Wednesday, March 21, 2018

 unGlue: Parental Control & Screen Time Manager  APK Download

unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK

55 from - 38 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: unGlue: Parental Control & Screen Time Manager
Author: unGlue
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 24 ianuarie 2018


Download unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK from unGlue last update 24 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]unglue.com Politica de confidențialitate

unGlue: Parental Control & Screen Time Manager - unGlue lets parents easily set limits to screen time on their kid's devices
- More than a parental control app, empower your kids to learn better screen time habits.
- Featured in USA Today, TechCrunch, Forbes and the app store.

The unGlue app lets parents control their kids' screen time at home and away. (social media, video, games, websites, apps, everything!)

FEATURES
-Block kid’s internet
-Block kid’s apps
-Turn the internet off for family or single device
-Custom chores for your kids to earn more screen time
-Custom internet schedules
-Set limits on social and game apps (entertainment time)
-Kids activity report for both web & apps
-Add multiple devices per kid or shared devices

UNGLUE HELP PARENTS TO
-Teach your kids important time management skills
-Create custom boundaries for screen time
-Reinforce family rules for screen time and Internet use through the parental control app
-Establish a "Family Media Plan" as recommended by the American Academy of Pediatrics
-Reward your children for building healthier screen time habits
-Set schedules for dinner, homework, and bedtime since children thrive on established routines

OVERVIEW
More than a parental control app, unGlue empowers your kids to rethink how they use their screen time and internet safety. unGlue allows them to manage their own screen time through the screen time app (unGlue Kids) with dashboards to circle and track their usage and alerting them when their screen time is running out. Your kids can even rollover unused screen time for another day or request more minutes in exchange for doing chores.

Don't make it a chore to manage your kids' online time or screen time. Stop the netsanity with this free parental app. The screen time control app from unGlue gives your children the freedom and flexibility to build better viewing habits, with the boundaries you set for them.

TEACH GOOD SCREEN TIME HABITS
With our "Time Bank" feature, kids can "spend" and "earn" their screen time minutes almost like cash. They can see exactly how much screen time they've been allotted each day and how much they have used.

CHORES FOR TIME
Reward your children with more online time when they complete chores and other tasks that you assign from the parent app. (Wash the dishes for 15 more minutes) Ourpact with kids is clear; if they help around the house they should be rewarded.

PERSONALIZED SCHEDULES
Our parental control app gives each child in your home a custom screen time schedule for each of their devices. Set parental limits for school days and weekends. Block access for dinnertime, study time, and bedtime.

LIMIT DISTRACTIONS
Our "Entertainment Time" feature bundles popular apps for social media, video, and games into one simple setting allowing you to create daily limits. You can have screen time control over Netflix and internet TV.

PAUSE INTERNET
Turn off internet access for one child or your whole family with a single click from the parental control app. Whether it's time for homework or dinner, we make it easy to circle off a screen-free zone.

MONITOR ACTIVITY
Keep an eye on the sites and apps your kids are visiting through the screen time control section. See where they spend most of their time. The parental control app helps to have informed conversations with your children about the content that they're seeing. Kid safety is important!

BLOCK CONTENT
Make the Internet age-appropriate and safe for your kids with a single click. Easily block adult content and other red-flag sites. The parent app blocks inappropriate sites automatically.

CONCLUSION
The unGlue parental control app is designed for parents by parents. It works everywhere your children go — at home, in the car, or when they're out of your sight. It works with any device, so you can set screen time control limits on smartphones, TVs, tablets, and gaming consoles.

For support, please contact support[@]unglue.com
Question? Read our FAQs: http://www.unglue.com/faqs - dezlipi permite părinților cu ușurință să stabilească limite pentru ecran timp pe dispozitivele lor copil
- Mai mult decât o aplicație de control parental, împuternici copiii să învețe mai bine obiceiurile de ecran de timp.
- recomandate în USA Today, TechCrunch, Forbes și magazinul de aplicații.
 
Aplicația dezlipi permite părinților controlul timpului de ecran pentru copii lor acasă și în deplasare. (Social media, video, jocuri, site-uri web, aplicații, totul!)
 
