Tuesday, March 20, 2018

 Pocoyo PlaySet Learning Games  APK Download

Pocoyo PlaySet Learning Games APK

82 from - 301 People

APPS and GAMES Download - Volcanoes and volcanology geology - - - - - - - - -
Title: Pocoyo PlaySet Learning Games
Author: Zinkia Entertainment, S.A.
Latest Version: 4.2 – 7.1.1
Last Update: 18 aprilie 2017


Download Pocoyo PlaySet Learning Games APK from Zinkia Entertainment, S.A. last update 18 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la apps[@]zinkia.com Politica de confidențialitate Infantas, 27 28004. Madrid. Spain

Pocoyo PlaySet Learning Games Pocoyo Playset has been awarded as the BEST LEARNING APP for Tablets in the Digital-Preschool category at the international KIDSCREEN AWARDS.

With Pocoyo Playset kids till 6 years old will learn and have fun!

Pocoyo Playset is a collection of games based on curricular orientations created by pedagogues and educators.

Pocoyó is one of the most popular animation characters for kids 0 to 6 years old with the aim of helping kids to learn with joy and fun playing with images, music and sound.

Pocoyó Playset is a suite of educative games heavily focused on helping young children build strong first skills on Math and English pre-reading and reading skills.

Every mobile game is divided into ANIMATION STORY, GAMES, INTERACTIVE ACTIVITIES AND EXERCISES.

English language development area is oriented to help assimilate new vocabulary and language content and reinforces reading, writing, listening and speaking skills. From colors, feelings and emotions, friendship, the five senses, body movements to first space concepts, alphabet...

Math games provides preschoolers the possibility to get acquainted with early math concepts. Pocoyo is introducing kids to interact with 2D and 3D shapes, numbers, understand addition and subtraction, counting, magnitude, data organization, etc.

With this amazing world of Pocoyo, kids have 15 new programs and mobile educational games and complete mobile games to learn and practice English and Maths, creating one of the most fascinating learning environments.

Cognitive:

- Reflection.
- Temporal and spatial orientation.
- Oculus-hand coordination.
- Calculation.
- Analogical relations establishment.
- Analysis, classification and ordination.
- Increases deductive thinking capacity.
- Psycho-motor control.
- Problem solving approach to progress BUILDING imagination and thought.
- Memory.
- Information processing: applying what they learned in earlier phases to advance
- Development of basic cognitive processes and attention and concentration (both stimulus and discrimination among many others).
- Greater self empowerment.
- Reading comprehension.

Transversal:

- FACTS: Knowledge, memory, repetition and PRINCIPLES caused-Effect relations.
- PROBLEM SOLUTION and its transfer on player's everyday basis.
- MOTIVATION: Stimulating environment where they learn through practice and trial and error.
- EXPERIENCE through gaming makes the player achieve a better COMPREHENSION increasing its IMPLICATION.
- Multiplayer mode allows to develop COMPETITIVENESS and COLLABORATION. Players can learn from its playmates and improve their own skills and EMOTIONAL INTELLIGENCE.
- Playset rewards endurance and through overcoming challenges raises SELF ESTEEM.

You can access the 15 units of Pocoyo Playset either by a monthly or annual subscription. But you can also try the Community Helpers unit for free. Pocoyo Playset a fost distins ca BEST APP LEARNING pentru tablete din categoria Digital-Prescolar la Premiile KIDSCREEN internaționale.

Cu copii Pocoyo Playset pana la 6 ani vor învăța și să se distreze!

Pocoyo Playset este o colecție de jocuri bazate pe orientările curriculare create de pedagogi și educatori.

Pocoyó este una dintre cele mai populare personaje de animație pentru copii 0 la 6 ani, cu scopul de a ajuta copiii să învețe cu bucurie și distracție joc cu imagini, muzică și sunet.

Pocoyó Playset este o suită de jocuri educative puternic axat pe sprijinirea copiilor mici construi primele abilități puternice de matematica și abilitățile engleză pre-lectură și de lectură.

Fiecare joc mobil este împărțit în Story ANIMARE, jocuri, activități și exerciții interactive.

Zona engleză dezvoltarea limbajului este orientat pentru a ajuta asimila noi de vocabular și de conținut de limbă și Rigidizează citire, scriere, ascultare și vorbire abilități. De la culori, sentimente și emoții, prietenie, cele cinci simțuri, mișcări ale corpului la concepte primul spațiu, alfabet ...

matematica jocuri ofera posibilitatea preșcolarii de a se familiariza cu conceptele matematice timpurii. Pocoyo introduce copii pentru a interacționa cu forme 2D și 3D, numere, să înțeleagă adunare și scădere, de numărare, magnitudinea, organizarea datelor, etc.

Cu această lume uimitoare de Pocoyo, copiii au 15 programe noi si jocuri educative mobile și jocuri pentru telefoane mobile complete pentru a învăța și de a practica limba engleză și matematică, creând unul dintre mediile de învățare cele mai fascinante.

cognitiv:

- Reflecție.
- Orientarea spațială și temporală.
- Oculus mână de coordonare.
- Calcul.
- Stabilirea de relații analogice.
- Analiza, clasificarea și coordonare.
- Crește capacitatea de gândire deductivă.
- Controlul psiho-motorie.
- Rezolvarea problemelor de abordare a progresului imaginație de construcție și gândire.
- Memorie.
- Prelucrarea informațiilor: aplicarea ceea ce au învățat în fazele anterioare pentru a avansa
- Dezvoltarea proceselor cognitive de bază și de atenție și concentrare (atât stimul și discriminare, printre multe altele).
- Auto-abilitare mai mare.
- Înțelegerea lectură.

Transversal:

- DATE: Cunoștințe, memorie, repetiție și principii de relații cauzate-efect.
- PROBLEMĂ SOLUȚIE și transferul său pe bază de zi cu zi de jucător.
- MOTIVATIE: stimularea mediului în care învață prin practică și de încercare și eroare.
- Experiență prin jocuri de noroc face ca player-ul atinge o mai bună înțelegere în creștere implicațiile sale.
- Modul multiplayer permite sa se dezvolte COMPETITIVITATE și COLABORARE. Jucătorii pot învăța de la colegi de joacă și să își îmbunătățească propriile abilități și Inteligentei Emotionale.
- Playset recompensează rezistența și prin provocări ridică depășirea aprecierea de sine.

Puteți avea acces la cele 15 unități de Pocoyo Playset, fie printr-un abonament lunar sau anual. Dar, puteți încerca, de asemenea, unitatea de comunitate Helpers gratuit.

Screenshot Pocoyo PlaySet Learning Games APK

 Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover Pocoyo PlaySet Learning Games APK Cover
kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale4.5 stars based on 22610 reviews
website hit counter