Sunday, February 25, 2018

 Tandem Language Exchange: Speak any language  APK Download

Tandem Language Exchange: Speak any language APK

87 from - 42.416 People

APPS and GAMES Download - Dictionarys list of every word of the year - Protea hotel clarens clarens - Juja italia - Space suits and tugs atomic rockets - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Chinese android phones android phones whirlpool forums - - - -
Title: Tandem Language Exchange: Speak any language
Author: Tripod Technology GmbH
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 7 februarie 2018


Download Tandem Language Exchange: Speak any language APK from Tripod Technology GmbH last update 7 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]tandem.net Politica de confidențialitate Hanomaghof 2 30449 Hannover Germany

Tandem Language Exchange: Speak any language Practice languages with people across the world with the best language exchange app - It's FREE!

More than a billion people worldwide are learning a foreign language - but miss out on speaking practice. Enter Tandem, the mobile community where you can practice with native speakers and language learners anytime, anywhere.

👥 On Tandem, you are matched with language exchange partners so you can teach each other your native languages and commonly used slang.

For example, you can learn Spanish from someone in Mexico City while they learn English from you - without you even having to leave your bedroom.

With 150+ languages, more than 2500 language combinations and 1M + members, there’s never been a better way to a learn a new language with native speakers.
--------------------

The learn exchange community is completely free, and is based on the Tandem learning method - a scientifically proven technique where two people meet in person to teach each other their native languages, and of course, to allow a cultural exchange that you won't find in any classroom. Tandem app is the first to bring this experience to everyone with a smartphone.

Communicating with your new language learning friends is super easy, you can choose your practice method via text, audio or video chat - whatever you feel most comfortable with!

💬 Still not convinced? This is what the press say about us: 💬
Techcrunch: “Charming language practice community”

Mashable: “Tandem aims to solve the problem for you by connecting you with a native speaker.”

Digital Trends: “Move onto the next level with your language”

🎊 Tandem offers the following learning exchange features: 🎊

✏️ Personal matching with native language exchange partners
✏️ Audio calls
✏️ Video calls
✏️ Text chat
✏️ Audio messages
✏️ Picture messages
✏️ Text correction feature
✏️ Topic creation (so you can talk about what’s relevant to you)
✏️ Professional tutors
How does our app work?

Select the language(s) you want to learn in the app and we’ll do the rest. We only
match you with partners that align with your language goals.
Share topics with our learning community so you can practice speaking about the things you really care about with people who shares the same interests. Whether it’s Italian cars, or French wine, there’s always a new friend waiting to talk about it on Tandem!

Follow your partners to make sure you never miss each other when you could be practicing. This way, you can be speaking Russian in the morning, Chinese over lunch and German before you go to bed at night!

Practice is the key for learning a new language, but if you need a little extra tuition, you might like to try Tandem App Tutors. Tutors are certified language instructors who can offer 121 video chat lessons. Each Tutor sets their own availability and price, so you won’t find it difficult to find one that suits your schedule.

A Tandem exchange is the best way to learn, practice and speak a multitude of languages from around the globe. We have native speakers from all around the world who you can practice languages with. Our most popular languages to exchange are English, Korean, French, Spanish and Portuguese, but with so many languages covered for you get fluent in, you can even learn Arabic or Latin! We’ve got it covered!

🤓 Learning foreign languages doesn’t need to be difficult. Practice talking everyday with our language learning app and you’ll be fluent really quick! 🤓
______________

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/TandemLanguageApp/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/TandemHQ
Tandem – Mobile Language Exchange is licensed by Tandem Fundazioa (http://tandemcity.info) limbi practica cu oameni din întreaga lume, cu cea mai bună aplicație de schimb limba - Este gratuit!

Mai mult de un miliard de oameni din întreaga lume învață o limbă străină - dar pierde pe vorbire practică. Introduceți Tandem, comunitatea de telefonie mobilă în cazul în care se pot practica cu vorbitori nativi și care învață limba oricând, oriunde.

👥 Pe Tandem, vi se potrivesc cu partenerii de schimb de limbă, astfel încât să puteți învăța reciproc limbile natale și utilizate în mod obișnuit argoul.

De exemplu, puteți învăța limba spaniolă de la cineva din Mexico City în timp ce învață limba engleză de la tine - chiar și fără a fi nevoie să părăsească dormitorul.

