Wednesday, March 21, 2018

 Trackidz Parental Controls  APK Download

Trackidz Parental Controls APK

78 from - 197 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Trackidz Parental Controls
Author: Cresoltech LLC
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 17 decembrie 2017


Download Trackidz Parental Controls APK from Cresoltech LLC last update 17 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]cresoltech.com Politica de confidențialitate 201 Helado Rd Fremont, CA-94539, USA

Trackidz Parental Controls Trackidz offers a wide range of Screen Time control & monitoring features for parents of our Little Geniuses. It also offers ground breaking personal safety features for pre-teens and teens.

*** Covered by Common Sense Media

Trackidz is a set of 2 Apps. Trackidz Parental Controls is installed on the Parent's device and Trackidz Child is installed on the Child's device.

Trackidz Child can be downloaded from here: https://goo.gl/EvhRYS
If you want to reach out to us please contact us at support[@]cresoltech.com

Screen Time Control
--> Are your kids spending too much time on their phones or tablets?
--> Are your kids addicted to a few games or apps and you want to control the usage of those specific apps?
--> Are your kids using their phones or tablets past bed time or during Dinner time?
--> Are your kids using some inappropriate apps and you want to block them?
--> Do you wish to reward your kids for good behavior with some Bonus screen time?

If you answered yes to any or all of the above questions, then Trackidz has the answer for you. With features like Max Time, Daily Apps Time, Lock Apps, Lock Schedule, Bonus Time and Timeout, it takes care of all your woes to control your child’s screen time.

Monitor
--> Do you want to keep track of what they are doing on their devices from the comfort of your own device?
--> Do you want to monitor all the web pages that your child visited on Chrome this week?
--> Do you want to monitor all new apps downloaded?
--> Are you concerned about your child’s friends and want to monitor his/her contacts?

The “Monitor” menu in Trackidz takes care of all the above questions and then more.

Safe Browsing
--> Are you concerned and want to control what your child browses?
The Parent's Preferred Browser feature allows parents to assign one browser of their choice as their preferred browser and Trackidz then blocks all other browsers. So you can download any free or paid safe browser and assign it as Parent's preferred browser in Trackidz.

Safety
Are you worried about the whereabouts and safety of your teen or pre-teen?
The Location and Geo Fence feature helps you keep track of your child's location.

Every pre-teen or teen is a potential target for cyber bullies. With Cyber Bullying on the rise, how will you know if it happens to your child?
Trackidz's ground breaking feature on cyber bullying uses your child's weekly data to detect if he/she is being cyber-bullied. More info on www.trackidz.com

The "Emergency Message” feature is aimed at helping parents deal with any situation if your child is in some Emergency.
If your child is in an Emergency situation, a few taps on the power button will send an Alert Message to parents. Parents can tap on the message to see the location from where the message was sent. The child does not even need to take the phone out from his/her pocket to trigger the Emergency Alert Message.

Similarly the "Phone-Off Alert" feature sends an Alert message to parents if the child's phone is powered off. Parents can tap on the message to see the location from where the message was sent.

Please follow the below steps to signup

1. Open 'Trackidz Child' App on your child's device and click on "New User"

2. Sign up from the next screen by providing your Child's name, your email Id and a new Password. That's it. There is nothing more to be done in Trackidz Child App after the sign-up.

3. Open Trackidz Parental Controls on your device and proceed to the log-in screen by answering Yes to the first two questions. Log-in using the same email ID and password used during sign-up.

4. You should now see "My Kids" screen with your child's name on it. You can click on your child's name to proceed to the Main menu and start using Trackidz.


***************************************************

Website: http://www.trackidz.com
Facebook: https://www.facebook.com/trackidz


************************************************** Trackidz oferă o gamă largă de control al ecranului timp și monitorizare caracteristici pentru părinții geniilor micile noastre. Acesta oferă, de asemenea, la sol de rupere caracteristici de siguranță personală pentru pre-adolescenti si adolescenti.

*** Acoperit de Common Sense Media

Trackidz este un set de 2 aplicații. Trackidz Control parental este instalat pe dispozitivul părinte și Trackidz pentru copii este instalat pe dispozitivul copilului.

