Saturday, February 24, 2018

 SMS Backup & Restore  APK Download

SMS Backup & Restore APK

89 from - 94.909 People

APPS and GAMES Download - Sms backup restore 1004100 latest for android - Sms backup restore pro varies with device apk apkplz - Add on sms backup restore 3511 apk apkplz - Sms backup restore apk download on androiddrawer - Sms backup restore apk download free tools app for - Sms backup and restore app for android review - Sms backup restore android apps on google play - Download sms backup restore apk downloadapk - Sms backup restore apk mirror download free tools apps - Sms backup restore 1001136 android 50 apk mirror
Title: SMS Backup & Restore
Author: SyncTech Pty Ltd
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 15 februarie 2018


Download SMS Backup & Restore APK from SyncTech Pty Ltd last update 15 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]synctech.com.au Politica de confidențialitate PO Box 611 Stanhope Gardens NSW 2768 Australia

SMS Backup & Restore SyncTech Pty Ltd has taken over the development and maintenance of SMS Backup & Restore. Please send any enquiries to support[@]synctech.com.au or visit http://synctech.com.au

SMS Backup & Restore is a simple Android app that backs up and restores your phone's text messages and call logs.

For questions or issues please visit our FAQ at: http://synctech.com.au/sms-faqs/

Note: Backups must be created with this app before attempting to restore messages. Advanced messaging is not supported.

APP FEATURES:
- Backup SMS (text) messages, MMS and call logs in XML format.
- Local device backup with options to automatically upload to Email, Google Drive or Dropbox
- NEW: An add-on app is no longer required to upload to the cloud. All settings are integrated.
- Choose a recurring scheduled time to automatically backup.
- Option to select which conversations to backup or restore.
- View and drill into your local and cloud backups
- Search your backups
- Restore/transfer backup to another phone. Backup format is independent of the Android version so the messages and logs can be easily transferred from one phone to another, irrespective of the version.
- Fast Transfer between 2 phones over WiFi direct
- Ability to restore all text messages or only selected conversations.
- Free up space on your phone. Delete all SMS messages or call logs on the Phone.
- Email a backup file.
- The XML backup can be converted to other formats, and can also be viewed on a computer.

Notes:
- Tested on Android 4.0.3 and higher
- App only restores backups made by this app
- Please start the app at least once after updates so that the scheduled backups start working.
- Backup is created locally on the phone by default, but you have the option to upload to Email, Google Drive or Dropbox. You are responsible for backup files. At no time are the files sent to the developer.
- If you intend to do a factory reset on the phone, please make sure you save/email a copy of the backup outside the phone before doing it.
- On Android 4.4+ devices, if you have performed the Restore and the messages don't appear in your messaging app then:
- Open your messaging app and Disable SMS from Settings.
- Exit the app
- Open the app again and Enable SMS from Settings.


This App needs access to the following:
* Your messages: Backup and Restore messages. Receive SMS permission needed to properly handle messages received while the app is the default messaging app on Android 4.4+ devices.
* Your Calls and Contact information: Backup and Restore Call Logs.
* Storage: To create the Backup file on the SD card.
* Phone calls - Without this the Restore fails on some phones.
* Network view and communication: Allows the app to connect to wifi for backup
* Your social information: To display and store the contact names in the Backup file.
* Run at start-up: Start scheduled Backups.
* Control Vibration: To vibrate the phone when an operation is completed.
* Prevent Phone from Sleeping: To prevent the phone from going to sleep/suspended state while a Backup or Restore operation is in progress.
* Test access to Protected Storage: To create the Backup file on the SD card.
* Account Information: To authenticate with Google Drive and Gmail for cloud uploads SyncTech Pty Ltd a preluat dezvoltarea și întreținerea SMS Backup and Restore. Vă rugăm să trimiteți orice întrebări la support[@]synctech.com.au sau vizitați http://synctech.com.au

SMS Backup and Restore este o aplicație Android simplu, care susține și restaurează mesajele text ale telefonului și jurnalele de apel.

Pentru întrebări sau probleme vă rugăm să accesați întrebările frecvente la adresa: http://synctech.com.au/sms-faqs/
 
Notă: Copiile de rezervă trebuie să fie create cu această aplicație înainte de a încerca pentru a restabili mesaje. avansate de mesaje nu este acceptată.

