Saturday, February 24, 2018

 Smart File Manager  APK Download

Smart File Manager APK

83 from - 17.270 People

APPS and GAMES Download - Free download android apk apps and games android apk - Download showbox apk for lg smart tv tecsprint - Apk installer apk download for android - Mobdro for pc download free latest apk file on windows 10 - Mobdro tv online video streams mobdro apk app download - Showbox apk download show box 493 for android - Download android mod app games apk dlandroid - Terrarium tv apk download free latest version 192 feb - Apk baru download aplikasi android gratis - Tutuapp download android apk ios
Title: Smart File Manager
Author: SmartWho
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 decembrie 2017


Download Smart File Manager APK from SmartWho last update 30 decembrie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la jameslim789[@]gmail.com Politica de confidențialitate Seoul Gangdong-gu,,Myeongil-ro, 172, Republic of Korea (zipcode:134-767)

Smart File Manager * Kitkat alert
Android OS version kitkat (ver 4.4) since occurred. For external SdCard such as copying and deleting.
Trying to solve it, but seems to take a long time.
Temporarily, File Explorer menu at the top [External Sd Card] button to set the connection.
Accessible path to the subdirectory of SdCard.
For this area, the file copy, delete, etc. are supported.
(This statement is made ​​kitkat OS users only.)

Smart File Manager application is the File Explorer for Android.

Multi-select feature has been improved.


● Explorer (File Manager)

○ Introducing the top menu
▷ HOME
Go to the top of the Root Path of smart devices.
▷SDCARD
Go to the top path of external storage space on the SD card.
▷ Up
Move to the top of the folder.
▷ BACK
Move to the previous folder. (The same equipment and features of the Back button)
▷ GALLERY
Go to the location, cameras and video files are saved .
▷ DOWNLOAD
Go to the location, downloaded files are stored on the Internet
▷ REFRESH
Refresh the page.
▷ RESET SEARCH
Search mode when the button is activated. Button is pressed, the search is initiated.

○ Introducing the top multi menu
▷ Copy
▷ Move
▷ Delete
▷ Compress
▷ Select all
▷ Unselect all
▷ Paste
▷ Exit multi menu

○ Introducing the bottom menu
▷ ADD FOLDER
Create a new folder in the path.
▷ SEARCH
search queries entered in the appropriate folder, and proceed.
▷ Quick Links
▷ SYSTEM INFORMATION
Move to the System Information page.
▷ SETTINGS
introduction, app settings, go to System Settings page.
▷ Run Camera
▷ Run Gallery
▷ Run Music player
▷ Smart Task Manager
Run Android Task Manager or Go to market.
▷Smart App Manager
Run Android App Manager or Go to market.
▷ Smart Notepad
Run NOTEPAD or Go to market.


● Real-time Process

○ Real-time memory, CPU information
○ Task execution capabilities
○ End Task function

● System Information (System info)

○ Battery information (battery temperature - Celsius, Fahrenheit)
battery life history information
battery usage information
○ Ram Information (Total, Used, Available)
○ Internal storage space information (Total, Used, Available)
○ External storage space information - SD Card (Total, Used, Available)
○ CPU status information
○ System / platform information


● Settings

○ Smart File Manager Overview
Smart File Manager provides introductions and a brief guide
○ Smart File Manager Settings
set the status bar
set the background theme
Option
Services shortcut links
○ Frequently used part of the instrument settings
volume control
the screen brightness
wireless network
set my location (network, GPS)
Bluetooth Settings
language set
the date and time


● Home screen widget
○ Widget Update Time Adjustable
○ Widget Theme(Yellow, Red, Black)
○ Internal Storage / External Storage Info(2×1)
○ Battery status(1×1)


● Plug-in

Text Viewer
Image Viewer
Html Viewer * Alertă KitKat
Android KitKat versiunea sistemului de operare (ver 4.4) de la au avut loc. Pentru sdcard extern, cum ar fi copierea și ștergerea.
Încercarea de a rezolva aceasta, dar pare să ia o lungă perioadă de timp.
Temporar, Dosar meniu Explorer la butonul de sus [card SD extern] pentru a seta conexiunea.
Accesibil la subdirectorul de sdcard.
Pentru acest domeniu, copia fișiere, șterge, etc sunt acceptate.
(Această afirmație este făcută utilizatorii KitKat OS numai).
 
