Friday, March 23, 2018

 Squid - Take Notes & Markup PDFs  APK Download

Squid - Take Notes & Markup PDFs APK

84 from - 35.805 People

APPS and GAMES Download - Download updatestar updatestar - Volcanoes and volcanology geology - - - - - - - -
Title: Squid - Take Notes & Markup PDFs
Author: Steadfast Innovation, LLC
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 19 martie 2018


Download Squid - Take Notes & Markup PDFs APK from Steadfast Innovation, LLC last update 19 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support+android[@]squidnotes.com Politica de confidențialitate Steadfast Innovation, LLC 890 Monterey St., Suite D San Luis Obispo, CA 93401

Squid - Take Notes & Markup PDFs New: We partnered with Google to bring incredibly fast, low-latency ink to Squid on the Google Pixelbook and Samsung Chromebook Plus (with Chrome 62). See the difference: https://youtu.be/Oc66T_e7xwU

Take handwritten notes naturally on your Android tablet, phone, or Chromebook supporting Android apps! With Squid you can write just like you would on paper using an active pen, passive stylus, or your finger.

Easily markup PDFs to fill out forms, edit/grade papers, or sign documents. Import images, draw shapes, and add typed text to your notes. Quickly select, copy/paste, and move content between pages and notes. Organize your notes within notebooks and increase your productivity!

Turn your device into a virtual whiteboard or give presentations in a class, meeting, or conference by wirelessly casting to a TV/projector (e.g. using Miracast, Chromecast). Export notes as PDFs or images, then share them with others or store them in the cloud!

Squid is vector based - keeping your notes beautiful at any zoom level and on any device. You can erase entire letters and words quickly with the stroke eraser tool, or just parts of words with the true eraser tool. The selection tool allows you to change the color and thickness of your handwriting and even resize a drawing whenever you want without any loss in quality.

Squid takes special advantage of active pens on capable devices to provide natural, pressure sensitive handwriting. Just write with the pen and erase with your finger!

Squid is designed to be both powerful and simple to use, allowing you to take notes quickly and efficiently.

Awards/Recognition
• Featured App in Google Play
• Category Honorable Mention for Productivity in the Samsung Galaxy Note S Pen App Challenge: http://goo.gl/Ji9dCS
• Popular Choice Award in the Dual Screen App Challenge: http://goo.gl/J7uT0B

Key Features
• Take notes naturally with a pen and erase with your finger on active pen enabled devices (e.g. Galaxy Note devices with S Pen)
• Take notes with your finger or passive stylus on non-active pen devices (e.g. Nexus 7)
• Vector graphics engine
• Multiple paper types (e.g. blank, ruled, graph) and sizes (e.g. infinite, letter, A4)
• Undo/redo, select, move, and resize
• Change the color and weight of selected items
• Cut, copy, and paste items between notes
• Two finger scroll and pinch-to-zoom
• Two finger double tap to quickly jump to a specific zoom level
• Organize notes within notebooks
• Sort notes and notebooks
• Import, crop, and resize images
• Export notes to PDF, PNG, or JPEG for printing, archiving, or sharing
• Share notes with friends and colleagues via email, Evernote, etc.
• Multi-Window support
• Shortcuts to create a new note or open a notebook
• Present notes on a secondary display via HDMI, Chromecast, etc. (Android 4.2+)

Squid Premium
• Create notes and pages with premium backgrounds (math, engineering, music, sports, etc.)
• Import PDFs and mark them up like any other note
• Express yourself with additional tools (highlighter, “true” eraser, shapes, text)
• Backup/restore and bulk export notes as PDFs to cloud storage providers Dropbox and Box

Learn more about Squid Premium: http://goo.gl/mJFjeO

G Suite for Education customers can purchase Squid Premium in bulk using the Squid EDU Bulk License app (https://goo.gl/ES1j15).

Information about active pen devices: http://goo.gl/6BRJy

Explanation of required permissions: http://goo.gl/q5f8Y

If you encounter any bugs, please email us at support+android[@]squidnotes.com with a description of the bug!

We would love to hear any feedback or feature requests you have at http://feedback.squidnotes.com.

Interested in beta testing? Join our public beta directly through Google Play! Nou: Am încheiat un parteneriat cu Google pentru a aduce cerneală incredibil de rapid, cu latență redusă pentru Squid pe Pixelbook Google și Samsung Chromebook Plus (cu Chrome 62). A se vedea diferența: https://youtu.be/Oc66T_e7xwU

Luați notițe scrise de mână în mod natural pe tabletei Android, telefon, sau un Chromebook care sprijină aplicații Android! Cu Squid puteți scrie la fel ca pe hârtie ați folosi un stilou activ, stylus pasiv, sau cu degetul.

