Tuesday, February 20, 2018

 Thinkrolls 2 - Logic Puzzles  APK Download

Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK

93 from - 300 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Thinkrolls 2 - Logic Puzzles
Author: Avokiddo
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 1 decembrie 2016


Download Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK from Avokiddo last update 1 decembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hello[@]avokiddo.com Politica de confidențialitate

Thinkrolls 2 - Logic Puzzles ★ Google Play Award Winner 2016 - Best Families App ★

Thinkrolls 2 is an enlightening logic puzzler for kids 3-9 years old. Take pride in your children's achievements, as they sharpen their minds and solve increasingly challenging puzzles, all while having fun! Thinkrolls 2 is molding the next generation of scientific geniuses and will have the whole family enthralled!

USA Today - "Thinkrolls 2 delivers exciting puzzle play while kids control an effervescent group of sentient rolling balls"
Editor's Choice by Children's Technology Review (A+), TeachersWithApps, TechWithKids, BestAppsForKids
148apps - "A Masterful Sequel"
TechWithKids - "Riotous fun that shouldn't be missed!"
GeeksWithJuniors - "A great sequel to one of our favorite puzzle platformer games for kids!"

Children must use all their wits to navigate 32 spunky characters through 270 levels of increasingly complex mazes (135 for ages 3-5 and 135 for ages 5-9). Whether fans of the original, highly addictive rolling ball platformer clamoring for more, or new to the world of these irresistible balls with the pocketfuls of personality, Thinkrolls 2 will prove a thought provoking challenge second to none!

This clever game of logic keeps kids on their toes as they use properties of matter and basic physics to make their Thinkrolls not only roll, but float, glide and teleport through a series of themed chapters. Each gradually introduces a new scientific concept in an accessible, easy to understand way. As kids explore and master, through trial and error, how to navigate the twists, turns and many pitfalls, they gain confidence in their deductive reasoning and ability to problem solve.  

Completing the puzzles requires juggling multiple possibilities, but by thoughtfully combining elements and planning moves well in advance, players keep their Thinkrolls happily rolling along.

CHAPTER DESCRIPTIONS

Accordion - hone fine motor skills as kids use expansion and compression to open pathways, build bridges and create stairways

Water & Barrel - test theories on what will sink or float to help Thinkrolls avoid water hazards and safely get where they need to go

Egg - experiment with force, acceleration and gravity to walk on eggshells or gently bounce and roll over an intact egg

Fan - give your ball a gravity-defying boost with some aerodynamic lift from a fan

Wormhole - take an out of this world sci-fi trip by selecting the right coordinates as balls magically teleport through maze walls

Battery - save your Thinkroll from a nasty electrical shock by carefully waiting for the circuit to switch off before coming in contact with a battery

Light bulb - enhance visual memory by quickly processing variables and remembering projected moves before the light goes out

Bonus - combination of all elements and physics concepts in even more complex puzzles

MAIN FEATURES

• 270 challenging levels with mind-sharpening puzzles
• 135 easy levels for ages 3-5, 135 hard levels for ages 5-9
• Experiment with gravity, buoyancy, levitation, electricity, density, acceleration
• Enhance logic, spatial cognition, problem solving, memory, observation and more
• Track progress for up to 6 player profiles
• 32 hilarious super smart characters to play with
• Supreme design - Original soundtrack
• Language neutral game-play
• COPPA compliant, no ads, no in-app billing

Localized in:
English US & GB, Español, Español (Latinoamérica), Português (Brasil), Français, Italiano, Deutsch, Svenska, Nederlands, ไทย, 한국어, 中國(繁體), 中文(简, 体), 日本語, हिंदी, русский, Melayu

Video and more info: avokiddo.com

PRIVACY POLICY
We respect your privacy! We do not collect, store, or share any personal information or location data. Our apps do not contain 3rd party ads and are safe for young children. As a MOMs with Apps member, we follow the “Know what’s inside” best practices for kids’ apps. View our privacy policy: http://avokiddo.com/privacy-policy ★ Google Play Award Winner 2016 - cele mai bune familii App ★

Thinkrolls 2 este un puzzler logica edificator pentru copii de 3-9 ani. Se mândresc cu realizările copiilor dvs., deoarece acestea ascut mintea lor și de a rezolva puzzle-uri provocatoare din ce în ce, tot în timp ce distractiv! Thinkrolls 2 este turnarea următoarea generație de genii științifice și va avea întreaga familie captivat!

