Tuesday, March 20, 2018

 Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds  APK Download

Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK

88 from - 26.099 People

APPS and GAMES Download - Mindspa the leading provider of meditation machines uk - Relax melodies premium sleep sounds 70 - Torrentz search engine - Mcleodgaming - Best cures remedies for heart palpitations life off beat - - Dictionarys list of every word of the year - Get rid of your eyelid twitch feelgooder - How i eliminated chronic patellar tendonitis once and for all - Juja italia
Title: Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds
Author: Ipnos Software
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 februarie 2017


Download Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK from Ipnos Software last update 9 februarie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]ipnos.com Politica de confidențialitate 200-1494 Montarville St-Bruno, Qc, J3V 3T5, Canada

Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds ★ MOST EFFECTIVE Sleep Aid & Meditation Franchise ★
★ UP TO 102 SOUNDS including White Noise & Relaxing Music ★
★ PERFECT for Yoga, Working Out & to OVERCOME insomnia! ★
★ RELAX & SLEEP like you haven’t in a LONG time! ★

Relax Melodies Meditation is the ideal assistant to help you create an ambience of relaxation and meditation regardless of the location or time! With the help of zen sounds including water running, birds in a forest, or distant ocean waves, reach a peaceful state of mind to increase your meditation. Perfect to release tension while massaging or during a yoga session.

Additionally, Relax Melodies Meditation is indented to help you sleep. You can now forget about insomnia and start sleeping better. White noise sounds are specifically designed to overcome insomnia by taking your mind into a deep state of relaxation. It makes the best of each of your sleep cycle while sleeping. Ideal when taking a nap or before going to bed. Sleeping has never been easier.

☆ HOW IT WORKS ☆

1. Create your ambience by selecting relaxing sounds and one or more melody that you like.
2. Slip naturally into a meditative state or a deep sleep
3. Wake up rejuvenated
4. Repeat steps over whenever needed!

☆ FEATURES ☆

✓ 36 high quality ambient sounds including 3 binaural beats frequencies for brainwave entrainment.
✓ Option to upgrade to 102 sounds with 3 additional binaural beats
✓ Create your own ambience mix by combining sounds with relaxing music and adjusting their volumes
✓ Includes 4 mixes by default for easy startup
✓ Create, Save, Name, and Replay your mixes as favorites
✓ Timer system to set a duration to your favorite mixes. Ideal when you’re going to sleep!
✓ Beautiful interface with high quality images
✓ Option to upgrade to play your mixes in the background. Relax while using your other apps!
✓ Yoga Ready! Combats Insomnia!

☆ INCLUDE MOST POPULAR WHITE NOISE, MUSIC MELODY & MORE ☆

♬ White Noise ♬ Rain and Wind ♬ Storm Waves ♬ Tropical Forest ♬ Summer Birds ♬ Water ♬ Ocean ♬ Thunder storm ♬ Wild River ♬ Winter Wind ♬ Tropical Rain ♬ and more!

☆ A UNIQUE EXPERIENCE ☆

Simulate relaxing environments that will make you believe that you are actually there! If the sound of a storm and rain helps you relax for example, you can create tons of combination right out of the box! Simply select the storm and rain sound and adjust their volume individually. Set the volume of the storm louder than the rain sound to put yourself right in the middle of the storm. Lower the storm sound volume to create a different effect such as a quiet evening in the country. For a peaceful moment in the middle of the nature, use different water stream sounds such as a calm water river and add bird chips to it. Alternatively, combine the sound of the ocean or water hitting the ocean shore with a relaxing music melody to simulate a day at the beach. Remove the melody sound for a more focused experience on the ocean.

☆ TRY IT NOW ☆

Although it is commonly used by yoga users, Relax Melodies Meditation can be used in any context to help you relax and sleep. Each melody, white noise, and music track included are optimized to help you overcome insomnia and improve your sleeping experience. Furthermore, proper meditation and relaxation can not only impact your body and mind health positively but also improve your productivity. Relaxing, sleeping, working out and Yoga have never been better!

Download it now and let us know how it worked for you! And also don't forget our blog http://helpmetosleep.org/ ★ cel mai eficient Sleep Aid & Meditatie Franciza ★
★ PÂNĂ LA 102 SUNETE inclusiv zgomotul alb si muzica de relaxare ★
★ PERFECT pentru Yoga, Out de lucru și pentru a depăși insomnie! ★
★ RELAX & SLEEP ca tine nu au de mult timp! ★

Relaxați-vă Melodii Meditația este asistentul ideal pentru a vă ajuta să creați o ambianță de relaxare și meditație, indiferent de locul sau timpul! Cu ajutorul sunetelor zen, inclusiv alergare de apă, păsări în pădure, sau valurile oceanului la distanță, ajunge la o stare de spirit pașnic pentru a crește meditație dumneavoastră. Perfect pentru a elibera tensiunea în timp ce masaj sau în timpul unei sesiuni de yoga.