Trackidz pentru copii poate fi descărcat de aici: https://goo.gl/EvhRYS
Dacă doriți să ajungă la noi vă rugăm să ne contactați la support[@]cresoltech.com

Ecran Timp de control
-> Sunt copiii tăi petrec prea mult timp pe telefoane sau tablete?
-> Sunt copiii dependenti de câteva jocuri sau aplicații și doriți să controleze utilizarea acestor aplicații specifice?
-> Sunt copiii care folosesc telefoane sau tablete timpul lor pat trecut sau in timpul Cina de timp?
-> Sunt copiii tăi cu ajutorul unor aplicații nepotrivite și doriți să le blocați?
-> Vrei să răsplătească copiii pentru un comportament bun, cu un timp de ecran Bonus?

Dacă ați răspuns afirmativ la oricare sau toate întrebările de mai sus, atunci Trackidz are raspunsul pentru tine. Cu caracteristici, cum ar fi timpul Max, Daily Apps Time, Lock Apps, Lock Program, bonus de timp și Timeout, ea are grijă de toate problemele tale de a controla timpul de folosire a copilului.

Monitor
-> Vrei să urmăriți ceea ce fac pe dispozitivele lor de la confortul de propriul dispozitiv?
-> Vrei să monitorizeze toate paginile web pe care copilul vizitat în Chrome în această săptămână?
-> Vrei să monitorizeze toate aplicațiile noi descărcate?
-> Esti preocupat de prietenii copilului și doresc să monitorizeze contactele lui / ei?

Meniul „Monitor“ în Trackidz are grijă de toate întrebările de mai sus și apoi mai mult.

Navigare sigură
-> Sunteți îngrijorat și doriți să controleze ceea ce răsfoiește copilul?
Browser caracteristică preferată părintelui permite părinților să atribuie un singur browser la alegerea lor ca browser-ul lor preferat și apoi Trackidz blochează toate celelalte browsere. Deci, puteți descărca orice browser în condiții de siguranță gratuite sau plătite și atribuiți-l ca browser-ul preferat mamă în Trackidz.

Siguranță
Ești îngrijorat cu privire la locul și siguranța adolescent sau pre-adolescent?
Caracteristica gard Locul de amplasare și Geo vă ajută să urmăriți locația copilului.

Fiecare pre-adolescent sau adolescent este o țintă potențială pentru agresori cibernetici. Cu Cyber ​​Intimidarea în creștere, cum veți ști dacă se întâmplă cu copilul dumneavoastră?
Trackidz la sol de rupere caracteristică pe hărțuirea pe internet și utilizează datele săptămânale ale copilului pentru a detecta dacă el / ea este terorizat-Cyber. Mai multe informații despre www.trackidz.com

Caracteristica „Mesajul de urgență“, are ca scop să ajute părinții înțelegere cu orice situație în cazul în care copilul dumneavoastră este în unele situații de urgență.
În cazul în care copilul dumneavoastră este într-o situație de urgență, câteva atingeri pe butonul de alimentare va trimite un mesaj de alertă pentru părinți. Părinții pot apăsa pe mesaj pentru a vedea locația de unde a fost trimis mesajul. Copilul nu are nevoie chiar să ia telefonul afară din buzunarul lui / ei pentru a declanșa mesajul de alertă de urgență.

În mod similar, „Alert-Phone Off“ caracteristica trimite un mesaj de alertă pentru a părinților în cazul în care telefonul copilului este oprit. Părinții pot apăsa pe mesaj pentru a vedea locația de unde a fost trimis mesajul.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a înscriere

1. Deschideți App „Trackidz pentru copii“ pe dispozitivul copilului și apăsați pe „Utilizator nou“

2. Înscrie-te din ecranul următor prin furnizarea de numele copilului dvs., ID-ul de e-mail și o parolă nouă. Asta e. Nu mai e nimic de făcut în Trackidz Copilului App după înscriere.

3. Deschideți Trackidz Control parental pe dispozitiv și de a trece la jurnalul de la ecran, răspunzând Da la primele două întrebări. Log-in folosind același ID de e-mail și parola utilizate în cursul înscrierii.

4. Ar trebui să vedeți acum „Copiii mei“, ecranul cu numele copilului tău pe ea. Puteți să faceți clic pe numele copilului de a trece la meniul principal și de a începe să utilizați Trackidz.

 
************************************************** *

Site-ul: http://www.trackidz.com
Facebook: https://www.facebook.com/trackidz


**************************************************

Screenshot Trackidz Parental Controls APK

 Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover Trackidz Parental Controls APK Cover
4.5 stars based on 21006 reviews
website hit counter