Saturday, March 24, 2018

 Screen Lock  APK Download

Screen Lock APK

84 from - 66.804 People

APPS and GAMES Download - Screen lock app apk download for android appsapk - Screen lock pro v335 apk premium unlocked paid apk - Screen lock apk download free tools app for android - Lock screen applock security apk apkpure - Screen lock apk v 335 getapkco - Islamic zipper screen lock 10 apk download apkplz - Lock screen 17 apk download apkplz - Download code screen lock latest version apk - Download passcode screen lock latest version apk - Already member login here apkplus
Title: Screen Lock
Author: Prahallad
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 noiembrie 2017


Download Screen Lock APK from Prahallad last update 22 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la byprahallad[@]gmail.com Politica de confidențialitate Sahayognagar, Budharaja, Sambalpur, Odisha - 768004 INDIA

Screen Lock ** Consider 'Screen Lock Pro' to support our development **

Note:
This app uses the Device Administrator permission. It is necessary and used only for locking the device when you use the app. You need to enable Administration before it can be used. Also you need to disable Administration before you can uninstall.


Screen Lock, app for Android™ with screen off animation. It allows you to screen off and lock the device. Easy to use and saves power button usage. It just lock smoothly even in Android™ 4.0.x and above without screen flickering.


Animation speed is adjusted with “transition animation scale” and “animator duration scale” as set in your device. If you set it to .5x, screen off animation becomes faster, if you increase it, animations become slower. Our advice, use 1x for best screen off experience. Note that, on some devices the change take affect after locking and unlocking.


To screen off and lock the device you can:
• Create shortcut.
• Use Screen Lock widget 1x1 (Resizable in Android 4.0+).
• Access from notification.
• Shake to lock.
• Cover to lock. (Pro)
• Screen on off by putting on the desk. (Pro)
• Air swipe to lock and to screen on off. (Pro)
• Access Screen Lock by long pressing search button, if your device has it.


Features include:
• One touch lock.
• More icons to select for widget and shortcuts. (Pro)
• Screen off animation.
• Animation speed adjustment. (Pro)
• Wakeup device without power button. (Pro)
• Support for “Smart Lock”, "Nexus Imprint" or "Fingerprint sensor". (Pro)
• Change icon for widget and new shortcut. (Pro)
• Rename the shortcut as you like. (Pro)
• Animation while Screen off and lock.
• Vibrate upon lock and vibration strength adjustment.
• Lock and unlock sound, with volume adjustment.
• Lock sound on animation start. (Pro)
• Power Toggles plugin. (Pro)


Additional features:
• Keep device awake while reading long contents using Movement listener. (Pro)
• Wakeup device using service feature when device is off. (Pro)
• Enable service only on Home screen.


Usability features:
• Delay activation for Shake lock.
• Calibrate shake lock sensitivity. (Pro)
• Pause on Landscape mode.
• Air swipe Haptic feedback. (Pro)
• Air swipe calibration. (Pro)
• Air swipe pause on landscape mode. (Pro)
• Double tap on widget to Screen Off. (Pro)


Translations:
• Russian by Serge.
• Italian by Agostino Maiello.
• Spanish by Xavi Callatelaboca
• Turkish by Ali Zühal.


Note 1: Deactivate Device Administration for Screen Lock before uninstalling.


Note 2: While using service driven features, make sure Screen Lock security is not set to none. This app stops itself when device is locked, and start itself when you unlock. Doing so it saves battery power.Note 3: Disable default device lock and unlock sound, if using it from this app.Note 4: For animations to function:

Android 2.x: Make sure "Settings > Display > Animation" > "All animations" should be selected.

Android 4.x: Make sure "Setting > Developer options” > “Transition animation scale" and “Animator duration scale” is not set to “Animation off”.


Important
We are noticing some unusual negative ratings given by some users, without proving a review or cause of it. We cannot help you or make improvements to the app without being informed properly. If you are genuinely unhappy, please consider consulting us over email with a brief description of the issue, so that we come to know about the problem, and fix it on upcoming updates or we can help you or let you know if the problem is somewhere else.


Improvement suggestions are most welcome, let us know what you need and we will provide updates as and when ready.


Don't forget to rate and give your valuable comments. User satisfaction is important to us, this encourage us to work harder and better. ** Luați în considerare „ecran de blocare Pro“ pentru a sprijini dezvoltarea noastră **

Notă:
Această aplicație utilizează dispozitiv permisiunea de administrator. Este necesar și utilizat numai pentru blocarea dispozitivului atunci când utilizați aplicația. Trebuie să activați Administrare înainte de a putea fi utilizat. De asemenea, trebuie să dezactivați Administrare înainte de a putea dezinstala.


Ecranul de blocare, pentru Android ™ cu ecran off animație. Acesta vă permite să ecraneze și blocați dispozitivul. Ușor de utilizat și economisește utilizarea butonul de alimentare. Doar blocare fără probleme chiar și în Android ™ 4.0.x și mai sus, fără ecran pâlpâire.


Viteza de animație este ajustat cu „scara de animație de tranziție“ și „Scară durată animator“ așa cum este stabilit în aparat. Dacă setați la .5x, ecran dezactivat animație devine mai rapid, dacă o crește, animații devin mai lent. Sfatul nostru, utilizați 1x pentru cea mai bună experiență de ecran dezactivat. Rețineți că, pe unele dispozitive Modificarea va intra în afecta după blocare și deblocare.