Cu 150+ limbi, mai mult de 2500 de combinații lingvistice și membri 1M +, niciodată nu a existat o modalitate mai bună de a învăța o o nouă limbă cu vorbitori nativi.
--------------------

invata comunitatea de schimb este complet gratuit , și se bazează pe metoda de învățare Tandem - o tehnică de dovedit științific în cazul în care doi oameni se întâlnesc în persoană pentru a preda reciproc limba lor maternă, și, desigur, pentru a permite o < b> schimb cultural pe care nu veți găsi în orice sală de clasă. Tandem app este primul pentru a aduce această experiență pentru toată lumea cu un smartphone.

Comunicarea cu noii prieteni de învățare a limbii este foarte ușor, puteți alege metoda practică prin text, audio sau video chat - indiferent de ce se simt cel mai confortabil cu!

💬 Încă nu a convins? Aceasta este ceea ce spune presa despre noi: 💬
TechCrunch: „comunitate practica limba Charming“

Mashable: „Tandem își propune să rezolve problema pentru tine de interacționând cu un vorbitor nativ.“

Digital Trends: „muta pe nivelul următor cu limba dvs.“

🎊 Tandem oferă următoarele caracteristici de schimb de învățare: 🎊

✏️ potrivire personale cu parteneri de schimb în limba maternă
✏️ apeluri audio
✏️ Apeluri video
✏️ de chat text
✏️ mesaje audio
Mesaje ✏️ imagine
✏️ caracteristică Corectarea textului
✏️ Crearea subiectului (pentru a putea vorbi despre ceea ce este relevant pentru tine)
✏️ tutori profesionale
Cum funcționează aplicația noastră?

Selectați limba (e) pe care doriți să învețe în app și vom face restul. Noi doar
vă se potrivesc cu partenerii care se aliniaza cu obiectivele de limbă.
Dezvăluie subiecte cu comunitatea noastră de învățare, astfel încât să puteți practica vorbind despre lucrurile pe care le pasa cu adevarat, cu oameni care împărtășește aceleași interese. Fie că este vorba de masini italiene, sau vin francez, există întotdeauna un nou prieten care așteaptă să vorbească despre el pe Tandem!

Urmați partenerii dumneavoastră pentru a vă asigura că nu pierdeți reciproc atunci când ar putea fi practica. În acest fel, se poate vorbi limba rusă în dimineața, chineză peste masa de prânz și germană înainte de a merge la culcare noaptea!

Practica este cheia pentru a învăța o limbă nouă, dar dacă aveți nevoie de un pic de școlarizare în plus, s-ar putea dori să încercați Tandem App îndrumători. Tutorii sunt certificate instructori de limbi străine care pot oferi 121 lecții video chat. Fiecare tutor stabilește propria disponibilitate și preț, astfel încât să nu le va fi dificil de a găsi unul care se potrivește programul.

un tandem de schimb este cel mai bun mod de a învăța, practica și vorbesc o multitudine de limbi din întreaga lume. Avem vorbitori nativi din întreaga lume, care pot practica limbi cu. Limbile noastre cele mai populare în schimb sunt engleză, coreeană, franceză, spaniolă și portugheză, dar cu atât de multe limbi acoperite pentru tine obține fluent în limba, tu poate chiar să învețe limba arabă sau latină! Ne-am luat-o acoperit!

🤓 Învățarea limbilor străine nu trebuie să fie dificil. Practica de zi cu zi vorbind cu aplicația noastră învățarea limbilor și veți fi fluent foarte repede! 🤓
______________

Urmați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/TandemLanguageApp/
Urmărește-ne pe Twitter: https://twitter.com/TandemHQ
Tandem - Mobile Limba de schimb este licențiat de către Tandem Fundazioa (http://tandemcity.info)

Screenshot Tandem Language Exchange: Speak any language APK

 Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover Tandem Language Exchange: Speak any language APK Cover
our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and protea is a renowned hotel brand which has earned a glowing reputation for excellence protea hotel clarens is no different and lives up to this reputation top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 a space suit is a protective garment that prevents an astronaut from dying horribly when they step into airless space also known as atmosphere suit vac suit read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style a second wireless system update was sent to f5 owners today saturday 30th january 2016 doogee f5 owners received a 3rd wireless system update today 06032016 to ; 1 20171024 182349 httpww 17honehone4.5 stars based on 54975 reviews
website hit counter