Tuesday, February 20, 2018

 Progression Workout Tracker  APK Download

Progression Workout Tracker APK

86 from - 3.075 People

APPS and GAMES Download - Progression workout tracker 39 apk download apkplz - Progression workout tracker 35 apk for android apkplz - Download progression workout tracker apk for android - Progression workout tracker 39 680 apk download free - Progression workout tracker 39 apk apk20 - Download progression workout tracker 39 apk - Download progression fitness tracker apk 261 for - Download progression apk 39 progressionapk apk4fun - Progression workout tracker android apps on google play -
Title: Progression Workout Tracker
Author: Zoltan Demant
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 2 aprilie 2017


Download Progression Workout Tracker APK from Zoltan Demant last update 2 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]progression-app.com Politica de confidențialitate Rektorsgatan 14, 25436 Helsingborg

Progression Workout Tracker Fitness tracking made simple, and beautiful. Seamlessly integrated with Google Drive to backup and sync your workout sessions and programs to all your devices. Progression – helping you move forward in the gym, and in life.


This is how it works
• Pick one of the many built in programs to follow.
• Build your own program from scratch.
• Workout on the fly. Adding exercises as you go and feel.

Track weights lifted throughout your workout sessions with your phone or watch. As soon as you’ve done an exercise once, it’s last used weights will be automatically inputted for you in future workouts.

Tap complete workout when you’re done and voila, after leaving a comment you’re taken to the history view where you can find your newly finished workout and all earlier workouts you’ve accomplished.

Head on over to the statistics page to view a throughout overview of your progress for each exercise, including graphs displaying your progress over time as well as specific details about your one rep max and other related stats.


This is why it works
What you achieved the last time you performed an exercise is always available during your workout – allowing you to fully focus on beating it, time after time. By always striving for progression in the gym, you will become a winner, not only in the gym – but also in life.
• You’ll be able to tackle everyday problems with ease.
• Your confidence will grow each time you break a plateu.
• As you evolve, so does your body. Regardless of your fitness goals, improving yourself will improve your body for the better.


Tips & Trix
• Use the rest timer to ensure you don’t rest too long or too little between sets.
• Calculate the number of each plate you’ll need for your upcoming set with the plate calculator.
• Drag handles next to input fields allow you to drag the number up and down instead of typing.
• Discover! There are over 300 built in exercises, a good chance for you to find new fun exercises to help you on your journey.
• Review workouts on your tablet, start them on your phone, and track weights on your watch. urmărire fitness simplu făcut, și frumos. Perfect integrată cu Google Drive pentru backup și sincroniza sesiuni de antrenament și programe pentru toate dispozitivele. Progresia -. Ajutându-vă merge mai departe în sala de sport, și în viață


Acesta este modul în care funcționează
• Alege una dintre multele construite în programe de urmat.
• Construieste-ti propriul program de la zero.
• antrenament pe zbor. Adăugarea de exerciții ca du-te și simți.

Greutăți de cale ridicată de-a lungul sesiuni de antrenament cu telefonul sau ceasul. De îndată ce ați făcut un exercițiu o dată, este utilizat ultima greutăți vor fi introduse în mod automat pentru tine in antrenamente viitoare.

Apăsați pentru antrenament complet atunci când ai terminat și voila, după ce a părăsit un comentariu sunteți dus vizualizarea de istorie, unde puteți găsi antrenament nou terminat și toate antrenamentele anterioare le-ați realizat.

La peste cap la pagina de statistici pentru a vizualiza o prezentare generală pe parcursul a progresului pentru fiecare exercițiu, inclusiv grafice care afișează progresul în timp, precum și detalii specifice despre dumneavoastra o rep max și alte statistici conexe.


Acesta este motivul pentru care funcționează
Ceea ce ai realizat ultima dată când ați efectuat un exercițiu este întotdeauna disponibil în timpul antrenamentului - permițându-vă să se concentreze pe deplin asupra bate-l, timp după timp. Prin întotdeauna lupta pentru progresul în sala de sport, vei deveni un câștigător, nu numai în sala de gimnastică - dar, de asemenea, în viață.
• Vei putea aborda problemele de zi cu zi probleme.
• încrederea ta va crește de fiecare dată când rupe un plateu.
• Pe măsură ce evoluează, la fel face corpul tau. Indiferent de obiectivele de fitness, îmbunătățirea vă va îmbunătăți corpul pentru mai bine.


Tips & Trix
• Folosiți cronometrul de repaus pentru a se asigura că nu prea mult timp de odihnă sau prea puțin între seturi.
• Se calculează numărul fiecărei plăci veți avea nevoie pentru setul dvs. viitoare cu calculatorul placa.
• Trageți mânerele de lângă câmpurile de introducere a vă permite să trageți numărul în sus și în jos, în loc de a tasta.
• Descopera! Există peste 300 construite în exerciții, o șansă bună pentru tine de a găsi noi exerciții distractive pentru a vă ajuta în călătoria ta.
• Revizuirea de antrenament pe tabletă, le porni pe telefon, și greutățile de cale pe ceas.

Screenshot Progression Workout Tracker APK

 Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover Progression Workout Tracker APK Cover
progression workout tracker 39 apk for android workoutprogressionlite created by zoltan demant in health fitness apps progression workout tracker 35 apk apps workoutprogressionlite created by zoltan demant in health fitness apps download progression workout tracker 39 for android progression fitness tracker makes it simple to track your overall exercises when at the gym even providing download progression workout tracker 39 680 last and all apk mirror version history for android download progression workout tracker apk 39 for android progression workout trackerapk progression workout tracker is a free and awesome health fitness app fitness tracking made simple and beautiful seamlessly integrated with google drive to backup and sync your workout sessions and programs to all your devices download the latest version of progression fitness tracker apk 261 free android app workoutprogressionliteapk full new and old versions of progression download progression apk file v39 workoutprogressionliteapk become a winner not only in the gym but also in life fitness tracking made simple and beautiful seamlessly integrated with google drive to backup and sync your workout sessions and programs to all your devices4.5 stars based on 581 reviews
website hit counter