Saturday, March 17, 2018

 PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator  APK Download

PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK

94 from - 131 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator
Author: PokerCruncher, LLC
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 noiembrie 2017


Download PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK from PokerCruncher, LLC last update 20 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]pokercruncher.com 300 DESCHUTES WAY SW STE 304 TUMWATER, Washington 98501 United States

PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator The top Texas Hold'em odds calculator on iOS comes to Android!

Take your game to the next level with PokerCruncher, an advanced professional-level hand ranges and flop texture analysis odds calculator that goes well beyond even PokerStove.

*** Pay once and enjoy forever ***
No in-app purchases/fees.
Continual improvement (5+ years).

*** Tutorial and videos on our website ***

--> Super fast and easy to use for basic hand matchups.
--> Advanced features like hand ranges, Deal-To-Flop, flop texture analysis, and many stats for serious strategy analysis.
--> Tutorial, videos.

Most poker odds calc apps are nowhere as powerful as PokerCruncher. Some don't even support random hands (let alone hand ranges), some don't let you enter cards for multiple players, some make an incomplete attempt at hand ranges, …

PokerCruncher is the full real deal, more powerful than even the PC's PokerStove application, and has a clean and easy-to-use interface.

Start using PokerCruncher today to improve your game and your results!

=====
iOS version reviews:
"... incredibly powerful tool ... must-have application." -- PokerSoftware.com
"... essentially functions as an advanced version of the PC’s PokerStove application." -- Bluff Magazine

Many more great reviews from poker experts, pros, and coaches, and on our TwoPlusTwo forum thread.
(See our website.)
=====

*****
iPhone, iPad, and Mac(Expert) versions also available
*****

--- Completely General ---
Up to 10 players, with specific cards, random/unknown cards, or hand ranges for each player. Dead cards, %age's or n:1 odds, …

--- Fully General Hand Ranges ---
Poker is a game of incomplete information; we need to put our opponents on **ranges of hands**. PokerCruncher surpasses even PokerStove's features, e.g. range equity breakdown heat maps and hand combo stats. Full grid of all 169 starting hands, top x% of hands slider, extensive built-in hand ranges, save/load and export/import hand ranges, select suits and hand combos (weights) in hand ranges, …

--- Deal-To-Flop and Flop Texture Analysis ---
--- Many Stats ---
Hand type stats (OnePair, TwoPair, etc.), flop hit stats, odds for flopping draws and combination draws, OnePair breakdown stats, …

---
Save/Load Scenarios (Hands) and Hand Ranges, Export Scenarios (Hands), Export/Import Hand Ranges, Enter/Edit Notes
---

--- Tutorial and Videos ---
If thinking in terms of hand ranges and flop texture analysis (techniques advanced players and pros use) are new to you, no problem, see the PokerCruncher Tutorial and videos on our website.

*****
See our website for our strong 5+ year free app update history.
Follow us on Facebook and Twitter.
*****

GENERAL FEATURES:
+ Runs locally on device, internet connection not needed
+ Fast Monte Carlo simulation, complete enumeration for some common cases
+ Completely general tool, e.g. up to 10 players
+ Specific cards, random/unknown cards, fully general hand ranges, for each player
+ Generate random player and board cards to set up what-if and test scenarios
+ Dead cards
+ Fold/Un-Fold players
+ %age's or n:1 odds
+ Clean and crisp hi-res card graphics

Please see the PokerCruncher Tutorial and videos on our website for a full description of all of the features.

Android Store reviews are greatly appreciated, thank you.

=====
Re. a few reviews that say they’re getting an “app not licensed” message:

Thousands of other customers aren't seeing this and can run this app just fine.

On your device, you need to be signed in as the *same* Google account you used when you purchased this app. Otherwise the license checking process will think you’re a different person and haven’t purchased this app.

On your device go to the Settings app, Accounts section, and verify your Google account. You can use the “Add Account” button to add a second account if needed.

Please write to us at our support email address if needed so we can help (these customers didn’t). Thank you,
-RJ, PokerCruncher, LLC
===== Top Texas Hold'em cote calculator pe iOS vine la Android!

Ia-ți jocul la nivelul următor cu PokerCruncher, un sistem avansat de nivel profesional game de mână și cote de analiză flop-ul de texturi de calculator, care merge dincolo de bine chiar PokerStove.

*** Plătiți o dată și să se bucure pentru totdeauna ***
Nici achizițiile în aplicație / taxe.
Îmbunătățirea continuă (peste 5 ani).

*** Tutorial și clipurile video de pe site-ul nostru ***

-> Super rapid și ușor de utilizat pentru matchups de mână de bază.
-> caracteristici avansate cum ar fi intervale de mână, se ocupe-To-flop, flop analiza textura, și multe statistici pentru analiza de strategie serioasă.
-> Tutorial, video.

