Sunday, February 18, 2018

 Star Crusade™ CCG  APK Download

Star Crusade™ CCG APK

88 from - 874 People

APPS and GAMES Download - Mega - 2011 you que - - - - - - - -
Title: Star Crusade™ CCG
Author: ZiMAD
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 septembrie 2017


Download Star Crusade™ CCG APK from ZiMAD last update 14 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]starcrusadeccg.com Politica de confidențialitate 21 Airport Blvd, Suite B, South San Francisco, CA, 94080

Star Crusade™ CCG War is coming. Dive into fast-paced, strategic battles with countless unique card and deck combinations. Build your deck, forge your destiny and shape the fate of the Galaxy!

Star Crusade is a unique combination of trading card battles, strategic hero combat and epic sci-fi lore. Battle heroes from seven unique races in online card games. Collect new and powerful cards, and adjust tactics with custom deck sizes, multiple commanders and more.

Battle alongside an all-new faction! The Vraxxian join the epic war for the Galaxy, with brand new cards, improved interface, new booster packs and spectacular effects.

As the galaxy crumbles, whose side will you take?

Factions include:
* The Shan'Ti, who shape genetics into living weapons
* The cybernetically augmented Hierarchy and their rigid, cold order
* The psychically gifted Annunaki, who are worshipped as gods by their zealous followers
* The insidious Consortium, who focus on intrigue and vicious mercenary armies
* The brutal, adaptive Hajir-Gog, whose endless tide represents a scourge to galactic civilization
* The fearless, battle-hardened Terrans, with their massive weapons of war
* The Vraxxian, an all-new faction complete with 50 new cards and modules

Star Crusade™ CCG Features:

STRATEGIC CARD BATTLES:
- Deck size can be customized for the best odds
- Starting strength can be personalized for a unique experience
- Epic heroes with powerful, unique abilities to unleash
- Collect 400+ cards and craft a killer deck

TACTICS ARE EASY TO LEARN, HARD TO MASTER:
- Battle cards and practice your strategy in Casual mode
- Conquer the Galaxy in Raid mode
- Strategic gameplay is a must in the competitive Ranked multiplayer mode

STRATEGIC AND CHALLENGING MISSIONS:
- Tactical missions across a massive, volatile sector
- Strategic events that bring life to the game world and flesh out your experience
- Rewards for great victories

PVP MULTIPLAYER GAMES:
- Online multiplayer will push your skills and strategy
- Battle heroes against one another in fearsome online clashes

PLAY ANYWHERE:
- Fully cross-platform, real-time gameplay
- Bring your card collection with you from iOS to PC and vice versa

SCI-FI UNIVERSE WITH RICH LORE:
- Collect and command seven factions vying for supremacy in an unclaimed exotic sector of space
- Sci-fi story with a deep, complex universe and beautiful, hand-drawn illustrations
- Learn more about the deep and complex universe through lore and events hidden throughout the game

COMMUNITY POWERED:
- Experience thoughtful gameplay from a passionate team of CCG players
- Join a community-centered, ever-evolving game world centered on interesting player choices
- Submit your ideas, feedback or suggestions – We’re always glad to hear from you!

REDESIGNED EFFECTS AND INTERFACE
- Card battles have never looked this epic. Crush your foes and watch stunning effect unfold
- Battle faster with the new, streamlined interface complete with reworked home screen

Experience the ultimate tactical CCG, with millions of possible card combinations and a rich universe of lore to uncover.

Download now and join the Star Crusade!

This game requires an Internet connection and 700 MB of space on your device to play.

https://www.facebook.com/StarCrusade
https://twitter.com/Star_Crusade Războiul se apropie. Se arunca cu capul în bătălii ritm rapid, strategic cu nenumărate combinații unice de cărți și de punte. Construi punte, falsifica destinul tău și modelează soarta galaxiei!

