Sunday, March 18, 2018

 True Contact - Real Caller ID  APK Download

True Contact - Real Caller ID APK

81 from - 31.839 People

APPS and GAMES Download - Truecaller 8807 for android download androidapksfree - Playapkorg apk downloader - Download truecaller for pclaptop windows 781xpmac - Apk download latest version of the best apps and games - Android apk download android apps and games - Icefilmsinfo globolister - Four free caller identification apps that will annoy your - Google play - Antivirus pro android security android apps on google play - Acronis true image 2018 build 10640 bootable iso win
Title: True Contact - Real Caller ID
Author: Appsbuyout apps
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 13 martie 2018


Download True Contact - Real Caller ID APK from Appsbuyout apps last update 13 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]appsbuyout.vc Politica de confidențialitate support[@]appsbuyout.vc

True Contact - Real Caller ID True Contact : Smart Caller ID, Reverse Phone service and Spam block
True Contact : extremely fast and reliable .
True Contact : Know who is calling before answering the call!
True Contact : Block unwanted & spam calls

Features:

• Caller ID - the true smart caller id with name with address and picture.
• SPAM Blocker - block spam, fraudulent and just unwanted calls with single click!
• Contacts Manager - Save resolved contacts to your phone book
• Social profile- true contacts data updated and cross checked with social networks like Facebook, Linkedin, Twitter, Google plus
• Call log - retrieve true caller id information for unknown numbers from call history list in single view.
• Update Phone-book - Keep your phone-book up-to-date with your friends latest address info, pictures, address and more.
• Caller location - worldwide caller true & smart Geo-location service
• Notifications for detected caller id or blocked calls.

Caller ID profile may contain :
★ personal name or business name
★ address
★ personal photo or business logo
★ status, title

True Contact Smart & True Caller ID provide coverage for the following countries :
• North America: USA, Canada
• Europe: Germany, Switzerland, Austria, France, Norway, Italy, Hungary, Poland & many more .
• Asia: India, Thailand, Taiwan, Malaysia and Indonesia
• Africa : Ghana, Egypt, South Africa, Botswana & many more.
• South America: Brasil, Argentina, Mexico

True Contact uses contact and caller id information from several sources incl. social networks.

Spam block - a new True & Smart Spam Blocker feature from True Contact.
Automatically blocks unwanted, fraudulent & spam calls.

True Contact Caller ID pays huge attention to data security and privacy.
True Contact Caller ID does not sell, share data with any third party application and/or organization.
True Contact can be installed natively along with other connectivity applications such as native dialer application, skype, whatsapp, telegram or voxer.

True Contact is a smart caller id and spam block for your mobile device.
A popup with true caller id details will appear on top of the screen when there is incoming call.

During incoming call you will see the true caller id details.
Now you have a choice to answer it if this is someone you trust, or drop the call in case of spammers, advertisers, telemarketing and fraud calls.

Please note, caller id feature requires network connection. In case of network connection unavailable during the call , true contact will fetch caller id details right after finish of a call.

We also added new phone-book history caller id feature. This allows you to obtain true caller id information for calls stored in your contact book.

True Contact pay's a huge attention for performance and responsibility and this means that fetching of caller id information will take no more than just few seconds.
In most cases caller id information fetched within 1-2 seconds.
This allows you to answer a call only when you know who is the person calling you!

True Contact - smart caller id is absolutely free caller id application. If you enjoy it - feel free to rate it accordingly.

In the future releases we plan to add comprehensive spam protection. Auto block for spam numbers based on caller id's of telemarketers and spammers.

Please note :
★ During incoming call , Caller ID information will appear on the screen.
★ Network connection is required to allow connection to True Contact servers.
★ If you enjoy fully functional version - please consider to purchase a True Contact Pro version.

True Contact systematically improves contact and caller id data quality! Adevărat Contact : inteligent ID apelant, Reverse Telefon de serviciu și bloc de spam
Adevărat Contact : extrem de rapid și de încredere.
Adevărat Contact : Să știi cine sună înainte de a răspunde la apel!
Adevărat contact : apeluri nedorite Block & spamului

Caracteristici:

• ID apelant - adevăratul id-ul apelantului inteligent cu numele cu adresă și imagine.
• Spam Blocker - bloc de spam, apeluri frauduloase și doar nedorite cu un singur clic!
• Manager Agendă - Salvați persoanele de contact au fost rezolvate în agenda telefonică
• Social de date cu contacte reale profil; actualizate și verificate încrucișat cu rețelele sociale precum Facebook, Linkedin, Twitter, Google, plus
• Jurnal apeluri - prelua informații reale de identificare apelant pentru numere necunoscute din istoricul apelurilor în vizualizare unică.
• Actualizare telefon carte - Păstrați-vă telefonul carte up-to-data cu prietenii cele mai recente informatii adresa, poze, adresa și mai mult.
• localizarea apelantului - apelantului la nivel mondial adevărat și inteligent Geo-locație serviciu
• Notificări pentru ID-ul apelantului detectate sau apelurile blocate.

