listen to the app read aloud or read on screen web pages, news articles, long emails, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documens, EPUB, MOBI, PRC, AZW and FB2 ebooks and more. It's an HTML reader, document reader and ebook reader all in one, both for reading on-screen, or listening when your eyes hurt, malfunction or are busy elsewhere. ADHD? Read the User Comment below.

USER COMMENTS:
“I just wanted to express my thanks for your wonderful app. I am an academic researcher who has A.D.H.D., and [@]Voice has been amazingly helpful to me. (…) In my case, ADHD manifests with challenges in concentration and focus. When I read on the page, I frequently find myself having to re-read sentences, paragraphs or entire passages upon realizing that I had "zoned out" while reading. (…) these problems are resolved when I use [@]Voice to "read" written work. The TTS format keeps me on track, because even if I get distracted while listening, the speech continues and I am able to quickly return to the author's overall train of thought. And, thanks to the intuitive interface of [@]voice aloud (especially the highlighting function) it is easy to back-track if necessary. (…)So, [@]voice has truly improved my life and prospects. I estimate that your app allows me to read about 10-12 times more than I would otherwise have been able to read, and has certainly improved my ability to edit my own work.”

FEATURES:
* Open text, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documents or HTML files from Android file system for reading aloud.
* Click "Share" or "Send by Email" button/menu item in any app to send text to [@]Voice Aloud Reader for aloud reading over speakers or a headset.
* When sharing web pages to [@]Voice, their menus, navigation, ads, other junk are removed, leaving clean text to read or listen.
* If "Share" is not available, copy text in another app and paste it into [@]Voice for aloud reading.
* Save articles opened in [@]Voice to files for later listening. Construct listening lists of many articles for uninterrupted listening one after the other. Order the list as needed, e.g. more important articles first.
* Option to instantly read aloud text copied to clipboard.
* Read ebooks on screen with their original formatting, images shown, turn pages or read continuously. Or put headphones, turn off screen and listen!
* Handles Chinese and Japanese vertical text (right to left mode) under Android 4.4 and higher, or switch it to horizontal mode if preferred.
* Easily add saved Pocket articles to [@]Voice reading list - in Read List screen, press Menu - Add articles from Pocket, then read on screen or listen being read aloud.
* Record spoken articles to sound files - WAV (uncompressed) or OGG (compressed) formats supported.
* Long-press word and/or select a longer phrase to view dictionaries, translations, Wikipedia, Web search and more.
* Speech correction for TTS, optionally using Regular Expressions (RegEx)
* Desktop/laptop Google Chrome browser extension to add articles to [@]Voice reading list with one click.
* Easily control speech generator volume, pitch and rate of speech.
* Pause/resume speech as needed with wired or Bluetooth headset buttons, plus click Next/Previous buttons to jump by sentence or to next/previous article on list.
* Auto-recognize the language to use appropriate TTS voice, if available, or set your preferred voices manually with "Select language" menu item.
* Options for additional pause between paragraph, start talking as soon as a new article is loaded or wait for a button press, start/stop talking when wired headset plug is inserted/removed.
* Optional sleep timer to stop speech after a given timeout.
* Now compatible with Smart Headset Assistant - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yado.sbh2

WANT TO BETA TEST NEW RELEASES?
Join [@]Voice Beta Testing: https://play.google.com/apps/testing/com.hyperionics.avar Ascultați aplicația citească cu voce tare sau de a citi de pe paginile web pe ecran, articole de știri, email-uri lungi, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, documens OpenOffice, EPUB, MOBI, RPC, AZW și FB2 ebooks și mai mult. Este un cititor HTML, cititor de documente și cititor de carte electronică într-un singur, atât pentru citirea de pe ecran, sau de a asculta atunci când ochii rănit, funcționare defectuoasă sau sunt ocupate în altă parte. ADHD? Citiți Comentariul utilizatorului de mai jos.

COMENTARII UTILIZATOR:
„Am vrut doar să exprim mulțumirile mele pentru aplicația minunata. Sunt un cercetător academic, care are A.D.H.D., și [@]Voice a fost uimitor de ajutor pentru mine. (...) În cazul meu, ADHD se manifesta cu provocări în concentrare și focalizare. Când am citit pe pagina, mi se pare frecvent eu având propozitii, paragrafe sau pasaje întregi re-citit pe seama că am „zoned out“, în timp ce citesc. (...) aceste probleme sunt rezolvate atunci când folosesc [@]Voice pentru a „citi“ de lucru în scris. Formatul TTS mă ține pe drumul cel bun, pentru că, chiar dacă am distras în timp ce ascultați, discursul continuă și sunt în măsură să se întoarcă rapid la trenul de ansamblu a autorului de gândire. Și, datorită interfeței intuitive a [@]voice cu voce tare (în special funcția subliniind) este ușor de back-track, dacă este necesar. (...) Deci, [@]voice a îmbunătățit cu adevărat viața și perspectivele mele. Estimez că aplicația dvs. îmi permite să citesc aproximativ 10-12 de ori mai mult decât mi-ar fi fost altfel capabil să citească, și are cu siguranță îmbunătățită capacitatea mea de a edita propria mea lucrare „.

