Saturday, March 24, 2018

 Ramadan Prayer Times 2017  APK Download

Ramadan Prayer Times 2017 APK

92 from - 84 People

APPS and GAMES Download - Prayer times ramadan 2017 download apk from apkask - Prayer times ramadan 2017 apk apkpure - Download ramadan prayer times 2017 10 apk apkplz - Prayer times pro ramadan 2017 v11 apk apkhacks - Prayer times pro ramadan 2017 v11 latest apk4free - Download muslim pro ramadan 2017 prayer times azan - - - -
Title: Ramadan Prayer Times 2017
Author: pro.ideas.studio
Latest Version: 3.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 23 mai 2017


Download Ramadan Prayer Times 2017 APK from pro.ideas.studio last update 23 mai 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la pro.idees.studio[@]gmail.com Politica de confidențialitate

Ramadan Prayer Times 2017 Loved by all Muslims and believers, respecting times of prayer for ramadan 2017 “waktu salat” and wish to have a simple application of Muslim’s prayer times for ramazan 1438 . This islamic prayer times ramadan 2017App and islamic finder works in multiple countries like ( United kingdom , India, united states,

Salat time ramadhan 2017 , muslim prayer or namaz ramazan 1438 assumes the methods of calculation of athan prayer schedule adopted in the various cities of the kingdom and other countries especially for Ramadan, methods of exact calculations in accordance with the hours adopted by the Ministry.
It’s actually based on your location to give accurate free islamic : Fajr, sunrise, iftar & imsak, jumma prayer, maghrib prayer time , dhuhr (zuhr , salah) asr and isha.

Ramadan prayer times 2017 (Awkat salat for free, namaz timings and salaah islam) or even Muslim salah , reminds you at the exact time to do your (salat timetable, salah and solat) in the right moment as well as the hours of imsak and iftar during the holy month of Ramadan 1438 ".

This application of prayer schedules (islamicity prayer times & prayertimes), displays the whole month's Ramadan 2017 and others days with a Qibla compass to show you direction to pray.

Time for prayer Ramadan 2017 ( time of prayer, salat namaz ), proposes to you: schedules of prayers, the holy coran (Quran audio and writing), a compass Qibla, Douaa, sounds of adhan (Athan Alarm), Islamic tones as well An Islamic calendar.

Enjoy daily salaah sand many features, accurately calculated according to your geographical location for best calls to prayer.
🌛 main features of prayer salat times Ramadan 1438 & prayer islam 🌛 🌛

🌛 Prayer Times are calculated based on your location, to consider daylight saving, a selection of daylight option in the settings exactly in Location tab choice.
🌛 Notifications of the following in a widget that displays the remaining of the next, and another displaying the other remaining of the day: best app of Islamic.
🌛 Support GPS for a good location with possibility to update the location automatically.
🌛 Adhan sounds of wonderful imams and muezzin, possibility to choose your favorite Voice.
🌛 Islamic sounds and tones without music especially for the holly month : Ramazan 2017.
🌛 Adhkar, dua and Islamic invocations with notifications for tasbih.
🌛 Hijri Islamic calendar.
🌛 Holy Quran / writing Quran recitation and mp3 and Names of Allah.
🌛 Qibla compass indicating the direction of Mecca 'mecca direction ' to perform your properly.🌛 🌛 IMPORTANT 🌛 🌛

If you have any difficulty, please send us an email with a description of the problem, the device used and all the necessary information to our mail below. We can not answer to all comments. Cordially. Iubit de toți musulmanii și credincioșii, respectând timpul de rugăciune pentru Ramadanului 2017 „waktu Salat“ și doresc să aibă o aplicație simplă de timp de rugăciune pentru musulmani Ramazan 1438. Această rugăciune ori islamici Ramadanului 2017App și Islamica căutare funcționează în mai multe țări, cum ar fi (Marea Britanie, India, Statele Unite,