Stele Cruciada este o combinație unică de lupte carte de tranzacționare, de luptă erou strategic și epic SF lore. eroi luptă din șapte curse unice în jocuri de cărți online. Colecta carduri noi și puternice, și ajustați tactici cu dimensiuni de punte personalizate, mai mulți comandanți și mai mult.

Lupta alături de o facțiune toate noi! Vraxxian se alăture război epic pentru Galaxy, cu carduri de brand nou, interfață îmbunătățită, noi pachete de rapel și efecte spectaculoase.

Pe măsură ce galaxia se dărâmă, a cărei parte te va duce?

Facțiuni includ:
* Shan'Ti, care au forma genetica in arme vii
* Ierarhia cybernetically augmented și ordinea lor rigidă, rece
* Talentat Annunaki psihic, care sunt adorat ca zei de urmașii lor zelosi
* Insidios Consortium, care se concentrează pe intrigi și armate de mercenari vicios
* Brutală, adaptive Hajir-Gog, a cărui maree fără sfârșit reprezintă un flagel pentru civilizatie galactica
* Neînfricatul, luptă-hardened terranii, cu armele lor masive de război
* Vraxxian, o facțiune cu totul nou complet cu 50 de cărți noi și module

Stele Cruciada ™ Caracteristici CCG:

Battles CARD strategic:
- Dimensiunea Deck pot fi personalizate pentru cele mai bune cote
- Puterea de pornire poate fi personalizat pentru o experiență unică
- Eroi epic cu abilități puternice, unice pentru a elibera
- Colecta 400+ cărți și ambarcațiunile de o punte ucigaș

TACTICA sunt ușor de învățat, greu de master:
- cărți de luptă și practica strategia dvs. în modul casual
- Conquer Galaxy în modul Raid
- Modul de joc strategic este o necesitate în modul multiplayer Clasat pe locul competitiv

MISIUNI STRATEGICE ȘI simple:
- Misiuni tactice unui anumit sector masiv, volatil
- Evenimente strategice care aduc viață în lumea jocului și carne din experiența ta
- Recompense pentru mari victorii

JOCURI PVP MULTIPLAYER:
- Multiplayer online va împinge abilitățile și strategia dumneavoastră
- Eroi luptă împotriva altora în ciocniri on-line de temut

PLAY ORIUNDE:
- Complet cross-platform, gameplay-ul real-time
- Adu-colecția de card cu tine de la iOS la PC și vice-versa

FI-SCI UNIVERS LORE RICH:
- Colecta și comanda șapte facțiuni se luptă pentru supremație într-un sector exotic nerevendicat de spațiu
- Poveste Sci-Fi cu un univers profund, complex și ilustrații frumoase, desenate manual
- Aflați mai multe despre universul profund și complex prin Lore și evenimente ascunse pe tot parcursul jocului

COMUNITATEA POWERED:
- Experiența de joc grijuliu dintr-o echipă pasionată de jucători CCG
- Alăturați-vă o, în continuă evoluție mondială joc-comunitate centrată centrată pe alegerile interesante ale jucătorului
- Trimiterea unor idei, feedback sau sugestii - Suntem mereu bucuroși să aud de la tine!

EFECTE ȘI INTERFAȚĂ Redesign-ul
- bătălii Card nu au privit acest epic. Zdrobi dușmanii tăi și urmăriți un efect de asomare se desfășoară
- Lupta mai repede cu noua interfață, simplificat complet cu ecran de start Relucrat

Experiența de ultimă tactică CCG, cu milioane de posibile combinații de cărți și un univers bogat de lore pentru a descoperi.

Descărcați acum și să se alăture Star Cruciada!

Acest joc necesită o conexiune la Internet și 700 MB de spațiu pe dispozitiv pentru a juca.

https://www.facebook.com/StarCrusade
https://twitter.com/Star_Crusade

Screenshot Star Crusade™ CCG APK

 Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover Star Crusade™ CCG APK Cover
select files to upload or drag drop anywhere on this page what is mega click or scroll 5 posts publicados por ninjipisu e jaumdabat no ano de 20114.5 stars based on 41539 reviews
website hit counter