Cu ușurință PDF-uri markup pentru a completa formulare, documente de editare / grad, sau semna documente. Importați imagini, desena forme, și se adaugă un text la note. Selectați rapid, copy / paste, și mutați conținut între pagini și note. Organizați notele în termen de notebook-uri și de a crește productivitatea!

Transformați dispozitivul într-o tablă virtuală sau da prezentări într-o clasă, întâlnire, sau conferință prin turnare fără fir la un televizor / proiector (de exemplu, folosind Miracast, Chromecast). Export Notes ca PDF-uri sau imagini, apoi le partajați cu alte persoane sau pentru a le stoca în nor!

Squid este bazat pe vectori - păstrarea note frumoase la orice nivel de zoom și pe orice dispozitiv. Puteți șterge litere și cuvinte întregi rapid cu instrumentul radieră accident vascular cerebral, sau doar părți de cuvinte cu instrumentul radieră adevărat. Instrumentul de selecție vă permite să schimbați culoarea și grosimea scrierii de mână și chiar redimensiona un desen ori de câte ori doriți, fără nici o pierdere de calitate.

Squid are avantajul special de stilouri active pe dispozitive capabile să furnizeze, scrierii de mână sensibil la presiune naturală. Doar scrie cu stiloul și șterge cu degetul!

Squid este proiectat pentru a fi atât de puternic și simplu de utilizat, permițându-vă să luați notițe rapid și eficient.

Premii / Recunoaștere
• App recomandate în Google Play
• Categoria Mențiune pentru productivitate în Samsung Galaxy Note S Pen App Challenge: http://goo.gl/Ji9dCS
• Popular Choice Award în Dual Screen App Challenge: http://goo.gl/J7uT0B

Caracteristici cheie
• Luați notițe în mod natural cu un pix și șterge cu degetul pe dispozitive activate pen activă (de exemplu, Galaxy Note dispozitive cu S Pen)
• insemnarile cu degetul sau stylus-ul pasiv pe dispozitive pen non-active (de exemplu, Nexus 7)
• motor de grafică vectorială
• Tipuri de hârtie multiple (de exemplu martor, a condus, grafic) și dimensiuni (de exemplu, infinit, scrisoare, A4)
• Undo / Redo, selecta, muta și redimensiona
• Schimbați culoarea și greutatea elementelor selectate
• Decupați, copiați și inserați elemente între note
• Două degete defilare și pinch-to-zoom
• Două degete atingeți de două ori pentru a sări rapid la un anumit nivel de zoom
• Organizarea note în termen de notebook-uri
• note de sortare și notebook-uri
• Import, cultură, și redimensiona imagini
• Export note în PDF, PNG sau JPEG pentru imprimare, arhivare sau partajare
• note prietenilor și colegilor prin e-mail, Evernote, etc.
• Asistență pentru mai multe ferestre
• Comenzi rapide pentru a crea o nouă notă sau deschide un notebook
• note prezente pe un display secundar prin HDMI, Chromecast, etc (Android 4.2+)

Squid Premium
• Crearea note și pagini cu fundaluri premium (matematică, inginerie, muzica, sport, etc.)
• PDF-uri de import și marcați-le ca orice altă notă
• Exprimă-te cu instrumente suplimentare (Marcatorul, „adevărat“, gumă de șters, forme, text)
• Backup / restaurare și note în vrac la export ca PDF-urile cloud furnizorii de stocare Dropbox și Box

Aflați mai multe despre Calamar Premium: http://goo.gl/mJFjeO

G Suite pentru clienții de învățământ pot achiziționa Calamar Premium în vrac, utilizând Squid UDE Licența în bloc app (https://goo.gl/ES1j15 ).

Informații despre dispozitive pen active: http://goo.gl/6BRJy

Explicarea permisiunilor necesare: http://goo.gl/q5f8Y

Dacă întâmpinați orice bug-uri, vă rugăm să ne trimiteți un email la support+android[@]squidnotes.com cu o descriere a bug-ul!

Ne-ar plăcea să aud nici un feedback sau solicitarea pe care le au la http://feedback.squidnotes.com.

Interesat de testare beta? Alatura-te versiunea beta publice în mod direct prin Google Play!

Screenshot Squid - Take Notes & Markup PDFs APK

 Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover Squid - Take Notes & Markup PDFs APK Cover
download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale4.5 stars based on 7139 reviews
website hit counter