Thursday, February 22, 2018

 Qualifier Plus IIIx  APK Download

Qualifier Plus IIIx APK

94 from - 83 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Qualifier Plus IIIx
Author: Calculated Industries
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 4 august 2016


Download Qualifier Plus IIIx APK from Calculated Industries last update 4 august 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la techsup[@]calculated.com 4840 Hytech Drive Carson City, NV 89607

Qualifier Plus IIIx Two in one: the official Qualifier Plus IIIx from Calculated Industries for your Android device includes two models: #3415 and #3430 (Qualifier Plus IIIfx). And while perhaps obvious, if you change from an Android device to an iPhone or iPad, you WILL need to buy a new license as they are incompatible.

All the Power and Versatility of the Qualifier Plus IIIx/IIIfx calculator – on your Android device

• All the functionality of the Qualifier Plus IIIx mortgage payment calculator and the Qualifier Plus IIIfx mortgage payment calculator
• Email loan worksheets to your clients from your Android Smartphone
• No learning curve -- just one powerful, easy-to-use mortgage loan calculator app
• Full User's Guide built in as well as ability to press and hold a key for specific help

The Qualifier Plus IIIx calculator app gives you the same features and functions as the Qualifier Plus IIIx and IIIfx on your Android Smartphone, providing powerful real estate/finance/mortgage calculations.

Need quick, accurate solutions when talking to a client? Instantly calculate P&I, PITI and total loan payments for conventional, FHA and VA mortgage loans. Includes complete buyer qualifying and more. You can even calculate amortization and loan data and e-mail it directly from the app screen on your phone.

In addition to both common and advanced real estate finance problems and complete buyer qualifying, it calculates net present and net future values (NPV/NFV) as well as multiple cash flows and internal rate of return (IRR).

Ideal for all real estate finance professionals including real estate agents, mortgage brokers, investors, mortgage lenders, title offices and trainers.

Details:

Built-in Real Estate/Finance/Mortgage Solutions for Qualifying Buyers & More
• Calculate amortizations with remaining balances
• Bi-weekly loans and ARMS
• Rent vs. Buy finance comparisons and estimated tax savings
• Future Value, property appreciation
• Calculate IRR for multiple cash flows
• Versatile Buyer Pre-Qualifying For Conventional and FHA/VA Home Loans
• Various Payment Solutions; P&I, PITI, Total and FHA Payments
• Complete Taxes, Insurance and Mortgage Insurance For True PITI Payments
• Cash Flows: IRR, NPV and NFV
• Automatic Sales Price & Down Payment Calculations
• LTV function for quick purchase and refinance decisions
• Complete Amortization, Balloon Payments
• Bi-Weekly vs. Monthly Home Loan Comparisons
• Simplify Complex ARMs
• Find APR to Quickly fill out Truth In Lending Statements
• Rent vs. Buy Solutions and Estimated Tax Savings
• Built-in Date Math Function; Closing and Expiration Dates
• Combo Loans and Interest Only Payments

Special Functions:
• Amortization screen lets you see all amortization or loan data at once and e-mail it directly from the app screen on your phone
• E-mail loan worksheets to your clients from your Android Smartphone
• Built-in help – just press and hold the desired key for full, clear definitions, explanations and examples of keystrokes
• Triple Zero Key saves time and keystrokes
• Entry Editing Backspace – with a swipe of a finger

TRADEMARKS:
Qualifier Plus® is a registered trademark of Calculated Industries, Inc. Doi în unu: oficial de calificare Plus IIIx de la Industries calculat pentru dispozitivul Android include două modele: # 3415 și # 3430 (calificare Plus IIIfx). Și în timp ce, probabil, evident, în cazul în care trece de la un dispozitiv Android la un iPhone sau iPad, va trebui să cumpere un nou permis ca acestea sunt incompatibile.

Toată puterea și versatilitatea calculatorului calificare Plus IIIx / IIIfx - pe dispozitivul Android

• Toate funcționalitatea calculatorului plată a ipotecii de calificare Plus IIIx și calculatorul de plată ipotecare de calificare Plus IIIfx
• fișe de lucru împrumut de e-mail pentru clienții dumneavoastră din smartphone Android
• Nu curbă de învățare - doar unul, ipotecare aplicație calculator de împrumut puternic ușor de folosit,
• Ghidul utilizatorului completa a construit în precum și capacitatea de a apăsa apăsat pe o tastă pentru asistență specifică

Aplicația Calculator de calificare Plus IIIx vă oferă aceleași caracteristici și funcții ca și Plus IIIx calificare și IIIfx pe Android smartphone, oferind calcule puternice imobiliare / financiare / ipotecare.

Au nevoie de soluții rapide și precise atunci când vorbesc cu un client? calculați instantaneu P & I, PITI și plățile totale de credit pentru, FHA și VA creditele convenționale ipotecare. Include calificare cumpărător completă și mai mult. Puteți calcula chiar date de amortizare și de credit, și e-mail-l direct de pe ecranul aplicație pe telefon.

În plus față de cele două probleme comune și avansate financiare imobil și calificare completă cumpărător, acesta calculează actuală netă și valorile viitoare nete (VAN / NFV), precum și fluxurile de numerar multiple și rata internă de rentabilitate (RIR).

Ideal pentru toate profesioniștii din domeniul financiar imobiliare, inclusiv agenți imobiliari, brokeri, investitori, creditori ipotecari, birouri titlu și formatori.

Detalii:

Încorporat în Real Estate / Finante / Soluții ipotecare pentru care se califică Cumpărători & More
• Se calculează amortizărilor cu fondurile rămase
credite • Bi-săptămânale și ARMS
• Rent vs Cumpără comparații financiare și a estimat economii fiscale
• valoarea viitoare, apreciere de proprietate
• Calculați RIR pentru fluxurile de numerar multiple
• Versatil cumpărător de precalificare pentru convențională și FHA / VA Credite
• diferite soluții de plată; P & I, PITI, Total și FHA plăți
• Taxele complete, de asigurare și de Ipoteca de asigurare pentru adevărata PITI plăți
• Fluxul de numerar: RIR, NPV și NFV
• Automatic Sales Preț și Jos Calcule de plată
• Funcția LTV pentru cumpărare rapidă și refinanțeze decizii
• amortizare, plăți complete Balloon
• Bi-Weekly vs Comparații lunar Home Loan
• Simplificarea ARM complexe
• Găsiți aprilie pentru a umple rapid în Adevărul în situațiile de creditare
• Inchirieri vs Cumpără Soluții și economii fiscale estimate
• Built-in Dată Math Funcția; Închidere și de expirare Perioada
• Combo creditelor și dobânzilor numai plățile

Funcții speciale:
• Ecranul Amortizarea permite să vedeți toate amortizare sau de credit de date dintr-o dată și e-mail-l direct de pe ecranul aplicație pe telefon
• E-mail foile de împrumut pentru clienții dumneavoastră din smartphone Android
• Built-in ajutor - trebuie doar să apăsați și mențineți apăsată tasta dorită pentru complete, clare definiții, explicații și exemple de apăsări de taste
• triplă zero cheie economisește timp și apăsări de taste
• Intrarea Editare Backspace - cu o lovitură de un deget

MARCI:
Calificativ Plus® este o marcă înregistrată a calculat Industries, Inc.

Screenshot Qualifier Plus IIIx APK

 Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover Qualifier Plus IIIx APK Cover
4.5 stars based on 40996 reviews
website hit counter