Wednesday, March 21, 2018

 Scanbot - PDF Document Scanner  APK Download

Scanbot - PDF Document Scanner APK

83 from - 33.829 People

APPS and GAMES Download - Adobe scan pdf scanner ocr android apps on google play - Live stream player pro v431 build 160 apk latest - Top paid android apps pack 14 136 paid apps sadeemapk - Es file explorer file manager 417119 apk classic skins - Android 12 02 2017 - Imo 98000000009731 - - - -
Title: Scanbot - PDF Document Scanner
Author: doo GmbH
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 5 martie 2018


Download Scanbot - PDF Document Scanner APK from doo GmbH last update 5 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]scanbot.io Politica de confidențialitate doo GmbH Joseph-Schumpeter-Allee 25 53227 Bonn Germany

Scanbot - PDF Document Scanner Scanbot is the best document to PDF scanner app and very easy to use. Already 7 million people on Android and iOS use Scanbot to scan their documents, receipts, whiteboards, QR codes or bar codes. The scanner app already won numerous awards and achieves a satisfaction rating of 98%.


HOW IT WORKS
Simply hold your smartphone or tablet over a document and Scanbot will automatically scan it. The scanner app will then crop the document and optimize the colors. Save your scan as PDF or JPG with one tap.


FEATURE HIGHLIGHTS
- PDF documents and JPG
- QR Code scanning
- Bar Code scanning
- Multi-Page scans
- Automatic upload
- Editing and annotations
- OCR text recognition
- Full-text search


THE BEST DOCUMENT SCANNER
Scanbot scans everything from business cards to whiteboards. When you scan a document, Scanbot makes hundreds of decisions to capture the document perfectly, crop the document, straighten it and apply the filter.


SCAN QR CODES
Instantly scan QR codes to save a business card, show a location, open a website or connect to a WiFi network.


SUPPORTED CLOUD SERVICES
- Dropbox
- Google Drive
- OneDrive
- Box
- Evernote
- Shoeboxed
- Yandex Disk
- WebDAV
- MagentaCloud
- Amazon Cloud Drive
- Slack
- Todoist


WORK WITH DOCUMENTS
Easily work with your PDFs after you have scanned them. Highlight text, add notes, draw on the scanned pages or add your signature. Scanbot features all annotation tools you need to edit your scans. Existing scans can also be easily modified and corrected by moving, deleting or adding pages.


EDUCATION
Scanbot is the perfect tool to manage all your documents in school or university. Learn all about it here: https://scanbot.io/education


GET IN TOUCH
Scanbot has a 98% satisfaction rating for its support. We really love to hear from you. So if you have any questions or feedback please contact us directly in the app (Settings, scroll down and tap on Support) or via support[@]scanbot.io. We will get back to you as fast as possible.

Plus us on Google+: https://plus.google.com/+ScanbotIo
Follow us on Twitter: https://twitter.com/scanbot
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/scanbotapp
Learn more: https://scanbot.io


PERMISSIONS
Scanbot (optionally) uses permissions for your calendar and location to provide you with intelligent names like „Scan from »Planning Meeting« at »Tech Advisory Partners Office«“.
Please note that we need access to your contact details to restore previous purchases.
More details on our FAQ page https://goo.gl/EQbFBo and in our privacy policy https://scanbot.io/privacy.html Scanbot este cel mai bun pentru documentul aplicație de scanare a PDF și foarte ușor de utilizat. Deja 7 milioane de oameni de pe Android și iOS utilizarea Scanbot pentru a scana documente, chitanțe, whiteboard, codurile QR lor sau coduri de bare. Aplicația de scanare a câștigat deja numeroase premii și realizează un rating de satisfacție de 98%.


CUM FUNCTIONEAZA
Pur și simplu țineți smartphone sau tableta peste un document și Scanbot va scana automat. Aplicația scanerului va decupa apoi documentul și de a optimiza culorile. Salvați scanarea ca PDF sau JPG cu o singură atingere.


Prezentare funcții
- documente PDF si JPG
- scanare QR Code
- scanare a codurilor de bare
- scanează mai multe pagini
- Încărcare automată
- Editarea și adnotări
- recunoașterea textului OCR
- Căutare text întreg


CEL MAI BUN Scannere de documente
Scanbot scanează totul, de la carti de vizita la table albe. Când scanați un document, Scanbot face sute de decizii pentru a captura documentul perfect, decupa documentul, îndreptați-l și aplicați filtrul.


SCAN coduri QR
scana instantaneu codurile QR pentru a salva o carte de vizită, arată o locație, deschide un site web sau conectați la o rețea WiFi.


SERVICII CLOUD ACCEPTATE
- Dropbox
- Google Drive
- OneDrive
- Cutie
- Evernote
- Shoeboxed
- Yandex disc
- WebDAV
- MagentaCloud
- Amazon Drive Cloud
- slack
- Todoist


MUNCA CU DOCUMENTE
Lucrați ușor cu fișierele PDF după ce le-au scanat. Evidențiați text, adăugați note, trage pe paginile scanate sau pentru a adăuga semnătura. Scanbot dispune de toate instrumentele de adnotare aveți nevoie pentru a edita scanările. Scanările existente pot fi, de asemenea, ușor modificate și corectate prin mutarea, ștergerea sau adăugarea de pagini.


EDUCAŢIE
Scanbot este instrumentul perfect pentru a gestiona toate documentele din școală sau universitate. Aflați totul despre el aici: https://scanbot.io/education


Intra în contact
Scanbot are un rating de 98% satisfacție pentru sprijinul său. Ne place foarte mult să aud de la tine. Deci, dacă aveți întrebări sau sugestii vă rugăm să ne contactați direct în aplicația (Setări, derulați în jos și apăsați pe suport) sau prin support[@]scanbot.io. Ne vom primi înapoi la tine cât mai repede posibil.

Plus-ne pe Google+: https://plus.google.com/+ScanbotIo
Urmărește-ne pe Twitter: https://twitter.com/scanbot
Ca-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/scanbotapp
Aflați mai multe: https://scanbot.io


PERMISIUNI
Scanbot (opțional) utilizează permisiunile pentru calendarul și locația dvs. pentru a vă oferi cu nume inteligente, cum ar fi „Scanare de la» Planning Meeting «la» Tech consultativ Parteneri Oficiul «„.
Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de acces la datele dumneavoastră de contact pentru a restabili achizițiile anterioare.
Mai multe detalii pe pagina noastră cu întrebări frecvente https://goo.gl/EQbFBo și în politica noastră de confidențialitate https://scanbot.io/privacy.html

Screenshot Scanbot - PDF Document Scanner APK

 Scanbot - PDF Document Scanner APK Cover Scanbot - PDF Document Scanner APK Cover Scanbot - PDF Document Scanner APK Cover Scanbot - PDF Document Scanner APK Cover Scanbot - PDF Document Scanner APK Cover
the free adobe scan app turns your device into a powerful portable pdf scanner that recognizes text automatically ocr use this mobile document scanner live stream player pro live stream player the best media player for watching live stream on the internet live stream player support most available streaming top paid android apps pack 14 136 paid apps 01 february 2017 this is best paid android applications sadeemapk weekly share top paid android apps pack in this pack download latest version of es file explorer file manager pro apk 417119 classic skins for android from revdl with direct link android 12 02 2017 imo 98000000009731 imo4.5 stars based on 24347 reviews
website hit counter