Salat timp Ramadhan 2017, rugăciunea Muslim sau namaz Ramazan 1438 preia metodele de calcul al athan program de rugăciune adoptat în diverse orașe ale regatului și în alte țări în special pentru Ramadanului, metodele de calcul exacte, în conformitate cu orele adoptate de Ministerul.
Este de fapt bazat pe locația dvs. pentru a da exacte gratuit Islamica: Fajr, răsărit de soare, Iftar & imsak, rugăciunea Jumma, timp de rugăciune Maghrib, Dhuhr (Dhuhr, salah) asr și Isha.

rugǎciunile Ramadan 2017 (Awkat Salat pentru, timing gratuit namaz și salaah islamismul) sau chiar salah musulman, îți aduce aminte exact la momentul de a face dumneavoastră (calendarul Salat, salah și SOLAT), în momentul potrivit, precum și orele de imsak și iftar în cursul lunii sfinte a Ramadanului 1438“.

Această aplicație de programe de rugăciune (timp de rugăciune islamicity & prayertimes), afișează întreaga lună Ramadan 2017 și alte zile, cu o busolă Qibla pentru a arăta direcția în care să te rogi.

Timpul pentru rugăciune Ramadan 2017 (timp de rugăciune, namaz Salat), își propune să vă: programe de rugăciuni, Sfântul Coranului (Coran audio și scriere), o busolă Qibla, Douaa, sunete de Adhan (athan alarmă), tonuri islamice precum un calendar islamic.

Bucurați-vă de zi cu zi de nisip salaah multe caracteristici, calculate cu precizie în funcție de locația geografică pentru cele mai bune apeluri la rugăciune.
🌛 caracteristici principale de ori rugăciune Salat Ramadan 1438 & rugăciune 🌛 🌛 Islam

🌛 rugǎciunile sunt calculate în funcție de locația dvs., să ia în considerare de vară, o selecție de opțiuni lumina zilei în setările exact la alegere Locul de amplasare fila.
Notificările 🌛 din următoarele într-un widget care afișează restul de alta, și alta afișarea cealaltă rămasă a zilei: cea mai bună aplicație de islamice.
🌛 suport GPS pentru o locație bună, cu posibilitatea de a actualiza în mod automat locația.
🌛 Adhan sunete imamilor minunate și muezin, posibilitatea de a alege Voice preferată.
🌛 sunete islamice și tonuri fără muzică în special pentru luna Holly: Ramazan 2017.
🌛 Adhkar, Dua și islamice invocări cu notificări pentru tasbih.
🌛 calendarul Hijri islamic.
🌛 Sfântul Coran / scris Coran recitare și MP3 și numele lui Allah.
🌛 busolă Qibla care indică direcția de Mecca „direcția Mecca“ pentru a efectua în mod corespunzător dumneavoastră.🌛 🌛 IMPORTANT 🌛 🌛

Dacă aveți dificultăți, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail cu o descriere a problemei, dispozitivul utilizat și toate informațiile necesare pentru e-mail de mai jos noastre. Nu putem răspunde la toate comentariile. Cordial.

Screenshot Ramadan Prayer Times 2017 APK

 Ramadan Prayer Times 2017 APK Cover Ramadan Prayer Times 2017 APK Cover Ramadan Prayer Times 2017 APK Cover
i think the sounds of azan its ok but if you allow the app to let us also choose or add more azans otherwise the app is great here we provide prayer times ramadan download prayer times ramadan 2017 apk 10 and all version history for android prayer times ramadan 2017 direction of quibla time of salat ramadan prayer times 2017 10 apk download packagename awkatsalatprayertimeshorrairesprieres2017 3 downloads updated may 23 2017 download free prayer times pro ramadan 2017 v11 apk app cracked or patched on apkhacks prayer times pro ramadan 2017 v11 apk unlocked full verison download a beautiful all in one muslim app with multiple features of muslim prayer times with azan feature prayer times pro ramadan 2017 v11 latest apk ocean the most popular muslim apprecognized by more than 30 million muslims around the world as the most accurate prayer time azan application muslim pro also features4.5 stars based on 81375 reviews
website hit counter