Tuesday, February 20, 2018

 PlayerPro Music Player Trial  APK Download

PlayerPro Music Player Trial APK

91 from - 585.789 People

APPS and GAMES Download - Express vpn pro full apk download free for android - Poweramp full version unlocker android apps on google play - N7player music player 308 - - Android 4pda - Trials frontier 571 - - - -
Title: PlayerPro Music Player Trial
Author: BlastOn SA
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 februarie 2018


Download PlayerPro Music Player Trial APK from BlastOn SA last update 11 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la playerprotrial.android[@]gmail.com Politica de confidențialitate 33 boulevard de Cimiez 06000 Nice France

PlayerPro Music Player Trial This application is a 10 day trial period for PlayerPro Music Player.

PlayerPro features a beautiful, fast and intuitive interface, alongside powerful audio configuration options. In addition, there is a choice of several FREE plugins to complement it: Skins, DSP Pack, Widget Pack ...

Note: the Pro version is standalone. Please uninstall the trial version after purchase.

Key features:

• Browse and play your music by albums, artists, composers, genres, songs, playlists, folders, and album artists.

• Video browser/player.

• Android AUTO support.

• Chromecast support.

• Liven up your music library with album artwork, artist/composer pictures, and genre illustrations that you can select from a variety of sources: ID3 tags (embedded artwork), SD card folders, Gallery app, and Internet.

• Change the user interface of the Player by installing one of the many available SKINS.

• Customize the layout, choosing between GRID or LIST views.

• View/edit the LYRICS embedded in the ID3 tags of your music files.

• Single and group TAG EDITING: title, album, artist, album artist, composer, track, year, genre, lyrics, comment.

• Default mixable AUDIO EFFECTS: 5 band graphic EQUALIZER with 15 default presets, STEREO WIDENING effect, REVERB effects (large hall, medium hall, plate, small room, medium room, large room), BASS BOOST effect, volume control.

• FREE additional professional DSP PLUGIN: HIGH-RES audio (up to 32-bit, 384kHz), 10 band graphic EQUALIZER with 20 default presets, PRE-AMP control, BASS BOOST control, STEREO WIDENING control, left-right volume control, optional mono output. GAPLESS playback. Auto/Manual CROSSFADE. REPLAY GAIN. Audio Limiter. Go to Settings > Audio and select "Download DSP pack" option to install the free plugin.

• Music stats and SMART PLAYLISTS: Recently added, Top rated, Most played, Recently played, Least played. Build additional custom playlists using the smart playlist editor and the many different criteria it offers: album, artist, genre, title, play/skip count, last played/added, rating, is a podcast, duration, year, file path etc. All smart playlists are AUTO-UPDATED.

• Import and export music history and ratings from your favorite desktop music player.

• Music folder selection.

• Choice of 2 LOCK SCREEN widgets with many customization options: unlock slider, sound toggler, skip tracks using volume buttons, swipe gestures, background selection, controls selection, time display, skin selection ...

• Choice of 5 different home screen WIDGETS (4x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x2). All widgets are customizable and skinnable: 6 different SKINS available, option to display artist picture instead of album artwork, option to display ratings, shuffle/repeat controls etc.

• NOTIFICATION STATUS support: display album artwork, title, album and artist, play/pause, skip forward and stop CONTROLS (ICS only) in notification status.

• Supports most popular SCROBBLERS.

• SLEEP TIMER with fade out.

• SHARE text notifications, album/artist artwork on your favorite social networks.

• HEADSET support. Customize long press and double/triple press actions.

• Library wide SEARCH. VOICE search support. GOOGLE NOW voice commands.

• SWIPE gestures: swipe album art to skip songs, double tap or long press to pause/resume playback.

• SHAKE IT feature: give your phone a shake to play next/previous song (e.g.: shake top to bottom or bottom to top to play next/previous song).


... and many other features to discover! Această aplicație este o perioadă de probă 10 zile pentru PlayerPro Music Player.

PlayerPro dispune de o interfață frumos, rapid și intuitiv, alături de opțiuni puternice de configurare audio. În plus, există posibilitatea de a alege din mai multe plugin-uri gratuite pentru a le completează: Skins, DSP Pack, Widget Pack ...

Notă: Pro versiune este independentă. Vă rugăm să dezinstalați versiunea de încercare după cumpărare.

