Monday, March 19, 2018

 TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN  APK Download

TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK

84 from - 266.214 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN
Author: Glu
Latest Version: 3.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 decembrie 2015


Download TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK from Glu last update 15 decembrie 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la androidsupport[@]glu.com Politica de confidențialitate 875 Howard, Suite 100 San Francisco CA 94103

TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN The year is 2028 and humanity is on the brink of extinction. Help John Connor in the war to save the human race in the official game of the new movie Terminator Genisys. Escape from the Skynet prison camp and fight the machines in this action-packed sci-fi shooter!

EXPLOSIVE THIRD-PERSON SHOOTER
• Hundreds of missions to choose from!
• Battle your way through stunningly rendered, post apocalyptic locations
• Use your tactical prowess against a wide range of deadly enemies
• Easy to use, responsive mobile controls

ADVANCED CUSTOMIZABLE WEAPONRY
• Amass a wide variety of present day and futuristic weapons
• Switch between Shotguns, Assault Rifles, and Sniper Rifles and take control of the battlefield
• Level up your weapons with High Explosives, Depleted Uranium, Plasma, and Electrical munitions
• Use Rockets, Grenades, and EMPs against the enemy

RISE THROUGH THE RANKS
• Join the Resistance and get promoted to higher ranks
• Fight alongside key Resistance members from the film
• Immersive storyline written by world renowned sci-fi writer Dan Abnett

High-end, immersive tablet gameplay!

See Terminator Genisys in Theatres this July. www.terminatormovie.com.

© 2015 Terminator Genisys: Guardian, owned by Skydance Productions, LLC. All rights reserved.

© 2015 Terminator Genisys, owned by Skydance Productions, LLC. All rights reserved.

Software and game design © 2015 Glu Mobile Inc. All rights reserved.

Terminator® Genisys™ is a trademark of StudioCanal S.A. All rights reserved. SKYDANCE PRODUCTIONS® and the Skydance logo are the registered trade marks or trademarks of Skydance Productions, LLC in the United States and other jurisdictions. All rights reserved. GLU and the “g-Man” logo are the trademarks or registered trademarks of Glu Mobile Inc. in the United States and/or in other jurisdictions.

PLEASE NOTE:
- This game is free to play, but you can choose to pay real money for some extra items, which will charge your Google account. You can disable in-app purchasing by adjusting your device settings.
-This game is not intended for children.
- Please buy carefully.
- Advertising appears in this game.
- This game may permit users to interact with one another (e.g., chat rooms, player to player chat, messaging) depending on the availability of these features. Linking to social networking sites are not intended for persons in violation of the applicable rules of such social networking sites.
- A network connection is required to play.
- For information about how Glu collects and uses your data, please read our privacy policy at: www.Glu.com/privacy
- If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature.

FOLLOW US at
Twitter [@]glumobile
facebook.com/glumobile Anul este 2028 și omenirea este pe cale de dispariție. Ajuta la John Connor în război pentru a salva rasa umană în jocul oficial al noului film Terminator Genisys. Scape din lagărul Skynet și lupta mașinile în această acțiune-ambalate Sci-Fi shooter!

EXPLOZIV third-person shooter
• Sute de misiuni pentru a alege de la!
• Battle-ți de drum prin prestate uimitor, posta locații apocaliptice
• Folosiți priceperea ta tactice împotriva unei game largi de dușmani de moarte
• Ușor de utilizat, mobile de control care răspund

Armamentul Personalizabil AVANSATA
• amass o largă varietate de ziua de azi și de arme futuriste
• Comutare între Shotguns, puști de asalt și Pusca de lunetist și să preia controlul de pe câmpul de luptă
• nivelul de sus arme dumneavoastră explozibile, uraniu sărăcit, plasmă, și muniții electrice
• Utilizați rachete, Grenade și PMM împotriva inamicului

Urcați Rîndurile
• Alăturați-vă Rezistența și sa promovat la grade superioare
• Lupta alături de membrii-cheie de rezistență din film
• poveste Imersivă scrisă de renume mondial Sci-Fi scriitor Dan Abnett

High-end, gameplay-ul tabletă captivantă!

A se vedea Terminator Genisys în Teatre în iulie. www.terminatormovie.com.

© 2015 Terminator Genisys: Guardian, detinut de Skydance Productions, LLC. Toate drepturile rezervate.

© 2015 Terminator Genisys, detinut de Skydance Productions, LLC. Toate drepturile rezervate.

Software-ul și joc de design © 2015 Glu Mobile Inc. Toate drepturile rezervate.

Terminator® Genisys ™ este o marcă comercială a STUDIOCANAL S.A. Toate drepturile rezervate. SKYDANCE PRODUCTIONS® și logo-ul Skydance sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Skydance Productions, LLC în Statele Unite și în alte jurisdicții. Toate drepturile rezervate. GLU și logo-ul "g-Man" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Glu Mobile Inc. în Statele Unite și / sau în alte jurisdicții.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:
- Acest joc este gratuit pentru a juca, dar puteți alege să plătească bani reali pentru unele elemente suplimentare, care va încasa contul dvs. Google. Aveți posibilitatea să dezactivați de cumpărare în aplicație prin ajustarea setărilor dispozitivului.
joc -acest nu este destinat copiilor.
- Vă rugăm să cumpere cu atenție.
- Publicitatea apare în acest joc.
- Acest joc poate permite utilizatorilor să interacționeze între ele, în funcție de disponibilitatea acestor caracteristici (de exemplu, camere, jucător la jucător de chat, mesaje chat). Crearea unei legături către site-urile de rețele sociale nu sunt destinate persoanelor care încalcă normele aplicabile ale acestor site-uri de social networking.
- O conexiune la rețea este necesară pentru a juca.
- Pentru informații despre modul în care colectează Glu și utilizează datele dumneavoastră, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate la: www.Glu.com/privacy
- Dacă aveți o problemă cu acest joc, vă rugăm să folosiți jocului "Help" facilitate.

Urmați-ne la
Stare de nervozitate [@]glumobile
facebook.com/glumobile

Screenshot TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK

 TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover TERMINATOR GENISYS: GUARDIAN APK Cover
4.5 stars based on 81442 reviews
website hit counter