Thursday, February 22, 2018

 TMNT: Half-Shell Heroes  APK Download

TMNT: Half-Shell Heroes APK

79 from - 75 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: TMNT: Half-Shell Heroes
Author: Nickelodeon
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 3 martie 2017


Download TMNT: Half-Shell Heroes APK from Nickelodeon last update 3 martie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appsupport[@]nickjr.com Politica de confidențialitate 1515 Broadway New York, NY 10036

TMNT: Half-Shell Heroes An official Teenage Mutant Ninja Turtles game made just for your young learner! The TMNT: Half-Shell Heroes app invites your child to join Leonardo, Michelangelo, Raphael, and Donatello on an action-filled quest through the sewers and streets of New York City.

Help the Teenage Mutant Ninja Turtles battle the bad guys, practice ninja skills and take on exciting missions!

In TMNT: Half-Shell Heroes your child will…
· Go on an adventure to save the city - one swipe at a time!
· Use critical thinking to overcome a series of challenges!
· Swipe power-ups and receive help from popular characters like April, Splinter, and Casey Jones!
· Use pre-k STEM skills to prevent M.O.U.S.E.R.S. from flooding the sewers, Footbots from attacking, and the Kraang from invading!
· Collect award badges and game achievements!

When your child completes the adventure – the game isn’t over! They can continue to master their Ninja Turtle skills in Splinter’s Dojo, where they have quick access to the STEM games. Kids will love playing these increasingly challenging modes of the game again and again to improve their high scores!

The educational games in the Half-Shell Heroes app expose children to early STEM concepts and promote problem-solving.

Download the Half-Shell Heroes app on your Android device today and watch your little one become a BIG hero!

TMNT: Half-Shell Heroes collects personal user data as well as non-personal user data (including aggregated data). User data collection is in accordance with applicable law, such as COPPA. User data may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content and advertising; and manage and improve Nickelodeon's services. For more information regarding Nickelodeon’s use of personal user data, please visit the Nickelodeon Group Privacy Policy below. Our Privacy Policy is in addition to any terms, conditions or policies agreed to between you and Google, Inc., and Nickelodeon and its affiliated entities are not responsible for Google's collection or use of your personal user data and information. Additionally, this App may use “local notifications.” Local notifications are sent directly from the App to your device (you don't need to be connected to the Internet) and may be used to notify you of new content or events within your App, among other reasons. Use of this app is subject to the Nickelodeon End User License Agreement.

End User License Agreement: http://www.nick.com/legal/nick-eula/

Privacy Policy: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

The End User License Agreement for this app includes arbitration for disputes – see FAQs: http://www.nick.com/legal/FAQs/

© 2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nick and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Un joc oficial Testoasele Ninja făcut doar pentru tinerii care învață ta! TMNT: Half-Shell Heroes app invită copilul să se alăture lui Leonardo, Michelangelo, Rafael, și Donatello pe o căutare plină de acțiune prin canale și străzile din New York City.
 
Ajuta pe Testoasele Ninja lupta băieții răi, abilitățile ninja de practică și să ia în misiuni interesante!
 
În TMNT: Half-Shell Heroes copilul tau va ...
· Du-te pe o aventură pentru a salva orașul - o simplă glisare la un moment dat!
· Utilizați gândirea critică pentru a depăși o serie de provocări!
· Putere-up-uri prin glisare și primi ajutor de la personaje populare cum ar fi aprilie, Splinter, și Casey Jones!
· Folosiți-vă abilitățile STEM de pre-k pentru a preveni M.O.U.S.E.R.S. de la inundații canale, Footbots de atac, iar Kraang de la invadarea!
· Colecta insigne de atribuire și realizările de joc!
 
Când copilul termină aventura - jocul nu sa terminat! Ei pot continua să stăpânească abilitățile lor Ninja Turtle în Dojo-ul lui Splinter, în cazul în care acestea au acces rapid la jocurile STEM. Copiii se vor bucura de joc aceste moduri din ce în ce provocatoare ale jocului din nou și din nou, pentru a îmbunătăți scorurile lor mari!
 
Jocurile educative din Half-Shell Heroes expune app copii la concepte STEM timpurii și pentru a promova de rezolvare a problemelor.
 
Descărcați Half Shell-Heroes aplicația pe dispozitivul Android astăzi și urmăriți micuțul să devină un mare erou!

TMNT: Half-Shell Heroes colectează datele personale ale utilizatorului, precum și datele de utilizator de bază non-personale (inclusiv datele agregate). colectarea de date de utilizator este în conformitate cu legislația în vigoare, cum ar fi COPPA. Datele de utilizator pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor; permit utilizatorilor să beneficieze de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul și de publicitate; și de a gestiona și de a îmbunătăți serviciile Nickelodeon. Pentru mai multe informații privind utilizarea Nickelodeon datelor cu caracter personal de utilizator, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate Nickelodeon Group de mai jos. Politica noastră de confidențialitate este în plus față de orice termeni, condiții sau politici convenite intre tine si Google, Inc., și Nickelodeon și entitățile sale afiliate nu sunt responsabile pentru colectarea sau utilizarea datelor personale ale utilizatorului și informațiile Google. În plus, această aplicație poate utiliza "notificări locale." Notificările locale sunt trimise direct de la App pe aparat (nu trebuie să fie conectat la Internet) și pot fi utilizate pentru a vă anunța de conținut nou sau evenimente în cadrul aplicației , printre alte motive. Folosirea acestei aplicații face obiectul Acordului de licență pentru utilizatorul final Nickelodeon.

Acord de licență pentru utilizatorul: http://www.nick.com/legal/nick-eula/

Politica de confidențialitate: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

Acordul de licență pentru utilizatorul final pentru această aplicație include arbitraj pentru litigii - vezi Întrebări frecvente: http://www.nick.com/legal/FAQs/

© 2016 Viacom International Inc Toate drepturile rezervate. Nick si toate titlurile, logo-urile legate între ele și caractere sunt mărci comerciale ale Viacom International Inc.

Screenshot TMNT: Half-Shell Heroes APK

 TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover TMNT: Half-Shell Heroes APK Cover
4.5 stars based on 63453 reviews
website hit counter