Caracteristici cheie:

• Răsfoiți și reda muzica de albume, artiști, compozitori, genuri, melodii, liste de redare, dosare și artiști album.

• Browser-ul video / player.

• Android suport AUTO.

• sprijin Chromecast.

• Dați viață biblioteca muzicală cu opera de arta album, poze artist / compozitor și ilustrații gen pe care le puteți alege dintr-o varietate de surse: tag-uri ID3 (opere de artă încorporate), dosare de card SD, Galeria de aplicații și de pe Internet.

• Modificarea interfeței de utilizare a Playerului prin instalarea unuia dintre multele skin-uri disponibile.

• Personalizați aspectul, alegerea între vizualizări grilă sau LIST.

• View / edita versuri încorporate în etichetele ID3 ale fișierelor muzicale.

• Single și grupul EDITAREA TAG: titlu, album, artist, album artist, compozitor, piesa, an, gen, versuri, comentarii.

• EFECTE AUDIO implicite: 5 fi amestecate bandă EGALIZOR grafic cu 15 presetari implicite, STEREO efect, efecte reverb lărgire (hol mare, hol medie, placă, cameră mică, cameră mediu, cameră mare), BASS BOOST efect, de control al volumului.

• GRATUIT suplimentare profesionale DSP PLUGIN: HIGH-RES audio (până la 32 de biți, 384kHz), 10 bandă egalizator grafic cu 20 de presetări implicite, PRE-AMP de control, de control al supraalimentării BASS, de control lărgirea STEREO, de control al volumului stânga-dreapta, opțional ieșire mono. și redare fără întreruperi. Auto / Manual Crossfade. REPLAY GAIN. Limitator audio. Mergeți la Setări> Audio și selectați „Descărcare DSP pachet“ opțiune pentru a instala plugin-ul liber.

• statistici de muzică și playlisturi SMART: Recent adăugate, Cele mai bine cotate, cele mai jucate, a jucat recent, cel mai puțin jucat. Construiți liste de redare personalizate suplimentare utilizând editorul de liste de redare inteligente și multe criterii diferite pe care le oferă: album, artist, gen, titlu, redare / sări peste numărul de, ultimul jucat / adăugat, evaluare, este un podcast, durata, ani, calea de fișier etc Toate playlist-uri inteligente sunt actualizate automat.

• Import si export de istorie și evaluări de la player-ul preferat de muzică pe desktop muzică.

• selecție dosar Muzică.

• Alegerea 2 Widget-uri de blocare a ecranului cu mai multe opțiuni de personalizare: debloca tastatura culisanta, toggler sunet, sari peste piese folosind butoanele de volum, gesturi de glisare, selecție de fundal, controale de selecție, afișare de timp, de selecție a pielii ...

• Alegerea 5 widgeturi pentru ecranul de start diferite (4x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x2). Toate widget-urile sunt personalizabile și cu posibilitatea de personalizare: 6 SKINS diferite disponibile, opțiune pentru a afișa imagine artist în loc de album opera de arta, opțiunea de a afișa evaluări, controale shuffle / repetare etc.

• Suport pentru notificare STARE: album afișare opere de artă, titlu, album și artist, redare / pauză, derulare înainte și opri CONTROALE (numai ICS) în starea de notificare.

• Suportă SCROBBLERS cele mai populare.

• SLEEP TIMER cu fade out.

• notificări de text SHARE, album / artist opera de arta de pe rețelele de socializare preferate.

• sprijin HEADSET. Personalizeaza presa lung și acțiuni de presă duble / triple.

• Biblioteca Căutare largă. VOCE suport de căutare. GOOGLE ACUM comenzi vocale.

• gesturi de glisare: album glisează arta de a sări peste melodii, atingeți de două ori sau apăsați lung pentru a întrerupe / relua redarea.

• scuturaio caracteristică: da telefonul un shake pentru a reda în continuare melodia anterioară / (de ex .: se agită de sus în jos sau de jos în sus pentru a juca următoarea melodie / anterioară).


... și multe alte caracteristici pentru a descoperi!

Screenshot PlayerPro Music Player Trial APK

 PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover PlayerPro Music Player Trial APK Cover
are you being spied by governments or hackers here comes the express vpn pro apk for android devices do you own an android device and looking for a vpn app pretty great music player but could do with chromecast support and being able to export playlists with the option for file type current is m3u8 and n7player music player r root trials frontier ubisoft entertainment4.5 stars based on 33552 reviews
website hit counter