ID apelant profil poate conține:
★ numele personale sau denumirea comercială
★ adresă
★ fotografie personale sau logo-ul de afaceri
★ statutul, titlu

Adevărat Contact inteligent & adevărat ID-ul apelantului oferă o acoperire pentru următoarele țări:
• America de Nord: Statele Unite ale Americii, Canada
• Europa: Germania, Elveția, Austria, Franța, Norvegia, Italia, Ungaria, Polonia si multe altele.
• Asia: India, Thailanda, Taiwan, Malaezia și Indonezia
• Africa: Ghana, Egipt, Africa de Sud, Botswana si multe altele.
• America de Sud: Brazilia, Argentina, Mexic

Adevărat de contact utilizează informații de contact și de identificare a apelantului din mai multe surse incl. retele sociale.

Bloc de spam - o nouă caracteristică Adevărat & inteligent Spam Blocker de la Adevărat Contact.
blochează automat apelurile nedorite, frauduloase și spam.

Adevărat Contact ID apelant acordă o atenție foarte mare pentru securitatea datelor și a vieții private.
Adevărat Contact ID apelant nu vinde, date de acțiuni cu orice aplicație terță parte și / sau organizație.
Adevărat de contact poate fi instalat nativ, împreună cu alte aplicații de conectivitate, cum ar fi aplicație nativă dialer, skype, WhatsApp, telegramă sau voxer.

Adevărat de contact este de identificare a apelantului inteligent și blocul de spam pentru dispozitivul mobil.
Un pop-up cu true id-ul apelantului detalii va apărea în partea de sus a ecranului atunci când există apel.

În timpul unui apel de intrare veți vedea adevărata apelantului id detalii.
Acum aveți posibilitatea de a alege să răspundă în cazul în care acest lucru este o persoană de încredere, sau plasați apelul în cazul apelurilor spammeri, agenții de publicitate, telemarketing și fraudă.

Vă rugăm să rețineți, ID-ul apelantului funcție necesită conexiune la rețea. În cazul conectării la rețea disponibilă în timpul apelului, de contact adevărat va prelua ID-ul apelantului detalii imediat după finalizarea unui apel.

Am adăugat, de asemenea, noul telefon carte de istorie a apelantului id-ul caracteristică. Acest lucru vă permite să obțineți informații reale ID-ul apelantului pentru apelurile stocate în agenda dvs. de contact.

Adevărat de contact cu plată este o atenție foarte mare pentru performanță și responsabilitate și acest lucru înseamnă că, la preluarea informațiilor apelantului id-ul nu va dura mai mult de doar câteva secunde.
În cele mai multe cazuri, informațiile ID-ul apelantului preluate în decurs de 1-2 secunde.
Acest lucru vă permite să răspundeți la un apel numai atunci când știi cine este persoana care te suna!

Adevărat Contact - ID apelant inteligent este absolut aplicație id-ul gratuit apelantului. În cazul în care vă bucura de ea - nu ezitați să-l rata în mod corespunzător.

In versiunile viitoare ne propunem să adauge o protecție cuprinzătoare de spam. Bloc auto pentru numerele de spam bazate pe identificarea apelanților lui de telemarketers și spam.

Vă rugăm să rețineți :
 ★ În timpul apel, informații ID apelant va apărea pe ecran.
 ★ este necesară o conexiune de rețea pentru a permite conectarea la serverele de contact adevărate.
 ★ Dacă vă bucura de versiunea complet funcțională - vă rugăm să ia în considerare pentru a achiziționa un Adevărat Contact Pro < / b> versiune.

Adevărat Contact sistematic îmbunătățește de contact si de identificare a apelantului calitatea datelor!

Screenshot True Contact - Real Caller ID APK

 True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover
download truecaller apk v8807 truecaller which you can use with your android phone is a free call management application that shows who or what has made calls to your phone playapkorg free online apk downloadertrending apk apps games download directly from google play store to pc play apk mirror is secure way to download apps todays guide is about how to download truecaller for pc laptop in windows 781 xp mac os true caller app is available for android blackberry windows phone ios symbian nokia s40 devices truecaller pc version software is not available but you can use truecaller free phone number search service from their official website truecaller download latest version of the best apps and games apk in apkmatters download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this siteyou do not need to login to vote using one of these caller id apps you can easily block telemarketers and know whos calling you before you answer based on the unbelievable but true events i tonya is a dark comedic tale of american figure skater tonya harding and one of the most sensational scandals in sports history get avg antivirus pro androidtm security now for premium full featured protection from viruses malware spyware and online exploitation in real time acronis true image 2018 is a full system image backup solution for your pc mac mobile devices and social network accounts it can back up your documents photos email and selected partitions and even the entire disk drive including operating system applications settings and all of your data acronis true image 2018 is an integrated backup and recovery4.5 stars based on 99892 reviews
website hit counter