Sunday, February 18, 2018

 UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving  APK Download

UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK

80 from - 155 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving
Author: Apps on Toast
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 februarie 2018


Download UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK from Apps on Toast last update 12 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appsontoast[@]gmail.com Politica de confidențialitate Urb. Los Olivos Mijas Costa Malaga 29649 Spain

UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving UCD Wins Award at the Barcelona Motor Show for the Best Technological Developments for the Connected Car

Drive Safe - Get UCD The Award Winning Hands Free Experience

NEW: Hotword Detection add-on available in UCD Menu = 100% Handsfree
NEW: Off-Line Voice Recognition add-on option available in UCD’s Menu

• Calls - Texts - Emails - Read out to You !
• Reply Hands Free to SMS, WhatsApp & Gmail
• BT SteeringWheel / Headset Hookup
• Voice Response Personalisation
• Full Screen Music Player
• 30 App shortcuts
• 7 Languages

Full Voice Recognition = Zero Driver Distraction:
Receive and Answer SMS text messages, emails, and calls, (WhatsApp / Facebook messages & Gmail require Android 4.4+), open any of your favourite apps, start navigation and control your music - Completely Handsfree.

See full list of Voice Commands, and personalise your settings from the apps menu.

Integration with Steering Wheel or Headset via Bluetooth:
Activating UCD via the Steering Wheel Button or Bluetooth Headset enables you to initiate voice control without having to look at or, even touch your phone. You can literally leave your phone in your pocket, or bag, and still use it while you drive.

Personalised Voice Response:
By default the voice prompt is programmed to say “Ready”, but you can opt to have it say your name, (or whatever you want,) giving your car a whole new personality!

Dedicated Music Player:
The music player has its own dedicated screen, beautifully designed for safe driving, with large buttons, and easy to read text.

5 Car Dock Screens:
The 5 car dock screens hold 30 shortcuts in total – and each one can be voice activated. Sleep Mode offers power saving, and ease of use.

UCD Settings:
The many and varied settings make UCD adaptable to your unique needs. There is even a Free online backup for the apps data, and your own personal settings.

We ask that you please familiarize yourself with the app, and set your preferences before you drive off! See “Voice Commands” & “Settings” in the menu. or view full user manual below:

UCD User Manual
https://www.appsontoast.com/UCD-Manual.pdf

“This app gives you a simpler (safer) menu for apps you need while you drive. It also gives you text to speech to hear and answer messages.”
IBM Software Group - Vice President Rational Continuous Engineering Solutions

Drive Safe – Get UCD

Thanks to Marcello Di Matteo for the initial Italian translations
Thanks to Killian Poglajen for the French translations
Thanks to Daniel Ricardo Franco Bolado for the Spanish translations

Connect with us on Google+ https://plus.google.com/u/0/+Appsontoast-UCD/posts UCD câștigă premiul la Salonul Auto de la Barcelona pentru cele mai bune dezvoltări tehnologice pentru Connected Car

Disc Safe - Ia-UCD Premiul câștigătoare Hands Free Experiența

NEW: Detectarea expresiei de activare add-on disponibile în UCD Meniu = 100% Handsfree
NOU: Off-Line Recunoaștere voce add-on opțiune disponibilă în meniul UCD

• Apeluri - Texte - E-mailuri - Read la tine!
• Răspuns mâini libere pentru SMS-uri, WhatsApp & Gmail
• BT volanului / Căști agatare
• Voice Response Personalizare
• Ecran complet Music Player
• 30 Comenzi rapide aplicații
• 7 limbi

Full Voice Recognition = Zero driver Distragerea:
Primirea si raspuns mesaje text SMS, e-mailuri și apeluri, (mesaje WhatsApp / Facebook și Gmail necesită Android 4.4+), deschide oricare dintre aplicațiile preferate, începe de navigare și controlați muzica - Complet handsfree.

A se vedea lista completă de Comenzi vocale, și personaliza setările din meniul de aplicații.

Integrare cu volan sau prin Bluetooth Headset:
Activarea UCD prin intermediul butonului volan sau Setul cu cască Bluetooth vă permite să inițieze un control vocal, fără a fi nevoie să se uite la sau, chiar atingeți telefonul. Puteți lăsa literalmente telefonul în buzunar sau geantă, și încă-l utilizați în timp ce conduceți.

personalizate Voice Response:
În mod implicit prompt vocal este programat să spună „Gata“, dar puteți opta să spun numele dvs., (sau ce vrei,) dând masina ta o personalitate cu totul nou!

Dedicated Music Player:
Music player-ul are propriul ecran dedicat, frumos proiectat pentru conducere în condiții de siguranță, cu butoane mari și ușor de citit textul.

5 Ecrane Dock auto:
Ecranele de andocare 5 auto dețin 30 de comenzi rapide în total - și fiecare poate fi activat de voce. Sleep Mode oferă de economisire a energiei, și ușurința de utilizare.

Setări UCD:
Cele mai multe și variate setări face DCN adaptabile la nevoile dvs. unice. Există chiar și o copie de siguranță on-line gratuit pentru date de aplicații, și setările proprii.

Vă rugăm să vă rugăm să vă familiarizați cu aplicația și setați preferințele înainte de a vă conduce pe! A se vedea „Comenzi vocale“ & „Settings“ din meniu. sau pentru a vizualiza manualul de utilizare completă de mai jos:

UCD User Manual
https://www.appsontoast.com/UCD-Manual.pdf

„Această aplicație vă oferă un meniu simplu (mai sigur) pentru aplicațiile de care aveți nevoie în timp ce conduceți. Acesta oferă, de asemenea, vă text în vorbire pentru a auzi și să răspundă la mesaje.“
IBM Software Group - Vicepreședinte Raționali Engineering Solutions continuu

Unitate de siguranță - Ia UCD

Datorită Marcello Di Matteo pentru traducerile inițiale italiene
Datorită Killian Poglajen pentru traducerile franceze
Datorită lui Daniel Ricardo Franco Bolado pentru traducerile spaniole

Conectează-te cu noi pe Google+ https://plus.google.com/u/0/+Appsontoast-UCD/posts

Screenshot UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK

 UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover UCD (Pro) Award Winning Handsfree Driving APK Cover
4.5 stars based on 71502 reviews
website hit counter