CARACTERISTICI
internet pentru copil -bloc lui
Aplicații copil -bloc lui
-Deschideti internet off pentru familie sau de un singur dispozitiv
treburile -Custom pentru copiii dvs. pentru a câștiga mai mult timp pe ecran
program de internet -Custom
Limitele -Set în aplicații sociale și de joc (timp de divertisment)
-Kids raport de activitate, atât pentru aplicații web &
mai multe dispozitive -Add pe copil sau dispozitivele comune
 
PĂRINȚI HELP dezlipi LA
-Teach copiii abilitățile de gestionare a timpului importante
limite personalizate pentru -creați timp de ecran
reguli de familie -Reinforce pentru timpul de ecran și de utilizare a internetului prin intermediul aplicației de control parental
-stabilirea un „Plan de familie Media“ așa cum este recomandat de Academia Americana de Pediatrie
-Reward copiii pentru construirea unor obiceiuri alimentare sanatoase timp de ecran
programe -Set pentru cină, teme, si inainte de culcare, deoarece copiii prospera pe rutine stabilite
 
PREZENTARE GENERALĂ
Mai mult de o aplicație de control parental, dezlipi împuternicește copiii să regândească modul în care utilizează timpul lor pe ecran și siguranță pe internet. dezlipi le permite să gestioneze propriul lor timp, pe ecran prin intermediul aplicației de timp de ecran (dezlipi copii) cu tablouri de bord în cerc și de a urmări utilizarea și alertarea-le atunci când timpul lor pe ecran se scurge lor. Copiii dvs. se pot rollover chiar si timpul de ecran nefolosit pentru o altă zi sau să solicite mai multe minute, în schimbul pentru a face treburile.
 
Nu-l face o corvoada pentru a gestiona timpul sau de ecran online, timp copiii tăi. Opriți netsanity cu această aplicație gratuită pentru creșterea copilului. Aplicația de control al timpului de ecran din dezlipi oferă copiilor dumneavoastră libertatea și flexibilitatea de a construi obiceiurile de vizionare mai bune, cu limitele pe care le setați pentru ei.
 
TEACH OBICEIURI ECRAN TIME BUNE
Cu noastre facilitate „Time Bank“, copiii pot „cheltui“ și „câștiga“ lor de minute timp de pe ecran aproape ca numerar. Ei pot vedea exact cât de mult timp, pe ecran au fost alocate în fiecare zi și cât de mult le-au folosit.
 
Chores PENTRU TIMP
Răsplătiți copiii cu mai mult timp online, atunci când ei treburi complete și alte sarcini pe care le atribuiți din aplicația părinte. (Se spală vasele pentru inca 15 minute) Ourpact cu copii este clar; în cazul în care acestea ajuta în jurul casei ei ar trebui să fie recompensați.
 
ORARUL PERSONALIZATE
Aplicația noastră de control parental oferă fiecărui copil în casa ta un calendar de ecran personalizat pentru fiecare dintre dispozitivele lor. Setați limite parentale pentru zile de școală și în weekend. Bloca accesul pentru dinnertime, timp de studiu, si inainte de culcare.
 
distractions LIMIT
Noastră caracteristică „Divertisment Timpul“ Grupări cele mai populare aplicații pentru social media, video și jocuri într-o singură setare simplă, permițându-vă să creați limite de zi cu zi. Puteți avea control asupra timpului de ecran Netflix și TV pe internet.
 
PAUZĂ INTERNET
Dezactivați accesul la internet pentru un copil sau întreaga familie cu un singur clic din aplicația de control parental. Fie că este timpul pentru temele sau cina, vom face mai ușor de cerc pe o zonă ecran liber.
 
ACTIVITATEA MONITOR
Stai cu ochii pe site-urile și aplicațiile copiii vizitează prin intermediul secțiunii de control al timpului de ecran. A se vedea, în cazul în care își petrec cea mai mare parte a timpului. Aplicația de control parental ajută să fi informat conversații cu copiii dumneavoastră cu privire la conținutul pe care le vedeți. siguranță Kid este important!
 
Blochează conținutul
Asigurați-corespunzătoare vârstei și în condiții de siguranță pentru copii cu un singur clic pe Internet. bloca cu ușurință conținutul pentru adulți și alte site-uri roșu-pavilion. Blocurile App-mamă site-uri necorespunzătoare în mod automat.
 
CONCLUZIE
Aplicația de control parental dezlipi este proiectat pentru părinți de către părinți. Acesta funcționează peste tot copiii merg - acasă, în mașină, sau numai atunci când din ochi. Acesta funcționează cu orice dispozitiv, astfel încât să puteți seta limite de control de timp, pe ecran pe console smartphone-uri, televizoare, tablete și jocuri.
 
Pentru asistență, vă rugăm să contactați support[@]unglue.com
Întrebare? Citiți Întrebările frecvente: http://www.unglue.com/faqs

Screenshot unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK

 unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK Cover unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK Cover unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK Cover unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK Cover unGlue: Parental Control & Screen Time Manager APK Cover
4.5 stars based on 7700 reviews
website hit counter