Saturday, March 24, 2018

 Traditional Chinese Keyboard  APK Download

Traditional Chinese Keyboard APK

86 from - 29.060 People

APPS and GAMES Download - Reduce apk size android developers - Android 70 for developers android developers - Android apk download android apps and games - Icefilmsinfo globolister - 4 awesome t9 keyboard and keypad for google android - Hdplive - Android operating system wikipedia - Best android tv box kodi canada edition buyers guide 2018 - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Portableapps portable software for usb portable
Title: Traditional Chinese Keyboard
Author: Linpus Technologies, Inc.
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 februarie 2018


Download Traditional Chinese Keyboard APK from Linpus Technologies, Inc. last update 12 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la helpdesk[@]linpus.com Politica de confidențialitate 4F.-3, No.3-2, Yuan Qu St, Nan Gang District, Taipei 115, Taiwan

Traditional Chinese Keyboard Linpus Traditional Chinese Keyboard has the fastest reaction time and most accurate prediction of any Traditional Chinese Android keyboard, learning and getting smarter as you type. It is one of the most popular traditional Chinese keyboards on Google Play with downloads over 1,300,000.

Linpus Traditional Chinese Keyboard can predict your next word faster and more accurately than other keyboards because of its huge dictionary of words and Linpus' exhaustive testing of word patterns. In addition, when you start to type the last part of Linpus' work kicks in as Linpus Keyboard then starts to learn from the words you personally use to make that prediction even more accurate.

But Linpus Traditional Chinese keyboard is not just the most accurate it is also the most fun, most complete in terms of input methods, and customizable. It has its own full featured handwriting solution, a gesture typing solution; T9, fuzzy, handwriting, Zhuyin, Sucheng and Canjie input; re-size keyboard options, and many different themes to choose from.

Latest version

Linpus Traditional Chinese Keyboard has been massively improved and updated in this edition. Next word prediction is now more accurate and faster and the handwriting engine is new. In addition, Linpus has added a number of great paid features which are automatically activated as a 30 day free trial.

Paid features:

Tablet users - Keyboard can be moved to new place for more convenient typing.

Physical keyboard  Attach by bluetooth any physical keyboard for input and prediction.

More themes - Three new themes: Pure black, Pure purple and Brown leather.

Full screen handwriting - Can now choose full screen to write words.

Fast editing - Tap on any word in your message to select and send back to the candidate bar for editing and re-selection.

A full list of features is below:

Amazingly accurate prediction that learns and gets better the more you type
Innovative gesture typing solution
New improved handwriting engine
More ways to select sub-menu items – As well as long press can now swipe on a key
One tap to select and send typed words to prediction on bar for editing
Splittable keyboard
Mixed English and Chinese input in one keyboard
Most extensive set of input methods for both Simplified and Traditional Chinese: T9, fuzzy, handwriting, Zhuyin, Sucheng and Cangjie
Edit the words memorized in your dictionary
Pannable prediction bar
Emotion symbol support
Arrow keys (cursor up and down and move around)
Improved Zhuyin and Pinyin spelling modification
Multiple skins and themes
Resize keyboard option
Long press to get comma, period, question mark and exclamation mark on first screen
Exhaustive list of colloquial words
Easy to use 9 square grid digital box instead of symbol layout for easy word editing

Updates
v1.6.2
1.Fix issue that some smart phone use our keyboard, shutdown and then reboot, system back to built-in default IME ;
2.Fix issue that MTK6592 contact search box cannot input Zhuyin & Cangjie;
3.Fix issue that application "Clash Clans" cannot input Zhuyin & Cangjie in its input box;
4.Fix issue that Gmail receiver input box cannot input Zhuyin & Cangjie;
5.Fix issue that Backup & Restore words library will disappear sometimes after remove IME app;
6.Fix issue that Zhuyin sliding feature is not accurate from ㄔleft to ㄈ、ㄐ、ㄊ;

Note: Long press the "Earth" button can quickly switch the keyboard which you need. Long press the "Enter" key can quickly into keyboard setting and switch other IME. Tastatura Linpus chineză tradițională are cel mai rapid timp de reacție și predicție mai precisă cu privire la orice tastatură tradițională chineză Android, de învățare și obținerea mai inteligent pe măsură ce tastați. Este una dintre cele mai populare tastaturi traditionale chineze de pe Google Play, cu descărcări de peste 1.300.000.

Tastatura Linpus tradițională chineză poate prezice de text faceți mai rapid și mai precis decât alte tastaturi din cauza dicționar imens de cuvinte și de testare exhaustivă Linpus "de modele de cuvinte. În plus, atunci când începe să tastați ultima parte de lovituri de lucru Linpus ", în ca Linpus Tastatură apoi începe să învețe de la cuvintele pe care le utilizați pentru a face personal că predicția chiar mai precise.

