Saturday, March 17, 2018

 Strong's Concordance with KJV  APK Download

Strong's Concordance with KJV APK

95 from - 2.276 People

APPS and GAMES Download - Strongs concordance bible hub - - - - - - - - -
Title: Strong's Concordance with KJV
Author: Tecarta, Inc.
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 martie 2018


Download Strong's Concordance with KJV APK from Tecarta, Inc. last update 13 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la androidsupport[@]tecarta.com Politica de confidențialitate 2479 E. Bayshore Road Suite 120 Palo Alto, CA 94303

Strong's Concordance with KJV James Strong, former professor of exegetical theology at Drew Theological Seminary, spent more than thirty-five years preparing his landmark concordance. First published in 1890 with the help of more than one hundred colleagues, Strong's remains the most widely used concordance and dictionary of Bible words from the King James Version of the Bible.

For over a century, Thayer's has been lauded as one of the best New Testament lexicons available. Both accessible and thorough, it is a work suited for the student of New Testament Greek. Thayer's provides dictionary definitions for each word and relates each word to its New Testament usage and categorizes its nuances of meaning. Its exhaustive coverage of New Testament Greek words, as well as its extensive quotation of extra-biblical word usage and the wealth of background sources consulted and quoted, render Thayer's an invaluable resource.

A trio of eminent Old Testament scholars--Francis Brown, R. Driver, and Charles Briggs--spent over twenty years researching, writing, and preparing "The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon." Since it first appeared in the early part of the twentieth century, BDB has been considered the finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student.

This updated edition of Strong's Exhaustive Concordance takes James Strong's monumental work and updates it to be even more useful to the modern reader. It maintains all of the features that have made Strong's indispensable for over 100 years:
- Allows the reader to easily find all biblical occurrences of a word in the King James Version
- Points the reader to the underlying Hebrew and Greek words
- Uses the Strong's numbering system which is used in many of the new study tools of today
- Includes New Testament Thayer's Greek definitions and Old Testament Brown-Driver-Briggs Hebrew definitions

And adds new features that make it even more useful:
- Updated and improved Hebrew and Greek dictionaries tie each word to the Greek or Hebrew root
- Discover the Hebrew and Greek words underlying the KJV English using the Strong's numbering system
- Use the updated Hebrew and Greek dictionaries to find brief definitions of each word of the original languages

Go beyond mere searches for lost verses and hone your skills by utilizing this tool's more advanced features.

Find every occurrence of any word in the King James Version Bible. Only the words not likely to be used in locating a passage have been eliminated (words such as should, those, and when) or condensed to include only the important occurrences (words such as bring, day, and might).

Students of the Bible utilize the wealth of resources offered in Strong's ranging from doing word and thematic studies to probing the deeper meanings embedded in the original languages of the Bible. James Strong, fost profesor de teologie la Seminarul Teologic exegetice Drew, a petrecut mai mult de treizeci și cinci ani pregătirea concordanță lui punct de reper. Publicat pentru prima oară în 1890, cu ajutorul a mai mult de o sută de colegi, de Strong rămâne concordanța cel mai utilizat pe scară largă și Dicționar de cuvinte biblice din versiunea King James a Bibliei.

Timp de peste un secol, a Thayer a fost laudat ca fiind unul dintre cele mai bune lexicoanele Noului Testament disponibile. Atât accesibil și temeinică, este un lucru potrivit pentru studentul a Noului Testament grecesc. Lui Thayer prevede Definitii pentru fiecare cuvânt și se referă fiecare cuvânt la utilizarea sa Noul Testament și clasifica nuanțe sale de sens. Acoperirea completă a Noului Testament cuvinte grecești, precum și citat extinsă de utilizare extra-biblice cuvânt și bogăția de surse de fond consultat și citat, face o resursa de nepretuit Thayer lui.

Un trio de eminenți oameni de știință din Vechiul Testament - Francis Brown, R. Driver, și Charles Briggs - a petrecut peste douăzeci de ani de cercetare, scris, și pregătirea "The Brown-pilot-Briggs ebraică și engleză Lexicon." Din moment ce a apărut pentru prima dată în prima parte a secolului XX, BDB a fost considerat cel mai bun și mai cuprinzătoare lexicon ebraic la dispoziția studentului de limbă engleză.

Această ediție actualizată a lui Strong exhaustivă Concordanța ia lui James Strong lucrare monumentală și actualizările să fie chiar mai util pentru cititorul modern. Acesta susține toate caracteristicile care au făcut lui Strong indispensabil pentru peste 100 de ani:
- Permite cititorului de a găsi cu ușurință toate aparițiile biblice de un cuvânt în Versiunea King James
- Puncte cititorului să cuvintele grecești ebraică care stau la baza și
- Foloseste sistemul de numerotare Strong, care este folosit în multe dintre noile instrumente de studiu de azi
- Include definiții grecești din Noul Testament Thayer și definiții Vechiului Testament Brown-pilot-Briggs ebraică

Și adaugă noi caracteristici care fac chiar mai util:
- Actualizat și ameliorat ebraică și dicționare greci lega fiecare cuvânt cu rădăcina greacă sau ebraică
- Descopera cuvintele grecești ebraică și care stă la baza KJV engleză folosind sistemul de numerotare Strong de
- Utilizați actualizate dicționarele ebraice și grecești pentru a găsi definiții scurte din fiecare cuvânt din limbile originale

Du-te dincolo de simple căutări de versete pierdute și perfecționa abilitățile dumneavoastră prin utilizarea acestui instrument de caracteristici mai avansate.

Găsi fiecare apariție a oricărui cuvânt în King James Version Biblia. Numai cuvintele nu ar putea fi utilizate în localizarea unui pasaj au fost eliminate (cuvinte, cum ar fi ar trebui, cele, și când) sau condensat pentru a include doar importante evenimentele (cuvinte, cum ar fi a aduce, zi, și s-ar putea).

Elevii din Biblie folosesc bogăția resurselor oferite în Strong variind de la a face cuvânt și studii tematice pentru probeze sensurile profunde încorporate în limbile originale ale Bibliei.

Screenshot Strong's Concordance with KJV APK

 Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover Strong's Concordance with KJV APK Cover
and ezra 112 proper name masculine cyrus persian kuru spieg apk 215; babylonian kura cot on ezra 11 dl in baer dn4.5 stars based on 59763 reviews
website hit counter