Thursday, March 22, 2018

 RadioPublic: Free Podcast App For Android  APK Download

RadioPublic: Free Podcast App For Android APK

78 from - 432 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: RadioPublic: Free Podcast App For Android
Author: RadioPublic - Podcast App & Free Podcasts Player
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 27 februarie 2018


Download RadioPublic: Free Podcast App For Android APK from RadioPublic - Podcast App & Free Podcasts Player last update 27 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hi[@]radiopublic.com Politica de confidențialitate RadioPublic 109 Kingston St. Floor #3 Boston, MA 02111

RadioPublic: Free Podcast App For Android RadioPublic is an easy to use podcast player for Android that makes listening to podcasts simple. Podcasts in our catalog can be streamed or downloaded so you can listen without using mobile data. Our Podcast Librarians highlight award-winning podcasts from our vast directory, picking shows at the top of podcast charts from NPR, WNYC and PRX like This American Life, Criminal and Serial for new listeners, while digging deep to feature small indie podcasts for more experienced listeners.

Whether you are new to podcasts and not sure where to start, or a long-time listener following dozens of podcasts, RadioPublic is the podcast app for you.

Here is what a few publications have to say about what we’re doing

Boston Globe - “RadioPublic... headquartered at Harvard’s Launch Lab startup office, is trying to build a better podcast app, one that will remove nagging roadblocks for podcast creators and listeners alike.”

FastCompany - “...incorporating as a public benefit corporation, RadioPublic will have its public good-focused mission emblazoned in its corporate charter, ensuring future leaders don’t lose sight of its founding principles.”

Huge podcast catalog from podcasters around the world.
There are more than 300,000 podcasts and 15 million episodes with podcasts in dozens of languages. Picking something to hear can be overwhelming, so while you can search for any podcast our Podcast Librarians handpick and highlight shows too.

• Browse podcasts organized into dozens of categories like: News & Current Events, Portraits of People, Interviews with Musicians and Shows that Talk about Pop Culture.
• Sample episodes within curated playlists created by podcast experts, superfans and listeners like you.
• View popular podcasts that are trending on RadioPublic.
• Discover and listen to audio books that have been published as podcasts.
• Listen to podcasts from popular networks like Gimlet, Radiotopia, BBC, Earwolf, Maximum Fun, HowStuffWorks and the CBC.

Benefits for everyone
RadioPublic is a FREE app and does not require an account or social login to browse or listen.

• Download episodes while on WiFi and listen without using mobile data.
• Tap play and stream podcast episodes without waiting for a download.
• Add episodes to your queue and create a personal continuous playlist.
• Share favorite podcasts and episodes with friends.
• Frequent app updates from nice people who love podcasts and podcasters.

Useful features for power listeners
• Smart Folders help you organize your shows and episodes and apply filters.
• Set up auto-downloads and new episodes from your shows will be available offline.
• Enable notifications and we'll let you know when new episodes are published.
• Add any podcast, including private RSS feeds like those offered to Patreon supporters.
• Import and export your shows using OPML import.

How podcasters can benefit from RadioPublic
• Podcasters can be paid when people listen to your show in RadioPublic.
• We don’t re-host your audio files so stats appear in your hosting dashboard.
• Message your most loyal listeners with Affinity Promotions.

Learn more at: https://about.radiopublic.com
Need some help? Get in touch at: help[@]radiopublic.com
Like us on Facebook - https://www.facebook.com/radiopublicpbc
Follow us on Twitter - https://twitter.com/radiopublic

RadioPublic is a Public Benefit Corporation and our mission, as embedded in our certificate of incorporation, is:

To help listeners discover, engage with, and reward creators of stories, podcasts, and other audio. We share public media’s educational, artistic, and journalistic mission, and the democratic values of open access to information. We are committed to operating a platform that fairly values creators’ work, respects users’ privacy and information rights, and benefits all participants. RadioPublic este un ușor de utilizat podcast player pentru Android, care face ascultare la podcast-uri simplu. Podcasturi în catalogul nostru pot fi transmise în flux sau descărcate astfel încât să puteți asculta fără a utiliza date mobile. Nostru Podcast Bibliotecarii evidenția premiat podcast-uri din directorul nostru vast, cules de spectacole în partea de sus a diagramelor de podcast-uri de la NPR, WNYC si PRX ca acest American Life, Penal și Serial pentru noi ascultători, în timp ce săpat adânc pentru a dispun de podcast-uri mici de indie pentru mai mulți ascultători cu experiență.

