Wednesday, February 21, 2018

 RadarScope  APK Download

RadarScope APK

92 from - 3.774 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: RadarScope
Author: Base Velocity LLC
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 16 ianuarie 2018


Download RadarScope APK from Base Velocity LLC last update 16 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]wdtinc.com Politica de confidențialitate 201 David L. Boren Blvd. Suite 270 Norman OK 73072 United States

RadarScope RadarScope is a specialized display utility for weather enthusiasts and meteorologists that allows you view NEXRAD Level 3 and Super-Resolution radar data along with Tornado, Severe Thunderstorm, Flash Flood Warnings, and predicted storm tracks issued by the US National Weather Service. It can display the latest reflectivity, velocity, dual-polarization, and other products from any NEXRAD or TDWR radar site in the United States, Guam and Puerto Rico, as well as reflectivity and velocity data from Environment Canada radars. These aren't smoothed PNG or GIF images, this is native radar data rendered in its original radial format for a high level of detail.

Whether you are scanning reflectivity for a mesocyclone's tell-tale hook echo, trying to pinpoint the landfall of a hurricane's eye wall, or looking for small features like velocity couplets in the storm relative radial velocity product, RadarScope gives you the power to view true radial NEXRAD weather radar on your Android device.

When there are any Tornado Warnings (outlined in RED), Severe Thunderstorm Warnings (YELLOW polygons), or Flash Flood Warnings (GREEN polygons) in effect throughout the US, tap the warning button in the top right corner to browse the list of current warnings, view the details, and even zoom to the selected warning on the map.

Pinch or stretch to zoom in and out. Drag your finger around the map to scroll. Tap the radar sweep button in the toolbar to switch radars. Select one of the 156 different NEXRAD radar sites and 45 Terminal Doppler radars in the US, 30 other radar sites in Canada, and 2 in the Republic of Korea. Plot your current location by tapping the location button and optionally report it to the Spotter Network. Tap the play button to download and animate over recent images. Display the names of over 25,000 cities and towns on the map as you zoom and scroll. Tap and hold the color legend to see the data values.

Meanwhile, RadarScope will retrieve and display updated data automatically and intelligently (approximately every 2 to 10 minutes, depending on the radar scan strategy).

You can display data from NOAA's public access web site, our optional WDT feed (the default), or your AllisonHouse subscriber account. Spotter Network members can report their location and view the locations of other spotters.

The RadarScope Pro subscription is an optional auto-renewing subscription with two different tiers to choose from. Super-res products are still available to all RadarScope users without purchasing a subscription.

RadarScope Pro Tier 1 provides access to real-time lightning data that animates along with the radar loop and up to 20 frames of radar data, including *extended loops* of Super-Res Level 2 data. Tier 1 subscribers can also access a data interrogation tool to quickly determine data values for specific radar pixels and an optional dual-pane mode for viewing two radar products side-by-side.

RadarScope Pro Tier 2 combines all the features in Tier 1 with more advanced features, including a 30-day archive of all radar products, estimated hail size contours, rotation (azimuthal shear) contours, and the ability to use subscription features across multiple platforms.

If you choose to buy the RadarScope Pro subscription, it will be charged to your Google Play account. Subscriptions renew automatically, and you're charged at the beginning of each subscription period. Subscriptions may be managed and auto-renewal disabled via your Google Play app after the purchase.

Please visit our web site for more information. RadarScope este un utilitar de afișare specializate pentru amatorii de vreme și meteorologii, care vă permite să vizualizați NEXRAD Level 3 și datele radar super rezolutie, impreuna cu Tornado, Furtună severă, Avertismentele Flash Flood, și piese de furtuna prezise emise de către Serviciul Național de Meteorologie din SUA. Se poate afișa cele mai recente reflexivitate, viteza, dual-polarizare, precum și alte produse de la orice NEXRAD sau TDWR radar în Statele Unite, Guam și Puerto Rico, precum și datele de reflectivitate și viteza de radare Mediu Canada. Acestea nu sunt netezite PNG sau GIF imagini, acestea sunt date native radar prestate în formatul său radial original, pentru un nivel ridicat de detaliu.

Indiferent dacă scanați reflexiei pentru martor cârlig ecou unui mesocyclone, incercand sa indicati deasupra uscatului de peretele ochiului unui uragan, sau caută caracteristici mici, cum ar fi cuplete de viteză în produsul vitezei radiale relativă furtuna, RadarScope vă oferă puterea de a vedea adevărata radială radar meteorologic NEXRAD pe dispozitivul Android.

Atunci când există avertismente Tornado (prezentate în roșu), avertismente puternice furtuni (poligoanele galben) sau avertismente viiturilor (poligoanele verde), în vigoare pe întreg teritoriul SUA, apăsați butonul de avertizare în colțul din dreapta sus pentru a parcurge lista de avertismente curente , vizualiza detaliile, și chiar zoom la avertizarea selectată pe hartă.

Ciupiți sau întinde pentru a mări și a micșora. Glisați degetul pe hartă pentru a defila. Apăsați butonul matura radarului din bara de instrumente pentru a comuta radare. Selectați una dintre cele 156 de site-uri NEXRAD radar și 45 de radare Terminal Doppler în Statele Unite, 30 alte site-uri de radar în Canada, și 2 din Republica Coreea. Se trasează locația curentă prin atingerea butonului de locație și, opțional, raportați la Rețeaua Spotter. Apăsați pe butonul de redare pentru a descărca și anima peste imagini recente. Afișează numele de peste 25.000 de orașe și orașe de pe hartă pe măsură ce măriți și derulați. Atingeți și mențineți legenda de culoare pentru a vedea valorile datelor.

Între timp, RadarScope va prelua și afișa date actualizate în mod automat și inteligent (aproximativ la fiecare 2 până la 10 minute, în funcție de strategia de scanare radar).

Puteți afișa datele de la site-ul NOAA accesul public web, feed-ul nostru WDT opțional (implicit) sau contul de abonat AllisonHouse. Membrii spotter rețea pot raporta locația lor și pentru a vizualiza locațiile altor cercetașii.

RadarScope Pro Abonamentul este un abonament opțional auto-reînnoire, cu două niveluri diferite de a alege. Produsele Super-res sunt încă disponibile pentru toți utilizatorii RadarScope fără achiziționarea unui abonament.

RadarScope Pro Tier 1 oferă acces la date fulger în timp real, care animă, împreună cu bucla radar și până la 20 de cadre de date radar, inclusiv bucle * * extinse de super-Res date de nivel 2. Nivelul 1 abonații pot accesa, de asemenea, un instrument de interogare a datelor pentru a determina rapid valorile datelor pentru pixeli radar specifice și, opțional, un modul dual-panou pentru vizualizare două produse radar side-by-side.

RadarScope Pro Nivelul 2 combină toate caracteristicile de la nivelul 1 cu caracteristici mai avansate, inclusiv o arhivă de 30 de zile cu toate produsele radar, estimate contururi de dimensiuni grindină, rotație (forfecare azimutal) contururi, și capacitatea de a utiliza funcții de abonament pe multiple platforme.

Dacă alegeți să cumpere Pro abonament RadarScope, acesta va fi încărcat în contul dvs. Google Play. Abonamentele se reînnoiască automat, și sunteți taxat la începutul fiecărei perioade de subscriere. Abonamentele pot fi gestionate și reînnoirea automată dezactivată prin intermediul aplicației Google Play după cumpărare.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru mai multe informații.

Screenshot RadarScope APK

 RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover RadarScope APK Cover
4.5 stars based on 8344 reviews
website hit counter