Saturday, March 24, 2018

px"> 90%;">
from - 48 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Sheepshead, THE Game
Author: David Ruchti
Latest Version: 1.6 sau o versiune ulterioară
Last Update: 3 decembrie 2017


Download Sheepshead, THE Game APK from David Ruchti last update 3 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]sheepsheadthegame.com David Ruchti 809 Centennial Pkwy Waunakee, WI 53597

Sheepshead, THE Game Pit your sheepshead skills against One Eye Jack, Crack Meister, Ace No Face and Queen Betsy. Sheepshead, THE Game is a fun, challenging and easy to use Sheepshead card game in which you play against four computerized players. The game supports Called Ace or Jack of Diamonds as partner. Blitzing and cracking adds to the excitement. You can have the game speak the results of the hand.

Tap a card to play or discard the card. The game plays only in portrait mode for phones and only in landscape mode for tablets.

There are 2 ways to try out the game before you buy. First, there is a a Free Trial of the game on the Google Play App Store. This app will give you a 3 day free trial of the game. Secondly, if you own a Windows pc, you can download the game on to your pc and play the game for 7 days free. Both versions of the game use the same card playing logic engine as the Android paid version of the game. This will give you a good feeling as to how well the game plays the cards. However, not all features in the Windows PC version are in the Android versions. See the developers website link for more information.

Features of Sheepshead, THE Game

4 methods to determine partner
Called Ace
Jack of Diamonds - Can't call up
Jack of Diamonds - Call up before picking
Jack of Diamonds - Call after picking

3 modes of play
Professional
Amateur
Beginner

The Beginner mode of play has the following features
A Suggest button to help determine your play
How many trump are left
How many points the picking team has
How many points the opposing team has
How many points were won on each trick
Interences as to whether the player is the partner or an opponent

2 methods to control the flow of the game
By clicking the play button after each trick
By setting a specific time between each trick

The option to allow the picker to go alone after picking (this is the default for Called Ace)

Statistics by player for the current game and historically for all games played

The option to play doublers if no player picks the blind or play leasters

The option to play Clubs as trump. Clubs replace the Diamonds (Seven of Diamonds through Ace of Diamonds) as trump

The option to blitz Black Queens and or blitz Red Queens and or blitz Black Jacks and or blitz Red Jacks

The option to allow the opposing team to crack and the picking team to crack back

The ability to view the cards of the last hand

The option to allow the game to play your card automatically for you on the sixth trick

The option to allow the game to play your card automatically for you when you have only one card of the suit led

The ability to control how fast the cards are played

The ability to change the player names

The ability to change the hands per game

The option to allow the computer to speak the contents of the message board

The option to determine when the game will identify the
player that played the called partner card.

The option to replay the previous hand Exersandu-va priceperea Sheepshead împotriva One Eye Jack, Crack Meister, Ace No Face și Regina Betsy. Sheepshead, jocul este o distracție, provocator și ușor de utilizat Sheepshead joc de cărți în care joci împotriva a patru jucători computerizate. Jocul suportă Numit As sau Jack de diamante ca partener. Blitzing și cracare adaugă la excitare. Puteți avea jocul vorbesc rezultatele mână.

Atingeți o carte pentru a reda sau eliminați cardul. Jocul se joaca numai în modul portret pentru telefoane și numai în modul peisaj pentru tablete.

Există două moduri de a încerca jocul înainte de a cumpăra. În primul rând, există aa Free Trial de joc de pe Play Google App Store. Această aplicație vă va oferi o versiune de încercare gratuită a jocului 3 zile. În al doilea rând, dacă dețineți un PC cu Windows, puteți descărca jocul pe PC-ul și să se joace acest joc timp de 7 zile libere. Ambele versiuni ale jocului folosi același motor logic de joc carte ca Android plătit versiune a jocului. Acest lucru vă va oferi un sentiment de bun ca la cât de bine jocul joacă cărțile. Cu toate acestea, nu toate caracteristicile din versiunea de Windows PC sunt în versiunile Android. A se vedea site-ul link-ul dezvoltatorilor pentru mai multe informații.

Caracteristici ale Sheepshead, joc

4 metode pentru a determina partener
    Numit Ace
    Jack de Diamonds - Nu se poate suna
    Jack de Diamonds - Apelați înainte de a alege
    Jack de Diamonds - Sună după cules

3 moduri de joc
    Profesional
    Amator
    Începător

Modul de joc Începător are următoarele caracteristici
    Un buton Sugestie pentru a ajuta la a determina jocul
    Cât de multe atu au mai rămas
    Câte puncte de echipa de picking are
    Câte puncte echipa adversă are
    Câte puncte au fost câștigate în fiecare truc
    Interences pentru a stabili dacă jucătorul este partener sau un adversar

2 metode pentru a controla fluxul de joc
    Făcând clic pe butonul de redare după fiecare truc
    Prin stabilirea unui anumit moment între fiecare truc

Opțiunea de a permite selectorul pentru a merge singur după cules (aceasta este implicit pentru Numit Ace)

Statistici de jucător pentru jocul curent și istoric pentru toate jocuri jucate

Opțiunea de a juca dubluri în cazul în care nici un jucător alege cele leasters orbi sau de joc

Opțiunea de a juca Cluburi ca atu. Cluburi înlocui Diamonds (șapte de diamante prin Ace of Diamonds) ca atu

Opțiunea de a blitz negru Queens și sau blitz Red Queens și blitz sau negru și Jacks sau blitz Red Jacks

Opțiunea de a permite echipei adverse să crape și echipa de picking pentru a sparge înapoi

Posibilitatea de a vizualiza cărțile de ultima mână

Opțiunea de a permite joc pentru a juca cartea dvs. în mod automat pentru tine pe a șasea truc

Opțiunea de a permite joc pentru a juca cartea dvs. în mod automat pentru tine atunci când ai doar o carte de costum a condus

Capacitatea de a controla cat de repede sunt jucate de carduri

Capacitatea de a modifica numele jucătorului

Capacitatea de a schimba mâinile pe joc

Opțiunea de a permite computerului să vorbească conținutul message board

Opțiunea de a determina când jocul va identifica
jucător care a jucat numit cartea de partener.

Opțiunea de a reda o parte anterioară

Screenshot Sheepshead, THE Game APK

 Sheepshead, THE Game APK Cover Sheepshead, THE Game APK Cover Sheepshead, THE Game APK Cover Sheepshead, THE Game APK Cover Sheepshead, THE Game APK Cover Sheepshead, THE Game APK Cover
4.5 stars based on 42862 reviews
website hit counter