Saturday, March 24, 2018

 VIPole Private Messenger  APK Download

VIPole Private Messenger APK

91 from - 7.244 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: VIPole Private Messenger
Author: VIPole International
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 martie 2018


Download VIPole Private Messenger APK from VIPole International last update 15 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]vipole.com Politica de confidențialitate United Kingdom

VIPole Private Messenger VIPole secure messaging and collaboration app protects your privacy against interceptions and eavesdropping. All data including video, calls, all shared files are encrypted end-to-end with strong cryptographic algorithms. The server has no access to the user data, which means that disclosing it to anyone is technically impossible.

ENCRYPTED PRIVATE MESSAGING AND GROUP CHATS
Chat secure as easy as any other chat, the core difference is strong encryption that is a part of all data transmission and storage processes. VIPole is the best private messenger for increasing team productivity, as encrypted chat rooms organize securely the workflows of different departments and project groups.

SECURE AUDIO AND VIDEO CALLS
Make crystal-clear audio and video calls encrypted end-to-end. IP masking and changing your voice tone during calls can make all you conversations even more confidential.

AUDIO AND VIDEO CONFERENCE CALLS
With encrypted conferencing for 9 people, VIPole is a handy tool for connecting remote team members. Make secure multiuser calls a part of your daily business interactions.

SHARING ANY FILE AND MANAGING FILES
Make your docflows easy and secure, as all photos, media files, archives and docs that you send in VIPole are encrypted on devices, on servers and in transit and synched so that you can reach them anytime, anywhere.

HISTORY EDITING AND CLEARING
Secure communication means that you can always change your mind and take it back. Erase messages, set autoburn mode, edit them or delete the conversation completely and irrevocably – the history will be changed respectively on the devices of your contacts.

CONTACT LIST MANAGEMENT AND HIDDEN CONTACTS
Confidential communication is designed for your personal affairs only. Limit the number of people you want to see in your contact list, as you are too busy for any kind of negativity in your life. No advertisers, spammers or meddlers can bother you here. Make lists of hidden contacts and blacklists when necessary.


PASSWORD MANAGER
Account details for all devices, social media, credit cards, software licenses and subscriptions – everything requires passwords. VIPole password manager takes a load off your mind – store and organize passwords, access them on all devices and share them securely.

ENCRYPTED NOTES
Message encryption is useful, but sometimes you need to make marginal notes for yourself, not your friends. You no longer need a special app for this – VIPole will store your ideas encrypted and inaccessible to everyone but you.

SECURITY EXTENSIONS
Remote control of self-connections allows to disconnect the unattended devices. Auto lock and auto logout on inactivity protect your conversations from prying eyes – just set the preferable period prior to disconnection.

CHEAP INTERNATIONAL CALLS
Stay connected with friends outside VIPole, we offer the best international calling rates.

USE ON ANY DEVICE
Connect simultaneously using all your devices on Windows, Linux, Mac OS X, iOS and of course Android!
____________________________________________________________________________________

Visit our Help center and Knowledge base: https://www.vipole.com/support
Contact support service: https://www.vipole.com/feedback mesagerie securizată VIPole și aplicația de colaborare protejează confidențialitatea împotriva interceptărilor și trage cu urechea. Toate datele, inclusiv video, apeluri, toate fișierele partajate sunt criptate end-to-end, cu algoritmi de criptare puternici. Serverul nu are acces la datele de utilizator, ceea ce înseamnă că dezvăluirea oricărei persoane este imposibil punct de vedere tehnic.

Mesageria privată s-criptatăse chaturile de grup
Chat-ul securizat la fel de ușor ca orice alt chat, diferența de bază este de criptare puternică, care este o parte a tuturor proceselor de transport și de stocare a datelor. VIPole este cel mai bun mesager privat pentru productivitate echipa în creștere, ca și camere de chat criptate organizează în siguranță fluxurile de lucru ale diferitelor departamente și grupuri de proiect.

AUDIO SIGURĂ și apeluri video
Efectuați apeluri audio și video-cristal clar criptate end-to-end. Mascarea adresei IP și schimbarea tonul vocii în timpul apelurilor poate face toate vă conversații chiar mai confidențiale.

Audio și video conferințe telefonice
Cu conferințe criptate pentru 9 persoane, VIPole este un instrument util pentru conectarea la distanta membrii echipei. Asigurați-multiutilizator sigure solicită o parte din interacțiunile dvs. de afaceri de zi cu zi.

ÎMPĂRTĂȘIND orice fișier și gestionarea fișierelor
 Asigurați-vă docflows ușor și sigur, ca toate fotografiile, fișierele media, arhive și documente pe care le trimiteți în VIPole sunt criptate pe dispozitive, pe servere și în tranzit și desincronizate, astfel încât să puteți ajunge la ele oricând, oriunde.

EDITAREA ISTORIC ȘI ȘTERGEREA
comunicare sigură înseamnă că puteți oricând să vă răzgândiți și să-l înapoi. Ștergerea mesajelor, setați autoburn modul, le puteți edita sau șterge conversația complet și irevocabil - istoria va fi schimbat, respectiv pe dispozitivele de contact.

MANAGEMENT DE CONTACT ȘI LISTA CONTACT ASCUNSE
comunicarea confidențială este conceput doar pentru afacerile tale personale. Limitați numărul de persoane pe care doriți să le vedeți în lista de contacte, așa cum ești prea ocupat pentru orice fel de negativitate în viața ta. Nu există agenții de publicitate, autorii de spam sau și vă deranjează și să se amestece aici. Asigurați-vă liste de contacte și liste negre ascunse, atunci când este necesar.


PAROLA MANAGER
Detalii de cont pentru toate dispozitivele, social media, carduri de credit, licențe software și abonamente - totul necesită parole. VIPole manager de parole reprezintă o sarcină mintea - stoca și organiza parolele, să le accesați pe toate dispozitivele și să le partajați în siguranță.

NOTE criptat
Mesaj de criptare este util, dar uneori ai nevoie pentru a face note marginale pentru tine, nu prietenii tăi. Nu mai este nevoie de o aplicație specială pentru acest lucru - VIPole va stoca ideile tale criptate și inaccesibile pentru toată lumea, dar tine.

EXTENSII DE SECURITATE
Telecomanda de auto-conexiuni permite de a deconecta dispozitivele nesupravegheate. Blocarea automată delogari automată pe inactivitate a proteja conversațiile de ochii indiscreti - trebuie doar să setați perioada de preferat, înainte de deconectare.

APELURI ieftine International
Rămâneți conectat cu prietenii din afara VIPole, noi oferim cele mai bune tarife de apel internațional.

UTILIZA pe orice dispozitiv
Conectați folosind simultan toate dispozitivele de pe Windows, Linux, Mac OS X, iOS și Android desigur!
____________________________________________________________________________________

Vizitați Centrul nostru de ajutor și de cunoștințe de bază: https://www.vipole.com/support
Contactați asistența pentru servicii: https://www.vipole.com/feedback

Screenshot VIPole Private Messenger APK

 VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover VIPole Private Messenger APK Cover
4.5 stars based on 90096 reviews
website hit counter