Thursday, March 22, 2018

 SpongeBob's Game Frenzy  APK Download

SpongeBob's Game Frenzy APK

80 from - 1.432 People

APPS and GAMES Download - Dictionarys list of every word of the year - - - - - - - - -
Title: SpongeBob's Game Frenzy
Author: Nickelodeon
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 19 august 2015


Download SpongeBob's Game Frenzy APK from Nickelodeon last update 19 august 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appsupport[@]nick.com Politica de confidențialitate 1515 Broadway New York, NY 10036

SpongeBob's Game Frenzy SpongeBob's GamePlay and collect fast and frantic minigames in Bikini's Bottom's biggest adventure yet - SpongeBob's Game Frenzy! Tap, draw, tilt, shake, drag and scrub your way through hilarious classic SpongeBob Squarepants moments to save Bikini Bottom.

Mr. Krabs latest get-rich-quick scheme is an old fortune telling machine called the Great Wumbozi. SpongeBob and Patrick can’t resist playing with the machine, and when they do, they find themselves in a frantic adventure where they must win games, collect fortunes and defeat the Great Wumbozi.

Features:
• The more you play, the bigger the game gets! Unlock more games from the Great Wumbozi as you play.
• Each game unlocked adds a unique fortune card with a fun show fact to your collection.
• Winning streaks increase your game speed and difficulty.
• Create your own playlists with your games, then challenge friends and family to high score battles.
• Unlock All Star Cards with unique challenges for more fun.

SpongeBob’s Game Frenzy collects personal user data as well as non-personal user data (including aggregated data). User data collection is in accordance with applicable law, such as COPPA. User data may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content and advertising; and manage and improve Nickelodeon's services. For more information regarding Nickelodeon’s use of personal user data, please visit the Nickelodeon Group Privacy Policy below. Our Privacy Policy is in addition to any terms, conditions or policies agreed to between you and Google. Nickelodeon and its affiliated entities are not responsible for Google's collection or use of your personal user data and information. Use of this app is subject to the Nickelodeon End User License Agreement. For users residing in the EU, SpongeBob’s Game Frenzy may include the use of persistent identifiers for game management purposes and installation of this app constitutes your permission to such usage of persistent identifiers for all users on your device.

Privacy Policy:
http://www.nick.com/info/privacy-policy.html

End User License Agreement:
http://www.nick.com/info/eula.html

ADDITIONAL NOTES:
SpongeBob’s Game Frenzy offers in-app purchases and charges real money for additional in-app content. You may lock out the ability to purchase in-app content by adjusting your device’s settings.

Google will keep you logged on for an additional period of time after an initial in-app purchase. Additional purchases won’t require a re-entry of the password during this additional period of time. This is a function of Google’s software and not within our control.

© 2014 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Created by Stephen Hillenburg. Activitate joc SpongeBob lui și să colecteze Minigames rapid și frenetic în cea mai mare aventura lui Bottom Bikini lui încă - SpongeBob Joc Frenzy! Robinet, remiză, prelate, se agită, trageți și curățați-ți de drum prin intermediul hilar clasice momente SpongeBob SquarePants pentru a salva Bikini Bottom.

Dl Krabs mai recente sistem get-bogat-rapid este o mașină veche ghicit numit Marele Wumbozi. SpongeBob si Patrick nu poate rezista joaca cu masina, iar atunci cand o fac, ei se găsesc într-o aventură frenetică în care trebuie să câștige jocuri, colecta averi și învinge Marea Wumbozi.

Caracteristici:
• Cu cât joci mai mult, cu atât mai mare jocul devine! Debloca mai multe jocuri din Marea Wumbozi ca te joci.
• Fiecare joc deblocat adaugă un card unic avere cu un spectacol fapt distractiv de a colecție.
• dungi câștigătoare a crește viteza de joc și dificultate.
• Creați-vă propriile liste de redare cu jocuri, apoi provocare prieteni și familie bătălii mari scor.
• debloca toate Cartonașe stele cu provocări unice pentru mai multă distracție.

SpongeBob Joc Frenzy colectează date de utilizator cu caracter personal, precum și date de utilizator non-personale (inclusiv datele agregate). De colectare a datelor de utilizator este în conformitate cu legislația aplicabilă, cum ar fi COPPA. Datele utilizatorilor pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor; permit utilizatorilor să profite de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul și publicitatea; și de a gestiona și de a îmbunătăți serviciile Nickelodeon lui. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea Nickelodeon a datelor cu caracter personal de utilizator, vă rugăm să vizitați Politica de confidențialitate Nickelodeon Group de mai jos. Politica noastră de confidențialitate este în plus față de orice termeni, condiții sau politici convenite la între dvs. și Google. Nickelodeon și entitățile sale afiliate nu sunt responsabili pentru colectarea sau utilizarea datelor cu caracter personal de utilizator și a informațiilor Google. Utilizarea acestei aplicații este supusă acordului de licență pentru utilizatorul final Nickelodeon. Pentru utilizatorii care locuiesc în UE, SpongeBob Joc Frenzy pot include utilizarea de identificatori persistente în scopuri de gestionare a joc și instalarea de această aplicație reprezintă permisiunea de la o astfel de utilizare a unor identificatori persistente pentru toți utilizatorii de pe dispozitiv.

Politica de confidențialitate:
http://www.nick.com/info/privacy-policy.html

Final acord de licență utilizator:
http://www.nick.com/info/eula.html

NOTE ADIȚIONALE:
SpongeBob Joc Frenzy oferă achiziții în aplicație și taxe pe bani reali pentru conținut suplimentar în aplicație. Veti putea bloca capacitatea de a achiziționa conținut în aplicație prin ajustarea setărilor dispozitivului.

Google va tine conectat pentru o perioadă suplimentară de timp după o achiziție inițială în aplicație. Achiziții suplimentare nu va fi nevoie de o re-intrare a parolei în această perioadă suplimentară de timp. Aceasta este o funcție de software-ul Google și nu sub controlul nostru.

© 2014 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants, și toate titlurile, logo-uri legate de personaje și sunt mărci comerciale ale Viacom International Inc Creat de Stephen Hillenburg.

Screenshot SpongeBob's Game Frenzy APK

 SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover SpongeBob's Game Frenzy APK Cover
a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 75849 reviews
website hit counter