Cele mai multe cote de poker calco aplicații sunt nicăieri la fel de puternic ca PokerCruncher. Unii nici măcar nu suporta mâini aleatorii (lasa intervale de mana singur), unii nu vă permit să introduceți carduri pentru mai mulți jucători, unii fac o încercare incomplet la intervale de mana, ...

PokerCruncher este adevarata afacere plin, mai puternic decât chiar aplicarea PokerStove a PC-ului, și are o interfață curată și ușor de utilizat.

Începeți să utilizați PokerCruncher astăzi pentru a îmbunătăți jocul și rezultatele!

=====
iOS comentarii versiune:
"... instrument incredibil de puternic ... must-have aplicație." - PokerSoftware.com
„... funcționează, în esență, ca o versiune avansată de aplicare PokerStove a PC-ului.“ - Revista Bluff

Multe comentarii mai mari de la experți de poker, profesioniști și antrenori, iar pe firul nostru pe forum TwoPlusTwo.
(A se vedea site-ul nostru.)
=====

*****
iPhone, iPad și Mac (Expert), de asemenea, versiuni disponibile
*****

--- Complet General ---
Până la 10 jucători, cu carduri specifice, carduri aleatoare / necunoscute, sau intervale de mână pentru fiecare jucător. carduri de moarte,% vârsta sau n: cote 1, ...

--- Intervale de mână Complet General ---
Poker este un joc de informații incomplete; avem nevoie pentru a pune adversarii noștri pe intervale ** de mâini **. PokerCruncher depășește caracteristici chiar PokerStove lui, de ex Gama de capital hărți defalcare de căldură și statistici Combo mână. Grila completă a tuturor 169 de mâini de pornire, de sus x% din slider mâini, extinse built-in intervale de mână, a salva / încărca și exportul de mână / import game, selectați costume și combo-uri de mână (greutăți) în intervale de mână, ...

--- oferta-To-Flop și analiza texturii Flop ---
--- Multe Statistici ---
Statistici Tipul de mână (OnePair, TwoPair, etc), flop lovit statistici, cote pentru bastonadă egaluri si combinatie atrage, OnePair statistici de degradare, ...

---
Save / Load scenarii (mâini) și intervale de mână, scenarii de export (mâinile), Ranges Export / Import de mână, Enter / Editare note
---

--- Tutorial și video ---
În cazul în care gândesc în termeni de intervale de mână și analiza flop textura (tehnici jucători avansați și profesioniști folosesc) sunt noi pentru tine, nici o problemă, consultați programul de instruire și videoclipuri din PokerCruncher pe site-ul nostru.

*****
A se vedea site-ul nostru pentru istoria noastră puternică 5+ ani actualizare gratuită a aplicației.
Urmați-ne pe Facebook și Twitter.
*****

CARACTERISTICI GENERALE:
+ Rulează local pe dispozitiv, conexiune la internet nu este necesar
+ Rapid simulare Monte Carlo, enumerare completă pentru anumite cazuri comune
+ Instrument complet general, de ex până la 10 jucători
+ Carduri specifice, carduri aleatoare / necunoscute, complet gamele generale de mana, pentru fiecare jucător
+ Genera jucător și masă de carduri aleatoare pentru a configura what-if și de testare scenarii
+ cărți de moarte
+ Fold jucători / Un ori
+% Vârstă sau n: cotele 1
+ carte de grafică curate și clare hi-res

Vă rugăm să consultați programul de instruire și videoclipuri din PokerCruncher pe site-ul nostru pentru o descriere completă a tuturor caracteristicilor.

Android Comentarii Store sunt foarte apreciate, vă mulțumesc.

=====
Re. câteva comentarii care spun că sunt un mesaj de „aplicație nu licențiat“:

Mii de alți clienți nu văd acest lucru și poate rula această aplicație foarte bine.

Pe dispozitiv, trebuie să fiți conectat ca * același cont Google * ați folosit când ați achiziționat această aplicație. În caz contrar, procesul de licență de verificare va crede că ești o persoană diferită și nu au achiziționat această aplicație.

Pe dispozitiv mergeți la aplicația Setări, secțiunea Conturi și verificați contul Google. Puteți folosi butonul „Adăugați un cont“ pentru a adăuga un al doilea cont, dacă este necesar.

Vă rugăm să ne scrieți la adresa noastră de suport e-mail, dacă este necesar pentru a putea ajuta (acești clienți nu au). Mulțumesc,
-RJ, PokerCruncher, LLC
=====

Screenshot PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK

 PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK Cover PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK Cover PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK Cover PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK Cover PokerCruncher - Advanced - Poker Odds Calculator APK Cover
4.5 stars based on 49694 reviews
website hit counter