Monday, February 19, 2018

 smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke...  APK Download

smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK

94 from - 40.928 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke...
Author: s.mart Music Lab
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 februarie 2018


Download smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK from s.mart Music Lab last update 13 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]smartchord.de Politica de confidențialitate Martin Schüle Wachendorfer Str. 18 72108 Rottenburg

smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... smartChord ist THE app for all musicians – from beginners to professionals. In addition to more than 1.000.000.000 chords and fingerings, smartChord offers a lot of features:
TUNER, METRONOME, SCALES, REVERSE SCALE FINDER, ARPEGGIOS, CIRCLE OF FIFTHS, REVERSE CHORD FINDER, TRANSPOSER, MUSICAL EAR TRAINING, VIRTUAL INSTRUMENTS, PITCH PIPE, …

Guitar, banjo or bass: for a variety of string instruments the specific chords, notes and tunings are shown, visual and audible, for watching and listening, for predefined and custom-tunings, from 3 to 8 strings, from the first to the last fret, using a capo, for left- and right-handers, …

Whether you would like to use it for teaching or just for fun at the campfire – smartChord offers almost everything a musicians heart desires.

✔ ULTIMATE CHORD REFERENCE
⭐ Contains almost all chordtypes and possible fingerings
⭐ For a variety of string-instruments like the guitar, banjo, bass, mandolin or ukulele
⭐ Offering more than 350 predefined tunings (e.g. DADGAD or mandola)
⭐ Supports any tuning from 3 to 8 strings
⭐ Offers modes for different playstrengths (basic, advanced, expert)
⭐ Supports ‚slash’chords, capo and 5 string Banjo with shortened strings
⭐ Provides ultimate comfort functions like filtering, searching, sorting and favorites
⭐ Acoustic replay of all chords and fingerings
⭐ For right- and left-handed users
⭐ Reverse chord finder finds the chord name for a chosen fingering
⭐ Assembling and transpose chord pogressions (+)

✔ PRECISE CHROMATIC TUNER
⭐ Precise tone determination in any frequency area
⭐ Visual tuning on the guitars head
⭐ Specific modes for beginners and changing strings (+)
⭐ Optional vibraton during tuning or visualization of the signal
⭐ Supports all instruments and any tuning
⭐ Pitch pipe to train your musical ear

✔ SCALES TO IMPROVISE
⭐ 30 different scales – such as Major, Dorian, Pentatonic, Chromatic
⭐ Musical notation, formula and fretboard
⭐ 1000 scales on top (+)
⭐ Diatonic chords (+)
⭐ Patterns showing when and how a scale can be played best – fingerings incl. (+)
⭐ Reverse scale helps you to find a key and scale for a set of notes (+)

✔ ARPEGGIOS

✔ METRONOME FOR A SOPHISTICATED TIMING
⭐ Speed trainer
⭐ Precise up to 300 bpm
⭐ Optically, acoustically, vibration
⭐ Provides 60 different instrument sounds

✔ MUSICAL EAR TRAINING
⭐ Learn how to distinguish chords and notes of different octaves
⭐ > 80 different instruments
⭐ Check your progress by statistic

✔ PLAYGROUND – as a virtual instrument

✔ TRANSPOSER – for easy transposing

✔ EXACT TONE GENERATOR
⭐ Frequency range from 0.01 Hz to 19,999.99 kHz
⭐ Generation of precise reference tones
⭐ Hearing test, test the bandwidth of headphones and speakers or other audio or studios equipment

Features available only by In-App-Payment are labeled (+).

That is what the press says: „Result: extremly recommendable …“ Apps MAGAZIN, 4/15
... and our user share the same opinion. Please see the reviews!

Your satisfaction is our main concern – therefore we constantly develop smartChord
based on your suggestions and hints.
We are looking forward to your emails: office[@]smartChord.de
Are you enthusiastic about smartChord? Give us a like on facebook or follow us on:

Google+: https://plus.google.com/+SmartchordDe88
Facebook: https://www.facebook.com/bw.smartChord

A big thank you to all our users. smartChord ist App pentru toți muzicienii - de la începători la profesioniști. În plus față de mai mult de 1.000.000.000 acorduri și digitații, smartChord oferă o mulțime de caracteristici:
TUNER, METRONOME, SCALES, REVERSE SCARA FINDER, arpegii, cercul de cincimi, REVERSE CHORD FINDER, Transposer, INSTRUIRE EAR MUZICALE, INSTRUMENTE VIRTUALE, PITCH ȚEAVĂ, ...
 
