Friday, February 23, 2018

 Threema  APK Download

Threema APK

89 from - 49.110 People

APPS and GAMES Download - Android apk tutte le risorse e download per android apk - Whatsapps google drive backup finally becomes official - Download messenger apps - Whatsapp wikipedia - Direkter download vavoo apk neueste version 135 apk for - Whatsapp messenger apk download giga - Apk download androidpolice - Download viber download messenger apps - Play store apk download giga - F droid einrichten und nutzen androidpit
Title: Threema
Author: Threema GmbH
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 22 februarie 2018


Download Threema APK from Threema GmbH last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]threema.ch Politica de confidențialitate Churerstrasse 82 8808 Pfäffikon SZ Switzerland

Threema Threema is the world’s favorite secure messenger and keeps your data out of the hands of hackers, corporations and governments. Threema can be used completely anonymously, allows to make end-to-end encrypted voice calls, and offers every feature one would expect from a state-of-the-art instant messenger. With Threema Web, you can also use Threema from your Desktop.

PRIVACY AND ANONYMITY
Threema is designed to generate as little data on servers as possible – this is a core part of our concept. Group memberships and contact lists are managed on your device only, and never stored on our servers. Messages are immediately deleted after they have been delivered. Local files are stored encrypted on your mobile phone or tablet. All this effectively prevents the collection and misuse of your personal information, including meta data.

HIGHEST ENCRYPTION STRENGTH
Threema end-to-end encrypts all your communication, including messages, voice calls, group chats, files and even status messages. Only the intended recipient, and nobody else, can read your messages. Threema uses the trusted open source NaCl cryptography library for encryption. The encryption keys are generated and safely stored on user’s’ devices to prevent backdoor access or copies.

COMPREHENSIVE FEATURES
Threema is not only an encrypted and private messenger but also versatile and feature-rich.

• write text and send voice messages
• make voice calls
• share videos, pictures and locations
• send any type of file (pdf, animated gif, mp3, doc, zip, etc.)
• use Threema Web to chat from your Desktop
• create groups
• conduct polls with the unique poll feature
• choose between a dark and a light theme
• quickly and silently reply with the unique agree/disagree feature
• verify the identity of a contact by scanning their personal QR code
• use Threema as anonymous instant messaging tool
• synchronize your contacts (optional)

FULL ANONYMITY
Each Threema user receives a random Threema ID for identification. A phone number or email address is not required to use Threema. This unique feature allows you to use Threema completely anonymously – no need to give up private information or to open an account.

TRUSTED CONTACTS
We let users confirm trusted contacts with a QR code or a key fingerprint to prevent man in the middle attacks.

INDEPENDENT COMPANY
We are a 100% independent and self-financed company in the heart of Switzerland with its own servers and in-house software development. Switzerland is a country with some of the most user friendly privacy laws in the world.

PERMISSIONS
Threema is a private messenger, but it still requires the following permissions (only used if the corresponding functionality is requested).

• Read your contacts / modify your contacts: used for address book synchronization. When the synchronization is turned off, your contact data is not read or modified.
• Microphone: required for Threema calls and voice messages
• Precise location (GPS and network based): used for "send location" feature.
• Add or remove accounts, find accounts, create accounts: required for contact synchronization and integration in Android's account management.
• Modify or delete the contents of your USB storage: required for reading and storing media files (images, videos, documents).
• Make and manage phone calls: required to reject incoming phone calls while a Threema call is ongoing

SUPPORT / CONTACT
For questions or problems please consult our FAQs: https://threema.ch/en/faq Threema este mesager securizat favorit din lume și păstrează datele din mâinile de hackeri, corporații și guverne. Threema poate fi utilizat complet anonim, permite de a face end-to-end apeluri de voce criptate, și oferă fiecare caracteristică ar fi de așteptat de la un stat-of-the-art de mesagerie instantanee. Cu Threema Web, puteți utiliza, de asemenea, Threema de pe desktop.

INTIMITATE SI ANONIMATUL
Threema este proiectat pentru a genera cât mai puține date pe servere posibil - aceasta este o parte esențială a conceptului nostru. membru de grup și listele de contact sunt gestionate numai de pe dispozitiv, și niciodată stocate pe serverele noastre. Mesajele sunt șterse imediat după ce au fost livrate. Fișierele locale sunt stocate criptate pe telefonul mobil sau pe tabletă. Toate acestea împiedică în mod eficient colectarea și utilizarea abuzivă a informațiilor personale, inclusiv datele meta.

