Friday, March 23, 2018

 The Survivor: Rusty Forest  APK Download

The Survivor: Rusty Forest APK

75 from - 31.758 People

APPS and GAMES Download - Juja italia - Dictionarys list of every word of the year - - - Google - Theories of gravitation - Volcanoes and volcanology geology - New hampshire - Qq -
Title: The Survivor: Rusty Forest
Author: Starship Studio
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 septembrie 2017


Download The Survivor: Rusty Forest APK from Starship Studio last update 20 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la crew[@]starshipstudio.com Politica de confidențialitate -----

The Survivor: Rusty Forest ✔ YOU CAN FIND GOOGLE PLAY ORDER NUMBER HERE: https://wallet.google.com/manage/w/0/#transactions:filter=ALL ✔
✔ CONTACT US (crew[@]starshipstudio.com) IF YOU CANNOT ACTIVATE THE GAME ✔

Welcome to the world of "The Survivor", hit by unknown virus which has wiped out most of the world's population. You are one of the few that have survived (stalkers) and now you must to fight for your life against what is left of the indigenous population now infected with the disease. In best traditions of survival and horror games, players in "The Survivor" must explore the open world to gather raw materials to build their own weapons, tools, fortifications, shelters, etc. against the dangers of the zombies, infected wildlife and the world itself.

The only aim in "The Survivor" is to survive. To do this you will need to overcome struggles such as hunger, thirst, cold and radiation.
✔ Craft weapons and tools. Chop down trees in the forest to build a camp, or start a fire to keep warm.
✔ Don't starve! Kill animals for meat. Scavenge food to keep yourself from starving.
✔ Build a small shelter or a large fortress. Lay traps and defences to keep a safe perimeter.
✔ Explore and build during the day. Defend your base at night.

Key features:
✔ Random world generation – 1 sq. km chunk of post soviet state randomized with abandoned villages, military bases, deep forests, roads, rivers, lakes, wilderness locations, and more...
✔ Day and night – Realistic dynamic day and night cycle with sun and moon phases.
✔ Create and destroy – The world structures and items can be destroyed or scrapped for resources. Re-purpose collected materials to build custom structures and fortification by hand, placing building pieces into the world in real time.
✔ Inventory – Carry all of the items that you will need to survive in the intuitive inventory system developed to answer the needs of crafting and character customization.
✔ Item crafting and degradation - In the apocalyptic world of "The Survivor", resources are sparse and every useful bit should be utilized. With a continually growing list of recipes, gather resources such as wood, stone and rust metal to create weapons and tools. As your tools wear out over time, use your crafting skills to repair them. Items or equipment can be improved, turned into something else or fixed using the new crafting mechanisms.
✔ Animals – Head out into the wilderness to hunt animals once the abandoned buildings are already plundered.
✔ Stealth system – Sneak past zombies and animals who can see, hear and smell you.
✔ Environmental temperature – Build/find shelter or campfire. Cold nights or long dayz will make a difference.
In coming updates these features will be expanded upon with even more depth and a wider variety of choices to survive the increasing dangers of the world.

Features in various stages of development, which will be added as the project progresses:
– More buildings
– More crafting
– Expanded AI
– Drivable vehicles
– More animals & plants
– Weather effects
All features and plans listed here are subject to change, we may add or remove features as seen fit during development process.

Official page on Facebook: https://www.facebook.com/tsrfo ✔ PUTEȚI GĂSI Google Play Număr de comandă aici: https://wallet.google.com/manage/w/0/#transactions:filter=ALL ✔
✔ ne contactati (crew[@]starshipstudio.com) DACĂ NU poate activa JOC ✔

Bine ați venit în lumea de "Supravietuitorul", lovit de virus necunoscut care a distrus cea mai mare din populația lumii. Sunteți unul dintre puținele care au supraviețuit (Stalkers), iar acum trebuie să vă pentru a lupta pentru viața ta împotriva a ceea ce a mai rămas din populația indigenă acum infectate cu boala. În cele mai bune tradiții de supraviețuire și de groază jocuri, jucătorii din "Supravietuitorul" trebuie să exploreze lumea deschisă pentru a aduna materii prime pentru a construi lor arme proprii, unelte, fortificații, adăposturi, etc. împotriva pericolelor de zombi, faunei sălbatice infectate și lumea în sine.

Singurul scop în "Supraviețuitorul" este de a supraviețui. Pentru a face acest lucru, va trebui să depășească luptele, cum ar fi foame, sete, frig si radiatii.
✔ arme și unelte de mână. Taie copaci în pădure pentru a construi o tabără, sau de a începe un foc pentru a se incalzi.
✔ Nu muri de foame! Ucide animalele pentru carne. Scavenge hrana pentru a te feri de foame.
✔ construi un adăpost mic sau o cetate mare. Capcane Lay și apărare pentru a menține un perimetru de siguranță.
✔ Explorați și de a construi în timpul zilei. Apără-ți baza pe timp de noapte.

Caracteristici cheie:
✔ generație lume aleatorie -. 1 km pătrați bucată de stat post-sovietic randomizat cu satele abandonate, baze militare, păduri adânci, drumuri, râuri, lacuri, locatii pustie, și mai mult ...
✔ Zi și noapte - realist zi și noapte ciclu dinamic cu fazele Soare și Lună.
✔ Crearea și distruge - Structurile lumii și elemente pot fi distruse sau casate pentru resurse. Re-scop materiale pentru a construi structuri personalizate și fortificatii de mână colectate, introducerea de piese de construcție în lumea în timp real.
✔ Inventarul - Carry toate elementele pe care va fi nevoie pentru a supraviețui în sistemul de inventariere intuitiv dezvoltat pentru a răspunde nevoilor de crafting și personalizare caracter.
✔ crafting articol și degradarea - În lumea apocaliptică "The Survivor", resursele sunt rare și de fiecare bit util ar trebui să fie utilizate. Cu o listă în continuă creștere de rețete, aduna resurse, cum ar fi lemnul, piatra si metal rugina pentru a crea arme și unelte. Ca instrumentele de uza în timp, a folosi abilitățile dumneavoastră crafting pentru a le repara. Articole sau echipament poate fi îmbunătățită, transformat în altceva sau fix cu ajutorul noilor mecanisme de meșteșugărit.
✔ Animale - Mergeți în pustie pentru a vâna animalele în momentul în care clădirile abandonate sunt deja jefuite.
✔ sistem Stealth - Sneak zombi trecut și animale care pot vedea, auzi și tu miros.
✔ temperatura mediului ambiant - Construiți / găsi adăpost sau foc de tabara. Nopțile reci sau Dayz timp va face o diferenta.
În actualizări vin aceste caracteristici va fi extinsă la mai mult de profunzime și o varietate mai mare de opțiuni pentru a supraviețui pericolele în creștere din lume.

Caracteristici în diferite stadii de dezvoltare, care vor fi adăugate pe măsură ce proiectul avansează:
- Mai multe clădiri
- Mai mult de crafting
- Expanded AI
- Drivable vehicule
- Mai multe animale si plante
- Efecte meteorologice
Toate caracteristicile și planurile enumerate aici se pot schimba, am putea adăuga sau elimina caracteristici așa cum se vede în formă în timpul procesului de dezvoltare.

Pagina oficială pe Facebook: https://www.facebook.com/tsrfo

Screenshot The Survivor: Rusty Forest APK

 The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover The Survivor: Rusty Forest APK Cover
top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for theories of gravitation kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale dallas county texas; allen county ohio; iredell county north carolina; santa rosa county florida; sandoval county new mexico qq4.5 stars based on 42871 reviews
website hit counter