Chitara, banjo-ul sau bas: pentru o varietate de instrumente cu coarde sunt prezentate coardele specifice, note și acordaje, vizual și sonor, pentru vizionarea și ascultarea, pentru predefinite și personalizate-acordaje, de la 3 la 8 siruri de caractere, de la primul la ultimul se agite, folosind un capo, pentru stângaci și dreptaci, ...

Fie că doriți să-l utilizați pentru predare sau doar pentru distracție la foc de tabără - smartChord ofera aproape tot ceea ce inima muzicieni doreste.
 
✔ ULTIMATE CHORD REFERINȚĂ
⭐ conține aproape toate chordtypes și posibile digitații
⭐ Pentru o varietate de instrumente de coarde-cum ar fi chitara, banjo, bas, mandolina sau ukulele
⭐ oferă mai mult de 350 tunings predefinite (de exemplu DADGAD sau mandolă)
⭐ suportă orice tip de tuning de la 3 la 8 siruri de caractere
⭐ Oferte moduri diferite pentru playstrengths (de bază, avansat, expert)
⭐ sprijină, slash'chords, capo și 5 string Banjo cu siruri de caractere prescurtate
⭐ oferă funcții cum ar fi cel mai bun confort de filtrare, căutare, sortare și favorite
reluare ⭐ acustică a tuturor acorduri și digitații
⭐ Pentru utilizatorii right- și stangaci
⭐ căutare coardă inversă găsește numele coardă pentru o atingere cu degetul ales
⭐ Asamblare și transpune pogressions coardă (+)

✔ TUNER CHROMATIC PRECIZIE
⭐ determinare ton precis în orice domeniu de frecvență
⭐ Acordare vizuală pe cap chitara
⭐ moduri specifice pentru începători și șiruri de schimbare (+)
⭐ vibraton Opțional în timpul reglajului sau vizualizare a semnalului
⭐ sprijină toate instrumentele și orice reglaj
⭐ Pitch țeavă de a instrui ureche muzicală

✔ scalează improviza
⭐ 30 scale diferite - cum ar fi maior, Dorian, pentatonic, Chromatic
⭐ notație muzicală, formulă și fretboard
⭐ 1000 solzi pe partea de sus (+)
⭐ coarde diatonic (+)
⭐ Modele care arată când și cum o scară poate fi jucat cel mai bine - digitații incl. (+)
⭐ scară inversă vă ajută să găsiți o cheie și de scară pentru un set de note (+)

✔ arpegii

✔ METRONOME DE PLANIFICARE SOFISTICAT
⭐ formator de viteză
⭐ precisă până la 300 bpm
⭐ optic, acustic, vibrații
⭐ Oferă 60 de sunete de instrumente diferite

✔ INSTRUIRE ureche muzicală
⭐ Aflați cum să se facă distincția acorduri și note de diferite octave
⭐> 80 instrumente diferite
⭐ Verificați progresul de statistica

✔ JOACA - ca instrument virtual

✔ Transposer - pentru transpunerea ușoară

✔ GENERATOR TONE EXACT
⭐ Domeniu de frecvență de la 0,01 Hz până la 19,999.99 kHz
⭐ Generarea de tonuri de referință precise
⭐ test de auz, testa lățimea de bandă de căști și boxe sau alte echipamente audio sau studiouri

Funcții disponibile numai în aplicație-plată sunt etichetate (+).

Asta este ceea ce spune presa: „Rezultat: recomandabil ... extrem de“ Aplicații Magazin, 4/15
... și utilizatorul nostru împărtășesc aceeași opinie. Vă rugăm să consultați comentarii!

Satisfacția dvs. este preocuparea noastră principală - prin urmare, vom dezvolta în mod constant smartChord
bazate pe sugestiile și sugestiile dvs..
Ne așteaptă cu nerăbdare e-mailurile: office[@]smartChord.de
Ești entuziasmat smartChord? Dă-ne o ca pe Facebook sau urmați-ne pe:
 
Google+: https://plus.google.com/+SmartchordDe88
Facebook: https://www.facebook.com/bw.smartChord
 
Un mare mulțumesc tuturor utilizatorilor noștri.

Screenshot smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK

 smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover smart Chords & tools (guitar, bass, banjo, uke... APK Cover
4.5 stars based on 57070 reviews
website hit counter