În plus, Relax Melodii Meditația este indentat pentru a vă ajuta să dormiți. Puteți uita acum despre insomnie si a incepe sa dormi mai bine. Sunete de zgomot alb sunt proiectate special pentru a depăși insomnie, luând mintea ta într-o stare profunda de relaxare. Se face cel mai bun din fiecare ciclu de somn in timpul somnului. Ideal atunci când ia un pui de somn sau înainte de a merge la culcare. Dormit nu a fost niciodată mai ușoară.

☆ CUM FUNCTIONEAZA ☆

1. Creați ambianță dumneavoastră prin selectarea sunete relaxante și unul sau mai mulți melodie care vă place.
2. Slip natural într-o stare meditativă sau un somn adânc
Întinerit 3. trezire
4. Repetați pașii de peste ori de câte ori este nevoie!

☆ ☆ CARACTERISTICI

✓ sunete 36 ambiantă de înaltă calitate, inclusiv 3 binaurale bate frecvențelor pentru antrenare undelor cerebrale.
✓ Opțiunea de a face upgrade la 102 sunete cu 3 bătăile binaurale suplimentare
✓ Creeaza-ti propriul mix ambianță prin combinarea sunetelor cu muzică de relaxare și de adaptare volumele lor
✓ Include 4 mixuri, în mod implicit pentru pornire ușoară
✓ Crearea, Salvare, Alias, și reluarea dvs. de mixuri ca favorite
✓ sistem cronometru pentru a stabili o durată de mixuri tale preferate. Ideal atunci când ai de gând să dormi!
✓ interfață frumoasă cu imagini de înaltă calitate
✓ Opțiunea de a face upgrade pentru a juca mixuri de dvs. in fundal. Relaxați-vă în timp ce utilizați alte aplicații dumneavoastră!
✓ Yoga Gata! Combate insomnia!

☆ INCLUDE zgomot alb CELE MAI POPULARE, MUSIC MELODY & MORE ☆

♬ alb zgomot ♬ de ploaie și de vânt ♬ valuri de ploaie ♬ Tropical padure ♬ de vară păsări ♬ ♬ ocean de apă ♬ Thunder furtună ♬ River Wild ♬ de iarnă vânt ♬ Tropical ploaie ♬ și mai mult!

☆ O EXPERIENTA UNICA ☆

Simula medii de relaxare, care va face sa credeti ca sunt de fapt acolo! În cazul în care sunetul de o furtună și ploaie ajută să vă relaxați, de exemplu, puteți crea de tone de combinare dreapta din cutie! Pur și simplu selectați sunetul furtună și ploaie și ajusta volumul lor individual. Setați volumul de furtuna mai tare decât sunetul ploii de a te pune chiar în mijlocul furtunii. Coborâți volumul sunetului furtuna pentru a crea un efect diferit, cum ar fi o seară liniștită în țară. Pentru o clipă liniștită în mijlocul naturii, folosiți jet de apă diferite sunete, cum ar fi un râu de apă calm si adaugati chips-uri de păsări să-l. Alternativ, combina sunetul oceanului sau apa lovind malul oceanului cu o melodie muzica de relaxare pentru a simula o zi la plajă. Scoateți sunet melodie, pentru o experiență mai concentrat pe ocean.

☆ Încercați-l acum ☆

Deși este frecvent utilizat de către utilizatori yoga, Relax Melodii Meditația poate fi folosit în orice context pentru a vă ajuta să vă relaxați și somn. Fiecare melodie, zgomot alb, precum și piese muzicale incluse sunt optimizate pentru a vă ajuta să depășească insomnie și de a îmbunătăți experiența dvs. de dormit. În plus, meditație corectă și relaxare poate avea un impact nu numai corpul și mintea sănătatea dumneavoastră pozitiv, dar, de asemenea, îmbunătăți productivitatea. Relaxantă, dormit, elaborarea și Yoga nu au fost niciodată mai bine!

Descarcă-l acum și să ne spui cum a lucrat pentru tine! Și, de asemenea, nu uita blog-ul nostru http://helpmetosleep.org/

Screenshot Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK

 Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover Relax Meditation: Sleep with Sleep Sounds APK Cover
better sleep sleeping difficulties can be caused by many things using a mindspa helps to deal with one of the primary causes mental stress relax melodies premium sleep sounds torrentz will always love you farewell c 2003 2016 torrentz wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me here is a list of possible cures both natural remedies and medical for heart palpitations that i have put together over the years hope you find it helpful a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 hi sarah i tried this and it didnt work iv had a eye twitch on both the top of my eyelids for a year now and doctors say its nothing but i barely sleep anymore ive been battling chronic patellar tendonitis aka jumpers knee and some forms of runners knee for over two years now ive written before about my top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 4474.5 stars based on 94739 reviews
website hit counter