Monday, February 19, 2018

 Photo Locker Pro  APK Download

Photo Locker Pro APK

86 from - 4.141 People

APPS and GAMES Download - Apk maniatm full >> photo locker pro v201 apk - Apk maniatm full >> photo locker pro v121 apk - Photo locker pro apk download latest version 101 com - Photo locker pro v121 apk latest android apps free - Photo locker pro v121 apk download free for android - Photo locker pro varies with device apk download apkplz - Photo locker pro apk v 201 getapkco - Photo locker pro android apps on google play - -
Title: Photo Locker Pro
Author: Handy Apps
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 23 octombrie 2017


Download Photo Locker Pro APK from Handy Apps last update 23 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support+gppl1[@]handyappsforlife.com Politica de confidențialitate 3 Fusionopolis Place, #03-52, Singapore 138523

Photo Locker Pro Hide pictures securely and conveniently in Photo Locker Pro! - The ultimate app for hiding pictures on Android.

★Pro upgrade now at 50% off!★

Photos from your Android gallery can be safely locked away inside Photo Locker and accessible only via a secret PIN code.

Additionally, with Stealth Mode turned on, the app can be made invisible and accessible only by dialing your PIN code.

Also, with Stealth Mode enabled, you can access Photo Locker Pro via a Calculator widget. Key in your PIN code using the calculator widget and tap on the number display to access the app! This is useful if you wish to enable Stealth Mode for Photo Locker Pro on a tablet (which has no calling capability).


Key features include:
1)Encryption - hidden photos are not only moved to a secret location but are also encrypted using advanced 128bit AES encryption. This means that even if someone manage to steal your SD card and copy the image files, they will still be unable to view the photos
2)User friendly operation - Easily hide photos via default gallery or from within Photo Locker itself.
3)Bulk hide - hide hundreds of photos at once
4)Folder level locking - lock individual hidden albums
5)Zoom in and out of hidden photos with multi-touch. Hidden photos maintain their original resolution and are not scaled down as in some other photo hiding apps.
6)Rotate hidden pictures left and right
7)Slideshow - Slideshow viewing mode available with customizable delay setting
8)Removed from recent app list - Photo Locker App will not appear in 'recent apps' list
9)Lock on sleep - If you forgot to exit the Photo Locker, the app will lockout as soon as your phone goes to sleep mode.
10)Tablet optimized - Photo Locker's UI has been designed with tablets in mind as well so as to provide the ultimate viewing pleasure on both Android smart phones and tablets
11)PIN recovery - With the optional PIN recovery feature, you won't lose your precious files even if you forgot your PIN code.
12)Easy Un-hide - Un-hide photos just as easily as hiding them and you can decide where the un-hidden photos go.

Download Photo Locker Pro now!

Photo Locker Pro is brought to you by Handy Apps.
Connect with us on Facebook at: https://www.facebook.com/HandyAppsInc

-------------------------
**Device restart required for version 1.2.0 and above. Please email support for further assistance.**

*Photos are securely hidden in the device and not saved to any cloud program for user's privacy*
* Do not delete .PL folder*
*Do not move app to SD card*
*Not recommended for devices on custom ROM*
*Devices running on Android 4.4 and above have restricted application access to SD card*

Having issues with Photo Locker? Check out the FAQ below for assistance!
http://handyappsforlife.com/support/19-photo-locker-and-video-locker/29-photo-locker-and-video-locker-faqs Ascundeți imaginile în siguranță și în mod convenabil Photo Locker Pro! - App final pentru a ascunde imagini pe Android.

★ Pro upgrade-acum la 50% off! ★

Fotografii din galeria Android poate fi blocat în siguranță departe în interiorul Photo Locker și accesibile numai printr-un cod PIN secret.

In plus, cu modul Stealth pornit, aplicația poate fi făcută invizibilă și accesibilă numai prin formarea codului PIN.