CEA MAI MARE CRIPTAREA PUTEREA
Threema end-to-end criptează toate comunicațiile, inclusiv mesaje, apeluri vocale, chat-uri de grup, fișiere și chiar mesaje de stare. Doar destinatarul intenționat, și nimeni altcineva, poate citi mesajele. Threema folosește încredere open source NaCl biblioteca criptografie pentru criptare. Cheile de criptare sunt generate și stocate în condiții de siguranță pe dispozitivele de utilizator pentru a preveni accesul backdoor sau copii.

CARACTERISTICI GLOBALĂ
Threema nu este doar un mesager criptat și privat, dar, de asemenea, versatil și feature-bogat.
 
• Scrierea textului și a trimite mesaje vocale
• apeluri vocale face
• permit accesul la videoclipuri, imagini și locații
• trimite orice tip de fișier (pdf, GIF animat, mp3, doc, zip, etc)
• utilizați Threema Web pentru a chat-ul de pe Desktop
• crearea unor grupuri
• conduită sondaje cu caracteristica unica sondaj
• alege între un întuneric și o temă de lumină
• răspunde rapid și în tăcere sunt de acord / nu sunt de acord caracteristica unic
• să verifice identitatea unui contact prin scanarea codului QR personal
• utilizați Threema ca instrument anonim de mesagerie instant
• sincronizați persoanele de contact (opțional)

ANONIMATUL FULL
Fiecare utilizator Threema primește un Threema ID aleatoriu pentru identificare. Un număr de telefon sau adresa de email nu este necesară pentru a utiliza Threema. Această caracteristică unică vă permite să utilizați Threema complet anonim - nu este nevoie să renunțe la informații private sau pentru a deschide un cont.

FIABILE CONTACTE
Ne permite utilizatorilor să confirme contact de încredere cu un cod QR sau o amprentă digitală cheie pentru a preveni om în atacurile de mijloc.

companie independentă
Suntem o companie 100% independentă și auto-finanțate în inima Elveției, cu propriile sale servere si in-house de dezvoltare de software. Elveția este o țară cu unele dintre legile de confidențialitate cel mai prietenos utilizatori din lume.

PERMISIUNI
Threema este un mesager privat, dar necesită în continuare următoarele permisiuni (numai în cazul în care se solicită utilizate funcționalitatea corespunzătoare).

• Citiți contactele / modificați contactele: utilizate pentru sincronizare agenda de adrese. Când sincronizarea este dezactivată, datele dvs. de contact nu este citit sau modificate.
• Microfon: necesar pentru Threema apeluri și mesaje vocale
• locația exactă (GPS și de rețea pe bază): utilizat pentru funcția „trimite locația“.
• Adăugarea sau eliminarea conturilor, găsiți conturi, să creați conturi: necesare pentru sincronizarea datelor de contact și integrarea în gestionarea contului Android.
• Modificarea sau șterge conținutul stocării USB: necesară pentru stocarea fișierelor media (imagini, video, documente) lectură și.
• Asigurați-vă și de a gestiona apeluri telefonice: necesare pentru a respinge apelurile telefonice primite în timp ce un apel este în curs de desfășurare Threema

SUPORT / CONTACT
Pentru întrebări sau probleme vă rugăm să consultați întrebările noastre frecvente: https://threema.ch/en/faq

Screenshot Threema APK

 Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover Threema APK Cover
tutte le risorse e download per android apk italia this app is so dann fail by concept a locally stored chat client is such bs today if it isnt about absolute security like threema and now they are trying to fix download messenger apps whatsapp kik messenger tango viber facebook messenger instagram direct line messenger wechat oovoo nimbuzz pinger samsung chaton whatsapp messenger is a freeware and cross platform instant messaging and voice over ip voip service the application allows the sending of text messages and voice download vavoo apk apk orgxbmcvavoo die neueste version 135vavoo apk ist ein unterhaltung apk entwickelt von vavoo aggrsse ist und gilt fr holt euch hier den brandaktuellen whatsapp messenger apk mit neuen features bereits wochen vor dem offiziellen release kostenlos und als deutsche version this app is so dann fail by concept a locally stored chat client is such bs today if it isnt about absolute security like threema and now they are trying to fix download viber for android blackberry ipod touch fire phone firefox os nokia asha iphone windows phone ipad pc windows mac os and linux get your viber egal ob amazon fire gert china smartphone oder anderes android gert ohne play store hier findet ihr die apk fr die manuelle installation f droid als alternativer android app markt wie lsst sich diese app installieren und wie nutzt man sie was gibt es zu beachten4.5 stars based on 81519 reviews
website hit counter