Dar tastatură Linpus tradițională chineză nu este doar cel mai precis este, de asemenea cel mai distractiv, cel mai complet în ceea ce privește metodele de intrare, și personalizabile. Ea are propria soluție pe deplin scrisului de mână cu caracteristici, o soluție gest dactilografiere; T9,, scris de mână, Zhuyin, Sucheng și Canjie intrare neclare; Opțiuni de tastatură re-size, și multe teme diferite de a alege de la.

Ultima versiune

Tastatura Linpus chineză tradițională a fost îmbunătățită masiv și actualizate în această ediție. Anticiparea cuvântului următor este acum mai precis și mai rapid, iar motorul de scriere de mână este nou. În plus, Linpus a adăugat o serie de caracteristici extraordinare plătite care sunt activate automat ca un proces gratuit 30 zile.

Caracteristici cost:

Utilizatorii Tablet - Tastatura poate fi mutat la loc nou pentru tastarea mai convenabil.

Tastatura fizica  Atașați de Bluetooth orice tastatură fizică pentru intrare și predicție.

Mai multe teme - Trei noi teme: negru Pure, Pure piele violet și maro.

Scrierii de mână pe întregul ecran - pot alege acum pe ecran complet pentru a scrie cuvinte.

Editare rapidă - Apăsați pe orice cuvânt în mesajul dvs. pentru a selecta și trimite înapoi la bar candidat pentru editare și re-selecție.

O listă completă de caracteristici este de mai jos:

Predicție uimitor exacte care învață și devine mai bine cu atât mai mult ce tastați
Soluție dactilografiere gest inovatoare
Noul motor imbunatatit scrierii de mână
Mai multe moduri de a selecta elemente de meniu sub-- precum și de presa de mult poate treceți acum pe o tastă
Unul de la robinet pentru a selecta și trimite cuvinte dactilografiate la predicție pe bara de editare
Tastatură Splittable
Amestecat limba engleză și chineză de intrare într-o singură tastatură
Set de cea mai extinsă de metode de introducere atât pentru simplificată și chineză tradițională: T9, neclare, scris de mână, Zhuyin, Sucheng și Cangjie
Editați cuvintele memorate în dicționarul
Bar predicție Pannable
Suport simbol emoție
Arrow chei (cursor sus și în jos și muta în jurul valorii)
Îmbunătățit Zhuyin și Pinyin modificarea ortografie
Piei multiple și teme
Opțiune tastatură Redimensionarea
Apăsați lung pentru a obține virgulă, perioadă, semn de întrebare și de exclamare pe primul semn de ecran
Lista completă de cuvinte colocviale
Ușor de utilizat 9 grila pătrat caseta digitală în loc de aspect simbol ușor de editare cuvânt

Actualizări
v1.6.2
Problemă 1.Fix că unele telefon inteligent folosi tastatura nostru, shutdown și reboot apoi, sistem înapoi la built-in default IME;
Problemă 2.Fix că MTK6592 de contact caseta de căutare nu se poate de intrare Zhuyin & Cangjie;
Problemă 3.Fix că aplicarea "Clash Clanuri" nu se poate de intrare Zhuyin & Cangjie în caseta de intrare;
Problemă 4.Fix că Gmail caseta de intrare receptor nu poate intrare Zhuyin & Cangjie;
Problemă 5.Fix că biblioteca Backup & Restore cuvinte vor dispărea uneori după eliminarea IME aplicație;
6.Fix problemă care Zhuyin caracteristică de alunecare nu este exactă de la stânga la ㄔ ㄈ, ㄐ, ㄊ;

Notă: Apăsați lung butonul "Earth" se poate trece rapid la tastatura pe care aveți nevoie. Apăsați lung tasta "Enter" poate de repede în cadru tastatură și de a comuta alte IME.

Screenshot Traditional Chinese Keyboard APK

 Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover Traditional Chinese Keyboard APK Cover
before discussing how to reduce the size of your app its helpful to understand the structure of an apps apk an apk file consists of a zip archive that contains android 70 nougat introduces a variety of new features and capabilities for users and developers this document highlights whats new for developers make sure check download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site who needs a t9 keyboard for their smartphones i believe a whole new generation of cell phone users doesnt even know how to use a t9 keypad t9 keypad is here to assetsloginfileswxloginjsfunctionabcfunction davar c=default;aselfredirect===0c=trueaselfredirect===1c=false;var d=bcreateelement android is a mobile operating system developed by google based on a modified version of the linux kernel and other open source software and designed primarily for in this post we list the best android tv box kodi canada edition to help you make the right decision in replacing your cable subscription mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus portableapps portable software for usb portable and cloud drives4.5 stars based on 2664 reviews
website hit counter