Indiferent dacă sunteți nou la podcast-uri și nu sunt sigur de unde să înceapă, sau un ascultător mult timp în urma zeci de podcast-uri, RadioPublic este app podcast pentru tine.

Iată ce câteva publicații au de spus despre ceea ce facem

Boston Globe - „RadioPublic ... cu sediul la biroul de pornire Lansarea Lab Harvard, încearcă să construiască o aplicație podcast mai bună, una care va elimina obstacolele sâcâitoare pentru creatorii de podcast și ascultători deopotrivă“

FastCompany - „... încorporează ca o societate de utilitate publică, RadioPublic va avea misiunea sa publică orientată spre bine emblazoned în carta sa corporativă, asigurând viitori lideri nu pierde din vedere principiile sale fondatoare“

Catalog de podcast imens de la podcasters din întreaga lume.
Există mai mult de 300.000 de podcast-uri și 15 de milioane de episoade cu podcast-uri în zeci de limbi. Alegerea ceva pentru a auzi poate fi copleșitoare, astfel încât în ​​timp ce puteți căuta orice podcast Bibliotecarii noastre Podcast și de a evidenția arată alegeți manual prea.

• Răsfoiți podcast-uri organizate în zeci de categorii, cum ar fi: Știri & Evenimente curente, Portrete de oameni, interviuri cu muzicieni și arată că vorbesc despre cultura pop.
• episoade de probe prelevate în listele de redare create de experți administrate podcast, înfocați și ascultători ca tine.
• Vezi podcast-uri populare, care sunt trending pe RadioPublic.
• Descoperiți și asculta cărți audio care au fost publicate ca podcast-uri.
• Ascultați podcast-uri de la rețele populare cum ar fi Gimlet, Radiotopia, BBC, Earwolf, Distracție maximă, HowStuffWorks și CBC.

Beneficii pentru toată lumea
RadioPublic este o aplicație gratuită și nu necesită un cont sau de conectare socială pentru a căuta sau de a asculta.

• Descărcați episoade în timp ce pe WiFi și asculta fără a utiliza date mobile.
• Apăsați de redare și episoade podcast flux fără a aștepta o descărcare.
• Adăugați episoade în lista de așteptare și de a crea o listă de redare personală continuă.
• podcast-uri și episoade cu prietenii favorit Share.
• actualizări ale aplicației frecvente de la oameni simpatici care iubesc podcast-uri și podcast-uri.

Funcții utile pentru ascultătorii de putere
• inteligente Dosare vă ajuta să organizați spectacole și episoade și să aplicați filtre.
• Configurarea auto-descărcări și noi episoade din emisiunile dvs. vor fi disponibile offline.
• Activați notificările și vă vom anunța când noi episoade sunt publicate.
• Adăugați orice podcast, inclusiv RSS privat feed-uri cum ar fi cele oferite suporterilor Patreon.
• Importul și exportul emisiunile dvs. folosind OPML de import.

Cum podcasters pot beneficia de RadioPublic
• Podcasteri poate fi plătit atunci când oamenii asculta emisiunea în RadioPublic.
• Noi nu re-gazdă fișierele audio astfel încât statisticile să apară în tabloul de bord de găzduire.
• Mesaj ascultătorii cei mai loiali cu Affinity Promotii.

Aflati mai multe la: https://about.radiopublic.com
Nevoie de ajutor? Ia legătura la: help[@]radiopublic.com
Ca-ne pe Facebook - https://www.facebook.com/radiopublicpbc
Urmărește-ne pe Twitter - https://twitter.com/radiopublic

RadioPublic este un beneficiu Corporation publică și misiunea noastră, așa cum încorporate în certificatul nostru de încorporare, este:

Pentru a ajuta ascultătorii descopere, să se angajeze cu, și creatorii recompensa de povesti, podcast-uri, și alte audio. Împărtășim misiune educativă, artistică, și jurnalistic mass-media publice, iar valorile democratice ale accesului deschis la informație. Ne-am angajat să operează o platformă care valori destul de locul de muncă, respectă drepturile utilizatorilor creatorilor de confidențialitate și de informare, precum și beneficii tuturor participanților.

Screenshot RadioPublic: Free Podcast App For Android APK

 RadioPublic: Free Podcast App For Android APK Cover RadioPublic: Free Podcast App For Android APK Cover RadioPublic: Free Podcast App For Android APK Cover RadioPublic: Free Podcast App For Android APK Cover
4.5 stars based on 10850 reviews
website hit counter