Wednesday, March 21, 2018

 T-Mobile SyncUP DRIVE  APK Download

T-Mobile SyncUP DRIVE APK

77 from - 1.378 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: T-Mobile SyncUP DRIVE
Author: Mojio Inc.
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 octombrie 2017


Download T-Mobile SyncUP DRIVE APK from Mojio Inc. last update 12 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]moj.io Politica de confidențialitate

T-Mobile SyncUP DRIVE For additional information about T-Mobile SyncUP DRIVE please visit: https://explore.t-mobile.com/t-mobile-sync-up-drive

For further assistance with T-Mobile SyncUP DRIVE please visit https://support.t-mobile.com/community/contact-us/, reach out via Twitter to [@]tmobilehelp, call 611 or 1-877-746-0909.

The T-Mobile SyncUP DRIVE app helps you keep your family safe, secure and connected at all times. Get peace of mind about your cars and the people in them with T-Mobile SyncUP DRIVE.

NOTE: A SyncUP DRIVE OBD-II device, compatible vehicle, capable smartphone and data plan are required to install and use the T-Mobile SyncUP DRIVE app.

T-Mobile SyncUP DRIVE provides seven categories of features for customers:

WI-FI HOTSPOT
Access America’s fastest nationwide 4G LTE network* from your in-car Wi-Fi hotspot
• Connect up to 5 devices to your in-car Wi-Fi hotspot
• Easily manage your in-car Wi-Fi hotspot and modify network details like SSID and password

FAMILY SAFETY
Keep an eye on your loved ones without creating dangerous distractions.
• GPS enabled to locate your vehicles in real-time
• Check the location and status of multiple vehicles without contacting the drivers
• Create geofences to get notified when your vehicles arrive and depart from common locations

VEHICLE SAFETY
With real-time vehicle notifications about car trouble, T-Mobile SyncUP DRIVE works like a virtual mechanic to help keep your family safe.
• Know your fuel level** and battery voltage before you hit the road
• Get alerted about car trouble when something goes wrong
• Understand what’s wrong with your car so you can take action
• Get safety recalls and technical service bulletins from the NHTSA
• Quickly find nearby mechanics to get the help you need

ROADSIDE ASSISTANCE
Need roadside assistance? We’ve arranged for Allstate Motor Club to get you help when you need it.***

VEHICLE SECURITY
Help keep your car secure, even when you’re not with it
• Never forget where you’ve parked again with GPS location and Google StreetView
• Get alerted if your parked car has been bumped or disturbed, or if your device has been unplugged
• Track your car’s real-time driving location if it’s been stolen

SMARTER DRIVING
Learn how to be a smarter, safer driver by analyzing your driving behavior
• Review your trips to understand how, when and where you drive
• Keep track of dangerous driving behavior like speeding, harsh braking and rapid acceleration
• Set speeding alerts to encourage safer driving
• Easily tag business trips and export them to CSV or PDF for easy expensing and tax purposes

SMALL BUSINESS FLEETS
Easily monitor the location and status of up to 24 vehicles from your smartphone
• Understand the health of your vehicles in real-time so you can make smarter business decisions
• Empower your team in the field with in-vehicle Wi-Fi hotspots
• Easily track your business trips for mileage logging and expensing


* Based on download speeds
** Fuel readings not available on all makes and models of vehicles
*** For more information on roadside assistance, please visit https://www.roadsidemobile.com/tac/tmobile. Roadside assistance is not eligible for use on commercial vehicles. Pentru informații suplimentare despre T-Mobile SyncUP DRIVE vă rugăm să vizitați: https://explore.t-mobile.com/t-mobile-sync-up-drive

Pentru asistență suplimentară cu T-Mobile SyncUP DRIVE vă rugăm să vizitați https://support.t-mobile.com/community/contact-us/, ajunge prin intermediul Twitter pentru a [@]tmobilehelp, apel 611 sau 1-877-746-0909.

Aplicația T-Mobile SyncUP DRIVE vă ajută să vă păstrați familia în condiții de siguranță, sigur și conectat în orice moment. Ia-liniste sufleteasca cu privire la mașinile și oamenii din ele cu T-Mobile SyncUP DRIVE.

