Monday, February 19, 2018

 PrintHand Mobile Print Premium  APK Download

PrintHand Mobile Print Premium APK

90 from - 2.444 People

APPS and GAMES Download - Printhand mobile print premium 761 apk sadeempc - Printhand mobile print premium v123 patched apk latest - Printhand mobile print premium v106 apk january2018 - Printhand mobile print premium amazon - Printhand mobile print premium v122 patched latest - Printhand mobile print premium 124 apk download apkplz - Printhand mobile print apk 124 free download apk4fun - - -
Title: PrintHand Mobile Print Premium
Author: PrintHand
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 decembrie 2017


Download PrintHand Mobile Print Premium APK from PrintHand last update 11 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]printhand.com Politica de confidențialitate 14403 Ballentine Lane Overland Park, KS 66221 USA

PrintHand Mobile Print Premium Print from your device directly via WiFi or Bluetooth without a computer. Direct mobile scanning is available for selected multifunction printers.

Using PrintHand you can print the following content:
- Office documents, including MS Word, Excel, PowerPoint, PDF;
- Text files and other popular file types;
- Photos and images;
- Web pages, emails and attachments;
- Google Drive content;
- Call logs, SMS & MMS (if your mobile device supports these features - has a cell module);
- Events from Calendar app;
- Contacts;
- Facebook albums;
- Files from Dropbox;
- Files from Box;
- Files from OneDrive;
- Files from Creative Cloud;
- Files from SugarSync;
- Notes from Evernote;
- Content shared from other apps.

Print to Mac or Windows shared printers, Workgroup, Domain and Active Directory. Print directly via USB cable from Android 4.0 and above. Print to Google Cloud. Share the printer with our free software for Mac and PC from printhand.com, and print to any printer as long as you can print from the computer.

You can print via:
- Wi-Fi (using a Wi-Fi Direct printer or using a Wi-Fi router as a middle man);
- Bluetooth;
- USB if USB OTG is fully supported by your device and it has Android 4.0+ installed. Please note that some of the mobile devices are unable to communicate with a printer properly even if USB Host mode is supported. This happens due to specific electrical design of the USB port. Sadly in such case the app is not likely to work properly.
- PC or Mac (if your printer is shared using PrintHand desktop client or standard tools of your computer's OS);
- Google Cloud Print;

Here is the list of printers supported by PrintHand app:
http://printhand.com/list_of_supported_printers.php?platform=android
Aslo here is the list of supported portable printers:
http://printhand.com/list_of_supported_portable_printers.php?platform=android

Our Printer Setup Wizard will detect your printers automatically, and guide through the configuration process if needed. In a few clicks you’ll be able to print.Please make sure that your printer is supported.

You can now scan documents directly from the selected multifunction printers to your device. This feature is available in beta mode, please contact support[@]printhand.com for details. List of supported devices available at http://printhand.com/list_of_supported_scanners.php.

You can try to print test page in our free app, but for unlimited printing you have to purchase premium app or make in-app purchase in free app.

Have a good print! Imprimați de pe dispozitiv direct prin WiFi sau Bluetooth fără un computer. scanare direct de pe mobil este disponibil pentru imprimante multifuncționale selectate.

Utilizarea PrintHand puteți imprima următorul conținut:
- documente Office, inclusiv MS Word, Excel, PowerPoint, PDF;
- fișiere text și alte tipuri de fișiere populare;
- Fotografii și imagini;
- pagini web, e-mailuri și atașamente;
- conținut Google Drive;
- jurnale de apeluri, SMS și MMS (în cazul în care dispozitivul mobil acceptă aceste caracteristici - are un modul de celule);
- Evenimente din Calendar app;
- Contacte;
- albume Facebook;
- Fișiere de la Dropbox;
- Fișiere de Box;
- Fișiere de la OneDrive;
- Fișiere de la Creative Cloud;
- Fișiere de la SugarSync;
- Note de la Evernote;
- Conținut partajat din alte aplicații.

Imprimare la Mac sau Windows imprimante partajate, Workgroup, domeniu și Active Directory. Imprimare direct prin cablu USB de la Android 4.0 și mai sus. Imprimare la Google Cloud. Distribuiți imprimanta cu software-ul nostru gratuit pentru Mac și PC de la printhand.com, și imprimați la orice imprimantă, atâta timp cât aveți posibilitatea de a imprima de la computer.

Aveți posibilitatea de a imprima prin:
- Wi-Fi (folosind o imprimantă directă Wi-Fi sau folosind un router Wi-Fi ca un om de mijloc);
- Bluetooth;
- în cazul în care USB OTG USB este pe deplin acceptat de aparat și are instalat Android 4.0+. Vă rugăm să rețineți că unele dintre dispozitivele mobile sunt în imposibilitatea de a comunica cu o imprimantă în mod corespunzător, chiar dacă modul USB Host este acceptat. Acest lucru se întâmplă din cauza proiectării electrice specifice portului USB. Din păcate, în acest caz aplicația nu este de natură să funcționeze corect.
- PC sau Mac (dacă imprimanta este partajată utilizând clientul PrintHand desktop sau instrumente standard ale sistemului de operare al computerului);
- Google Cloud Print;

Aici este lista de imprimante acceptate de aplicația PrintHand:
http://printhand.com/list_of_supported_printers.php?platform=android
ASLO aici este lista de imprimante portabile suportate:
http://printhand.com/list_of_supported_portable_printers.php?platform=android

Expertul nostru de configurare imprimantă va detecta automat imprimantele și ghida prin procesul de configurare, dacă este necesar. În câteva clicuri vei fi în măsură să print.Please asigurați-vă că imprimanta este acceptată.

Puteți scana acum documente direct de imprimante multifuncționale selectate pe aparat. Această caracteristică este disponibilă în modul beta, vă rugăm să contactați support[@]printhand.com pentru detalii. Lista de dispozitive acceptate disponibile la http://printhand.com/list_of_supported_scanners.php.

Puteți încerca să imprimați pagina de test în aplicația noastră liberă, dar pentru imprimare nelimitat trebuie să achiziționați aplicații premium sau de a face achiziția în aplicație în aplicație gratuită.

Ai o imprimare bun!

Screenshot PrintHand Mobile Print Premium APK

 PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover PrintHand Mobile Print Premium APK Cover
printhand mobile print premium 761 print from your device directly via wifi or bluetooth without a computer you can print office documents doc xls ppt pdf download apk printhand mobile print premium print from your device directly via wifi or bluetooth without a computer direct mobile scanning is available for use printhand mobile print premium app to print from your device directly via wifi or bluetooth without a computer direct mobile scanning is available for selected buy printhand mobile print premium read 657 apps games reviews amazon print from your device directly via wifi or bluetooth without a computer direct mobile scanning is available for selected multifunction printers using printhand you printhand mobile print premium 124 apk for android comdynamixsoftwareprinthandpremium created by printhand in business apps download printhand mobile print apk file v124 comdynamixsoftwareprinthandapk one stop mobile print solution print via wifi bluetooth usb without computer4.5 stars based on 77813 reviews
website hit counter