USA Today - "Thinkrolls 2 oferă juca puzzle captivant în timp ce copiii controla un grup efervescent de bile de rulare sensibile"
Alegerea editorului de Tehnologie pentru copii opinie (A +), TeachersWithApps, TechWithKids, BestAppsForKids
148Apps - "O Magistrală O urmare a"
TechWithKids - "distracție turbulentă care nu trebuie ratat!"
GeeksWithJuniors - "O mare sequel la unul dintre jocurile preferate noastre puzzle platformer pentru copii!"

Copiii trebuie să folosească toate inteligența lor pentru a naviga 32 de caractere spunky prin 270 de niveluri de labirinturi din ce în ce mai complexe (135 pentru vârsta cuprinsă între 3-5 și 135 pentru vârstele 5-9). Fie că fanii original, extrem de dependenta de rulare minge platformer inghesuie pentru mai multe, noi sau în lumea acestor bile irezistibil cu pocketfuls de personalitate, Thinkrolls 2 se va dovedi un gând provocator provocare a doua la nici unul!

Acest joc inteligent de logica menține copiii pe degetele de la picioare lor, deoarece ei folosesc proprietățile materiei și de fizica de bază pentru a face lor Thinkrolls nu numai rola, dar float, alunecare și teleporteze printr-o serie de capitole tematice. Fiecare introduce treptat un nou concept științific într-un mod ușor de înțeles accesibil,. În calitate de copii explora și de master, prin încercări și erori, cum să navigheze entorse, se transformă și multe capcane, ei câștigă încredere în raționamentul lor deductiv și capacitatea de a rezolva problema.

Completarea puzzle-urilor necesită multiple posibilități de jonglarea, dar prin combinarea gânditor elemente și planificare se mișcă bine în avans, jucătorii păstrează Thinkrolls lor fericit de rulare de-a lungul.

DESCRIERILE CAPITOLUL

Accordion - perfecționa abilitățile motorii fine ca copii folosesc expansiune și compresie pentru a deschide căi, să construiască poduri și de a crea scări

Apa & Barrel - teorii cu privire la ceea ce va testare scufunda sau pluti pentru a ajuta la Thinkrolls evita pericolele de apă și în condiții de siguranță a lua în cazul în care au nevoie pentru a merge

Ou - experiment cu forță, accelerația și gravitația să meargă pe coji de ouă sau ușor sări și rola peste un ou intact

Ventilator - da dvs. mingea un impuls sfidează gravitația cu unele lift aerodinamic dintr-un ventilator

Găurile de vierme - să ia o afară din această lume SF excursie prin selectarea dreapta coordonate ca bilele teleporta magic prin pereți labirint

Baterie - salva Thinkroll de la un șoc electric urât cu grijă de așteptare pentru circuit pentru a opri înainte de a veni în contact cu o baterie

bec - îmbunătăți memoria vizuală prin procesarea rapidă a variabilelor și amintindu-se mută proiectate înainte de lumina se stinge

Bonus - combinație a tuturor elementelor și concepte de fizica chiar si in puzzle-uri mai complexe

CARACTERISTICI PRINCIPALE

• 270 de nivele provocatoare cu puzzle-uri de ascuțit minte
• 135 niveluri ușor pentru vârstele 3-5, 135 de nivele greu pentru vârstele 5-9
• Experiment cu gravitate, flotabilitate, levitație, electricitate, densitate, accelerație
• Consolidarea logica, cognitiei spatiale, rezolvarea problemelor, de memorie, de observare și mai mult
• Urmăriți progresul pentru până la 6 profiluri de jucător
• 32 de hilar de caractere super-inteligente pentru a juca cu
• Design Supreme - coloana sonoră originală
• limbaj neutru joc-play
• COPPA conforme, fără anunțuri, nici în aplicație de facturare

Localizate în:
Engleză US & GB, Español, Español (Latinoamérica), Português (Brasil), Français, Italiano, Deutsch, Svenska, Nederlands, ไทย, 한국어, 中國 (繁體), 中文 (简, 体), 日本語, हिंदी, русский, Melayu

Video și mai multe informații: avokiddo.com

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Vă respectăm dreptul la intimitate! Noi nu colectăm, stoca sau partaja orice date de informații sau locație cu caracter personal. Aplicațiile noastre nu conțin anunțuri 3rd party și sunt sigure pentru copii mici. Ca un Moms cu un membru Apps, urmărim "Știți ce este în interior" cele mai bune practici pentru aplicațiile copiilor. Vizualizați politica noastră de confidențialitate: http://avokiddo.com/privacy-policy

Screenshot Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK

 Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover Thinkrolls 2 - Logic Puzzles APK Cover
4.5 stars based on 88450 reviews
website hit counter