Pentru oprirea ecranului și blocați dispozitivul poate:
• Crează o scurtătură.
• Utilizați Blocare ecran widget 1x1 (Redimensionabil în Android 4.0+).
• Accesul la notificare.
• Agitați pentru a bloca.
• Acoperiți pentru a bloca. (Pro)
• Ecranul pe oprit prin punerea pe birou. (Pro)
• glisează de aer pentru a bloca și ecran pe off. (Pro)
• Ecran Acces Blocare apăsând lung butonul de căutare, în cazul în care dispozitivul are.


Caracteristicile includ:
• O blocare atingere.
• Mai multe pictograme pentru a selecta pentru widget și comenzi rapide. (Pro)
• Ecran oprit animație.
• Reglarea vitezei de animație. (Pro)
• Dispozitiv de Trezire fără a apăsa butonul de alimentare. (Pro)
• Suport pentru „Smart Lock“, „Nexus întipărit“ sau „senzor de amprentă digitală“. (Pro)
• Schimbare pictogramă pentru widget și nouă comandă rapidă. (Pro)
• Redenumiți comanda rapidă după cum doriți. (Pro)
• Animație în timp ce ecranul și a blocare.
• Vibrații la ajustarea puterea de blocare și vibrații.
• Blocare și sunet de deblocare, cu ajustarea volumului.
• Sunetul de blocare la pornire de animație. (Pro)
• Alimentare Comută plug. (Pro)


Caracteristici suplimentare:
• Păstrați aparatul treaz în timp ce citiți conținutul lung folosind Mișcarea ascultător. (Pro)
• Dispozitiv de trezire utilizând funcția de serviciu atunci când aparatul este oprit. (Pro)
• Activare serviciu numai pe ecranul de pornire.


caracteristici de utilitate:
• Activarea intarzierii pentru blocare Shake.
• Calibra se agită sensibilitate de blocare. (Pro)
• Pauză în modul Peisaj.
• glisează de aer de feedback haptic. (Pro)
• calibrare glisează aer. (Pro)
• glisează aerului pauză pe modul peisaj. (Pro)
• Atingeți de două ori pe widget pe ecran Oprit. (Pro)


Traduceri:
• Rusă de Serge.
• italian Agostino Maiello.
• spaniolă de Xavi Callatelaboca
• turc de Ali Zuhal.


Nota 1: Dezactivați Administrare Dispozitiv pentru ecranul de blocare înainte de dezinstalare.


Nota 2: În timp ce utilizați funcțiile de serviciu condus, asigurați-vă că de securitate Lock Screen nu este setat la nici unul. Această aplicație se oprește atunci când dispozitivul este blocat, și se începe atunci când deblocați. Procedând astfel, se economisește energia bateriei.


Nota 3: Dezactivați blocarea dispozitivului implicit și de a debloca un sunet, în cazul în care utilizați din această aplicație.


Nota 4: Pentru animații pentru a funcționa:
2.x Android: Asigurați-vă că „Setări> Afișaj> Animație“> „Toate animațiile“ ar trebui să fie selectate.
Android 4.x: Asigurați-vă că „Setare> Opțiuni pentru dezvoltatori“> „scară de animație de tranziție“ și «Scară durată Animator» nu este setat la «Animație off».


Important
Observăm unele evaluări neobișnuite negative date de către unii utilizatori, fără a se dovedi o revizuire sau cauza acesteia. Noi nu vă putem ajuta sau de a face îmbunătățiri ale aplicației, fără a fi informați în mod corespunzător. Dacă sunteți cu adevărat nefericit, vă rugăm să ia în considerare ne consultarea prin e-mail cu o scurtă descriere a problemei, astfel încât am ajuns să știm despre problema și fixați-l pe actualizări viitoare sau vă putem ajuta sau să vă anunțăm dacă problema este undeva altceva.


sugestii de îmbunătățire sunt cele mai binevenite, să ne spui de ce ai nevoie și vom oferi actualizări ca și atunci când este gata.


Nu uita pentru a evalua și de a da comentarii valoroase. Satisfacția utilizatorilor este importantă pentru noi, acest lucru ne încurajează să lucreze mai mult și mai bine.

Screenshot Screen Lock APK

 Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover
download screen lock app apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices screen lock pro the hardware power button of some devices is not well designed the frequent use to power onoff screen may damage it we provide the software download screen lock apk v38f and all version history for android screen lock app for androidtm with animation includes old tv style download lock screen applock security apk 203 and all version history for android excellent lock screen with live wallpaper themes added feature applock security it has exceeded 700000 downloads thank you for your support just one touch to lock and turn off screen the hardware power button of some devices is not islamic zipper screen lock 10 apk for android comislamislamicscreenlock created by islamic world in tools apps lock screen 17 apk for android comtohsoftlockscreenphoto created by best app top droid team in tools apps code number lock screen like briefcase lock in real life in code lock screen user can set and passcode lock screen is application to protect your smartphone through using passcode home; screen lock apk; screen lock all version apk products; screen lock apk all version list4.5 stars based on 79621 reviews
website hit counter