CARACTERISTICI:
* Deschideți text, PDF, DOC, DOCX, RTF, documente OpenOffice sau fișiere HTML din sistemul de fișiere Android pentru citirea cu voce tare.
* Faceți clic pe „Distribuiți“ sau „Trimite prin e-mail“ element de buton / meniu din orice aplicație pentru a trimite mesaje text la [@]Voice Aloud Reader pentru citirea cu voce tare peste difuzoare sau un set de căști.
* Atunci când partajarea paginilor web pentru a [@]Voice, meniurile lor, navigare, anunțuri, altele nedorite sunt eliminate, lăsând textul curat pentru a citi sau a asculta.
* În cazul în care „Share“ nu este disponibil, copia textul într-o altă aplicație și lipiți-l în [@]Voice pentru citirea cu voce tare.
* Salvați articole deschise în [@]Voice la fișiere pentru a asculta mai târziu. Construi liste de ascultare de mai multe articole pentru a asculta fără întrerupere unul după altul. Comandați lista după cum este necesar, de exemplu, articole mai importante primele.
* Opțiunea de a citi instantaneu cu voce tare textul copiat în clipboard.
* Citește cărți electronice pe ecran cu formatarea lor original, imaginile afișate, întoarce paginile sau de a citi în mod continuu. Sau pune căștile, opriți ecran și ascultă!
* Manere chineză și japoneză text vertical (dreapta la modul de stânga) sub Android 4.4 și mai mare, sau comutați-l la modul orizontal, dacă preferați.
* Adăuga cu ușurință articole de buzunar salvate la [@]Voice lista de citire - în citire listă de ecran, apăsați Menu - Adăugați articole din buzunar, apoi se citește pe ecran sau de a asculta citirea cu voce tare.
* Înregistrarea vorbit articole fișiere de sunet - WAV (necomprimat) sau Ogg (comprimat) acceptate.
* Apăsați lung cuvânt și / sau selectați o expresie mai lungă pentru a vizualiza dicționare, traduceri, Wikipedia, căutare pe Web și multe altele.
* Corecție vorbire pentru TTS, opțional folosind expresii regulate (RegEx)
* Spațiul de lucru / laptop Google Chrome extensie de browser pentru a adăuga articole la [@]Voice lista de lectură cu un singur clic.
* Controla cu ușurință de vorbire volum generator, pas și viteza de vorbire.
* Vorbire Pauză / relua după cum este necesar, cu butoane Cască cu fir sau Bluetooth, faceți clic pe Next plus / butoanele anterioare pentru a sari prin propoziție sau la următorul articol / anterior de pe listă.
* Auto-recunosc limba de a utiliza vocea TTS corespunzătoare, dacă este disponibilă, sau setați manual vocile preferate cu elementul de meniu „Selectare limbă“.
* Opțiuni pentru pauză suplimentare între punctul, începe să vorbești imediat ce un nou articol este încărcat sau așteptați apăsarea unui buton, pornire / oprire a vorbi atunci când este introdus prin cablu mufă căști / eliminate.
* Sleep timer opțional pentru a opri vorbirea după o anumită pauză.
* Acum, compatibil cu căști inteligent Assistant - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yado.sbh2

VREI de a testa noi versiuni?
Alăturați-vă [@]Voice Testare Beta: https://play.google.com/apps/testing/com.hyperionics.avar

Screenshot @Voice Aloud Reader APK

 @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover @Voice Aloud Reader APK Cover
download voice aloud reader read aloud apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices download voice aloud reader apk comhyperionicsavar free all latest and older versions apk available android app by hyperionics technology free voice aloud reader premium 120503 unlocked apk for android listen to or read on screen the text from other android apps eg web pages news articles voice aloud reader 1302 apk for android updated march 8 2018 downloads 155 there are times when applications like voice aloud reader are taken out from google play store in the event they do not follow the developer program policies voice aloud reader reads aloud the text displayed in an android app eg web pages note if you want to download an apk file from our server download apk voice aloud reader listen to or read on screen the text from other android apps eg web pages news articles long emails txt pdf doc docx voice aloud reader apk voice aloud reader listen to or read on screen the text from other android apps eg web pages news articles long emails txt pdf doc docx rtf openoffice document files epub mobi prc azw and fb2 ebooks and more descarga 5 voice aloud reader 1302 en aptoide ahora libre de virus y malware sin costes extra download voice aloud reader apk latest version for free at browsercam voice aloud reader is a free productivity app developed and designed by hyperionics4.5 stars based on 76316 reviews
website hit counter