Friday, March 23, 2018

 SAT Flashcards: Prep & Vocabulary  APK Download

SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK

84 from - 2.275 People

APPS and GAMES Download - - Dictionarys list of every word of the year - Download updatestar updatestar - Thinking outside the box a misguided idea psychology today - - - - - -
Title: SAT Flashcards: Prep & Vocabulary
Author: Magoosh
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 7 noiembrie 2017


Download SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK from Magoosh last update 7 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la help[@]magoosh.com Politica de confidențialitate

SAT Flashcards: Prep & Vocabulary Master important SAT concepts with Magoosh's SAT flashcards for your android! It's easy to use and will help you memorize key concepts quickly!

☞ English and Math SAT concepts
☞ 350 vocab words picked by an expert SAT tutor
☞ Definitions and example sentences for every concept and word
☞ Decks for every difficulty level
☞ Track your progress as you study
☞ Smart algorithm focuses your practice for efficient learning

This app gives you access to all of Magoosh’s SAT flashcards. Sign in with a Magoosh account (or create a new one) to save your progress to the web.

Written by SAT experts
The entire SAT wordlist is selected and defined with usage examples by Magoosh’s expert SAT tutors, led by Chris Lele. He has been teaching the SAT for more than 10 years, runs a popular vocabulary series on YouTube and he’s also written an eBook on vocabulary. He is unbeatable in Scrabble, or any other word game for that matter.

Review that really sticks
Academic research has found that memories are formed by repeated exposure to new information, so Magoosh’s flashcard app uses a spaced repetition system. Words you are learning will reappear frequently (occurring less frequently the better you know them) and words you already know won’t be repeated. Our SAT word list is also kept to only 350 words so that you don't waste time learning unimportant words.

About Magoosh
We're an online test prep company with a focus on teaching the SAT through videos and personalized customer support.

More SAT study tools
Search the app store for “magoosh sat” to continue your prep for the College Board’s SAT with Magoosh’s video lessons app.

When you’re ready to practice for the full SAT exam, Magoosh’s website has more than 700 excellent SAT Math, SAT Reading and SAT Writing practice questions, each with its own detailed video explanation. After each quiz, you can review your answers to see your strengths and weaknesses.

Have any questions? Please ask!
Customer satisfaction is incredibly important to us. If you have any questions or comments, please send us an email at help[@]magoosh.com.

Don’t wait until the last minute to start studying, start using Magoosh’s SAT Flashcards app today! Stăpânește concepte importante SAT cu Flashcards SAT Magoosh lui pentru Android ta! Este ușor de utilizat și va ajuta să memoreze concepte cheie repede!

Concepte ☞ engleza si matematica SAT
☞ 350 cuvinte vocab ales de către un expert SAT tutore
☞ Definiții și exemple de propoziții pentru fiecare concept și cuvânt
☞ Punțile pentru fiecare nivel de dificultate
☞ Urmăriți progresul în timp ce studiați
☞ algoritm inteligent se concentrează practica pentru învățarea eficientă

Această aplicație vă oferă acces la toate SAT Magoosh lui flashcards. Conectați-vă cu un cont Magoosh (sau să creați unul nou) pentru a salva progresul pe web.

Scris de experți SAT
Întregul SAT este selectat listă de cuvinte și definite cu exemple de utilizare de către experți tutori SAT Magoosh, condusă de Chris Lele. El a fost de predare SAT pentru mai mult de 10 de ani, se execută o serie de vocabular popular pe YouTube și el de asemenea, scris pe o carte electronică de vocabular. El este imbatabil în Scrabble, sau orice alt joc de cuvinte pentru care contează.

opinie care se lipește într-adevăr
Cercetarea academică a constatat că amintirile sunt formate prin expunerea repetată la noi informații, astfel încât aplicația flashcard Magoosh utilizează un sistem de repetiție distanțată. Cuvintele pe care le sunt de învățare vor apărea din nou în mod frecvent (care apar mai rar cu atât mai bine le cunosc) și cuvintele pe care le cunosc deja, nu se va repeta. Lista noastră cuvânt SAT este, de asemenea, păstrat la doar 350 de cuvinte, astfel încât să nu pierdeți timpul de învățare cuvinte neimportante.

Despre Magoosh
Suntem o companie de test Prep online, cu accent pe predarea SAT prin video și suport pentru clienți personalizat.

Mai multe instrumente de studiu SAT
Căutați App Store pentru „magoosh sat“ pentru a continua Prep pentru SAT College Board cu app lectii video Magoosh lui.

Când sunteți gata de a practica pentru examen completă SAT, site-ul Magoosh are mai mult de 700 excelente SAT Math, SAT lectură și scriere SAT practica întrebări, fiecare cu propria explicație video detaliate. După fiecare test, puteți examina răspunsurile pentru a vedea punctele forte și punctele slabe.

Aveți întrebări? Vă rugăm să întrebați!
Satisfacția clienților este extrem de importantă pentru noi. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la help[@]magoosh.com.

Nu așteptați până în ultimul minut pentru a începe studiul, începe să utilizați Magoosh lui SAT Flashcards app astăzi!

Screenshot SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK

 SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover SAT Flashcards: Prep & Vocabulary APK Cover
a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software there are many theories of creativity what the latest experiment proves is not that creativity lacks any association to thinking outside the box but that such is4.5 stars based on 79626 reviews
website hit counter