Inteligent cerere File Manager este File Explorer pentru Android.
 
Multi-selectați facilitate a fost îmbunătățită.

 
● Explorer (File Manager)
 
○ Introducerea meniul de sus
▷ ACASA
Du-te la partea de sus a Calea rădăcină de dispozitive inteligente.
▷ SDCARD
Du-te la calea de sus de spațiu de stocare extern pe cardul SD.
▷ Up
Mutați în partea de sus a folderului.
▷ BACK
Mutați la folderul anterior. (Același echipament și caracteristicile butonul Back)
▷ GALERIE
Du-te la locația, camerele și fișiere video sunt salvate.
▷ DOWNLOAD
Du-te la locația, fișierele descărcate sunt stocate pe Internet
▷ REFRESH
Încărcarea paginii.
▷ RESET CĂUTARE
Modul de căutare atunci când butonul este activat. Button este apăsat, căutarea este inițiată.
 
○ Introducerea de sus mai multe meniu
▷ Copy
▷ Mutare
▷ Ștergeți
▷ Comprimare
▷ Selectați toate
▷ Deselectați toate
▷ Paste
▷ Ieșire multe meniu

○ Introducerea meniul de jos
▷ Adăugați dosar
Creați un nou dosar în cale.
▷ CĂUTARE
interogările de căutare introduse în folderul corespunzător, și continua.
▷ Legături rapide
▷ SISTEM INFORMATIC
Deplasați-vă la pagina System Information.
▷ SETĂRI
introducere, setările aplicației, mergeți la pagina System Settings.
Camera ▷ Run
▷ Run Galerie
▷ Run Music player
▷ inteligent Task Manager
Rula Android Task Manager sau Du-te la piață.
▷ inteligent App manager
Rula Android App Manager sau Du-te la piață.
▷ inteligent Notepad
Rulați Notepad sau Du-te la piață.

 
● Procesul timp real

○ memorie în timp real, informații CPU
○ capacități de execuție de sarcini
○ funcție de activități final

● Informații sistem (info System)
 
○ informații Acumulator (temperatură baterie - Celsius, Fahrenheit)
 baterie Informații istoria vieții
 Informații de utilizare a bateriei
○ Ram Informații (Raport, Second Hand, disponibile)
○ informații spatiu de depozitare Interne (Raport, Second Hand, disponibile)
○ externă informații spatiu de depozitare - SD Card (Raport, Second Hand, disponibile)
○ informații despre starea procesorului
○ Sistem / platformă de informare


● Setări
 
○ inteligent File Manager Prezentare generală
   Inteligent File Manager oferă introducere și un scurt ghid
○ inteligent fișier de setări de manager
 seta bara de stare
 setați tema de fundal
 Opțiune
 Servicii shortcut link-uri
○ parte frecvent folosite din setările instrumentului
 control al volumului
 luminozitatea ecranului
 rețea fără fir
 seta locația mea (rețea, GPS)
 Setări Bluetooth
 set limbă
 data și ora
 
 
● Ecranul Acasă widget
○ Widget Ora Actualizare reglabil
○ Widget Tema (galben, roșu, negru)
○ stocare internă / externă Info Depozitare (2 × 1)
○ Starea bateriei (1 × 1)


● Plug-in

Text Viewer
Image Viewer
Html Viewer

Screenshot Smart File Manager APK

 Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover Smart File Manager APK Cover
android apk get and free download android apk files trending; hard to get; top downloads; donate a plus showbox apk for lg smart tv here in this guide i would like to let you know how to download showbox app for lg smart tv i hope that you might have already tried download apk installer apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices mobdro for pc get the guidelines on how to install and download mobdro app on your pc windows to watch free online videos and movies streaming with mobdro apk download mobdro apk 2017 official mobdro app for pc laptop windows android kindle ios iphone ipad mac kodi smart tv chromecast modro tv app showbox apk download install latest 493 version on androidget the latest apk file for showbox app on this page we have tested and it is 100 working legal download android mod application and games apk with direct link in dlandroid download terrarium tv apk latest version for android pclaptop windows 108187 terrarium tv apk raw official reddit file ad free version is here apk baru blog download files apk pro full version dari aplikasi dan games android terbaru secara gratis untuk semua ponsel dan tablet android tutuapp is an app designed for android and ios devices which lets you install and run paid apps from the official google play store in android and app store in ios4.5 stars based on 45949 reviews
website hit counter