CARACTERISTICI APP:
- Backup SMS (text), MMS mesaje și jurnalele de apel în format XML.
- Dispozitiv local de rezervă cu opțiuni pentru a încărca în mod automat la e-mail, Google Drive sau Dropbox
- NOU: Un program de aplicație nu mai este necesară pentru a încărca în cloud. Toate setările sunt integrate.
- Alegeți un timp recurente programat pentru backup automat.
- Opțiunea de a selecta care conversațiile de backup sau restaurare.
- Vedeți și găuriți backup-uri locale și cloud
- Căutare backup
- Restaurarea / rezervă de transfer de la un alt telefon. Formatul Backup este independent de versiunea Android, astfel încât mesajele și jurnalele pot fi transferate cu ușurință de la un telefon la altul, indiferent de versiune.
- Transfer rapid între 2 telefoane directe prin WiFi
- Capacitatea de a restaura toate mesajele text sau conversații numai selectate.
- Eliberați spațiu pe telefon. Șterge toate mesajele SMS sau jurnalele de apeluri de pe telefon.
- e-mail un fișier de backup.
- Copia de rezervă XML pot fi convertite în alte formate, și pot fi, de asemenea, vizualizate pe un computer.
 
Note:
- Testat pe Android 4.0.3 și mai mare
- App restabilește doar backup-uri făcute de această aplicație
- Vă rugăm să porniți aplicația cel puțin o dată după actualizări, astfel încât copii de rezervă programate începe să lucreze.
- Backup este creat local pe telefon în mod implicit, dar aveți opțiunea de a încărca la e-mail, Google Drive sau Dropbox. Sunteți responsabil pentru fișiere de rezervă. In nici un moment sunt fișierele trimise la dezvoltator.
- Dacă intenționați să reveniți la setările din fabrică la telefon, vă rugăm să asigurați-vă că salvați / e-mail o copie de rezervă în afara telefonului înainte de a face asta.
- Pe dispozitivele Android 4.4+, dacă ați efectuat Restore și mesajele nu apar în aplicația de mesagerie, atunci:
- Deschideți aplicația de mesagerie și de SMS-uri Disable din Setări.
- Ieșiți din aplicație
- Deschideți din nou aplicația și activați SMS-uri din Setări.
 
 
Acest App are nevoie de acces la următoarele:
* Mesajele tale: Backup și mesaje de restaurare. Vei primi permisiunea de SMS-uri necesare pentru a gestiona în mod corespunzător mesajele primite în timp ce aplicația este aplicația de mesagerie implicit pe dispozitivele Android 4.4+.
* Apeluri și informațiile de contact: backup și restaurare jurnalele de apel.
* Depozitare: Pentru a crea fișierul copie de rezervă pe cardul SD.
* Apeluri telefonice - Fără acest Restore eșuează pe unele telefoane.
* Vizualizare de rețea și comunicare: Permite aplicației să se conecteze la Wi-Fi pentru backup
* Informațiile dvs. sociale: Pentru a afișa și stoca numele de contact din fișierul copie de rezervă.
* Run la pornire: Start Backup programate.
* Vibratii de control: să vibreze telefonul atunci când o operațiune este finalizată.
* Prevenirea telefon de la Dormit: Pentru a preveni telefonul de la a merge la culcare / stare suspendată în timp ce o copie de rezervă sau de restabilire este în curs de desfășurare.
* Acces de test la Protected Storage: Pentru a crea fișierul copie de rezervă pe cardul SD.
* Informații de cont: Autentificarea cu Google Drive și Gmail pentru încărcări cloud

Screenshot SMS Backup & Restore APK

 SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover SMS Backup & Restore APK Cover
download sms backup restore latest apk v1004100 sms backup restore is a simple android app that backs up and restores your phones text messages and call logs sms backup restore pro varies with device apk for android comriteshsahusmsbackuprestorepro created by carbonite in tools apps add on sms backup restore 3511 apk for android comriteshsahusmsbackuprestorenetworkaddon created by ritesh sahu in tools apps sms backup restore sms backup restore is a simple android app that backs up and restores your phones text messages note the backup is created download sms backup restore apk 1003101 and all version history for android a simple app to backup and restore sms text messages and call logs sms backup restore app for android download sms backup restore apk in appcrawlr a simple app to backup and restore sms the development and maintenance of sms backup restore to back up apkcontactsmscall log to local for questions or issues please visit our faq at httpcarboniteenappscall log sms backup restorefaq note backups must be created with this app before attempting to restore messages advanced messaging is not supported app features backup sms text messages and call logs in xml format download sms backup restore 1003102 and all apk mirror version history for android sms backup restore 1001136 android 50 apk mirror files download apkdot4.5 stars based on 34788 reviews
website hit counter