NOTĂ: Un dispozitiv SyncUP DRIVE OBD-II, vehicul compatibil, smartphone-ul capabil și un plan de date sunt necesare pentru a instala și de a folosi aplicația T-Mobile SyncUP DRIVE.

T-Mobile SyncUP DRIVE oferă șapte categorii de caracteristici pentru clienți:

Hotspot Wi-Fi
Accesul Americii cel mai rapid la nivel national 4G LTE de rețea * de la dvs. în mașină hotspot Wi-Fi
• Conectați până la 5 dispozitive la dvs. în mașină hotspot Wi-Fi
• gestionați ușor în mașină hotspot Wi-Fi și modificați detaliile de rețea cum ar fi SSID și parola

Siguranța familiei
Stai cu ochii pe cei dragi, fără a crea distragere periculoase.
• GPS activat pentru a localiza vehiculele dumneavoastră în timp real
• Verificați locația și starea vehiculelor multiple, fără a contacta driverele
• Crearea pentru a obține notificat bariere geografice virtuale atunci când vehiculele sosesc și pleacă din locații comune

SIGURANȚĂ VEHICUL
Cu notificări ale vehiculului în timp real cu privire la probleme cu mașina, T-Mobile SyncUP DRIVE funcționează ca un mecanic virtual pentru a ajuta la menținerea familia în condiții de siguranță.
• Cunoaște nivelul de combustibil ** și tensiunea bateriei înainte de a porni la drum
• Ia alertat despre probleme cu mașina, atunci când ceva nu merge bine
• Înțelegeți ce e în neregulă cu mașina ta, astfel încât să puteți lua măsuri
• Obțineți reaminteste de siguranță și buletine de servicii tehnice de la NHTSA
• Găsiți rapid mecanici din apropiere pentru a obține ajutorul de care aveți nevoie

ASISTENTA RUTIERA
Aveți nevoie de asistență pe marginea drumului? Am aranjat pentru Allstate Motor Club pentru a te ajuta atunci cand ai nevoie de ea. ***

vehicul de securitate
Ajută-ți menții mașina sigură, chiar și atunci când nu ești cu ea
• Nu uitați niciodată în cazul în care l-ați parcat din nou cu locația GPS și Google StreetView
• Ia alertat în cazul în care mașina parcată a fost lovit sau deranjat, sau în cazul în care aparatul a fost deconectat
• Urmăriți în timp real mașinii locație de conducere în cazul în care acesta a fost furat

CONDUCERE INTELIGENTE
Aflați cum să fie un, șofer mai sigur mod mai inteligent prin analiza comportamentul de conducere
• Examinați călătoriile dumneavoastră pentru a înțelege cum, când și în cazul în care conduci
• Monitorizați comportamentului de conducere periculoase cum ar fi excesul de viteză, de frânare dure și accelerare rapidă
• Setați alerte de viteză pentru a încuraja conducerea mai sigură
• etichetați cu ușurință călătorii de afaceri și de a le exporta în format CSV sau PDF pentru expensing ușoară și în scopuri fiscale

FLOTELOR de afaceri mici
monitoriza cu ușurință locația și starea de până la 24 de vehicule de pe smartphone
• Să înțeleagă starea de sănătate a vehiculelor în timp real, astfel încât să puteți lua decizii de afaceri mai inteligente
• Empower echipa în teren cu vehicule în hotspot-uri Wi-Fi
• urmări cu ușurință călătorii de afaceri pentru logare kilometraj și expensing


* Pe baza unor viteze de download
** citirilor de combustibil nu sunt disponibile pe toate mărcile și modelele de vehicule
*** Pentru mai multe informații despre asistență rutieră, vă rugăm să vizitați https://www.roadsidemobile.com/tac/tmobile. Asistență rutieră nu este eligibil pentru a fi utilizate pe vehicule utilitare.

Screenshot T-Mobile SyncUP DRIVE APK

 T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover T-Mobile SyncUP DRIVE APK Cover
4.5 stars based on 98414 reviews
website hit counter