De asemenea, cu modul Stealth activat, puteți accesa Photo Locker Pro, prin intermediul unui calculator widget. Tastaþi codul PIN utilizând widget-ul de calculator și apăsați pe ecranul număr pentru a accesa aplicația! Acest lucru este util dacă doriți să activați Modul ascuns pentru Photo Locker Pro pe o tabletă (care nu are capacitatea de asteptare).


Caracteristici cheie includ:
1) Criptare - fotografii: ascunse nu sunt mutate doar într-o locație secretă, dar sunt de asemenea criptate folosind 128bit avansate de criptare AES. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă cineva reușesc să fure cardul SD și copia fișierele de imagine, acestea vor fi în continuare în imposibilitatea de a vizualiza fotografiile
2) operațiune de utilizare prietenos - ascunde cu ușurință fotografii prin galerie implicită sau din interiorul său Photo Locker.
3) vrac ascunde - ascunde sute de fotografii dintr-o dată
4) blocarea la nivel folder - blocare albume ascunse individuale
5) Mărirea și micșorarea fotografiilor ascunse cu multi-touch. Pozele ascunse menține rezoluția lor originală și nu sunt reduse ca și în alte aplicații fotografie ascuns.
6) roti imagini ascunse la stânga și la dreapta
7) Slideshow - Modul de vizualizare Prezentare imagini disponibile cu setarea întârziere personalizabile
8) Eliminat din lista de aplicații recente - Photo Locker App nu va apărea în lista "aplicații recente"
9) Lock asupra somnului - Dacă ați uitat să ieșiți din Photo Locker, aplicația va Lockout de îndată ce telefonul intră în modul sleep.
10) Tableta optimizat - UI Foto Locker a fost proiectat cu comprimate în minte la fel de bine, astfel încât să ofere plăcerea de vizionare final pe ambele telefoane inteligente și tablete Android
11) recuperarea PIN - Cu funcția opțională de recuperare a PIN-ului, nu veți pierde fișierele prețioase, chiar dacă ați uitat codul PIN.
12) Easy Un-ascunde - Un-Pentru a ascunde pozele la fel de ușor ca și ascunderea lor și puteți decide în cazul în care fotografiile ascunse un-du-te.

Descarca Photo Locker Pro acum!

Foto Locker Pro este adus la tine de aplicații la îndemână.
Conectează-te cu noi pe Facebook la: https://www.facebook.com/HandyAppsInc

-------------------------
** Dispozitiv repornire necesar pentru versiunea 1.2.0 și de mai sus. Vă rugăm să trimiți un email pentru asistență suplimentară. **

* Fotografiile sunt în siguranță, ascunse în aparat și nu a fost salvat la nici un program de nor pentru intimitatea utilizatorului *
* Nu ștergeți dosarul .PL *
* Nu mutați aplicația pe un card SD *
* Nu este recomandat pentru dispozitive de pe ROM-ul personalizat *
* Dispozitivele care rulează pe Android 4.4 și mai sus, au restricționat accesul unei aplicații la un card SD *

Având probleme cu Photo Locker? Verifica FAQ de mai jos pentru asistență!
http://handyappsforlife.com/support/19-photo-locker-and-video-locker/29-photo-locker-and-video-locker-faqs

Screenshot Photo Locker Pro APK

 Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover Photo Locker Pro APK Cover
hide pictures securely and conveniently in photo locker pro the ultimate app for hiding pictures on android photo locker pro photos from your android gallery can hide pictures securely and conveniently in photo locker pro the ultimate app for hiding pictures on android photo locker pro photos from your android gallery can download photo locker pro apk 101 comluckyappsolutionsphotolockerpro free all latest and older versions 101 10 apk available android app by sigmacode tech photo locker pro v121 apk hide pictures securely and conveniently in photo locker pro the ultimate app for hiding pictures on android photo locker pro change if you are looking for photo locker pro apk so guys you step in on right web page cause we recently share latest photo locker pro apk hacked version that we photo locker pro varies with device apk for android comhandyappsphotolocker10 created by handy apps in video players editors apps hide pictures securely and conveniently in photo locker pro the ultimate app for hiding pictures on android pro upgrade now at 50 off hide pictures securely and conveniently in photo locker pro the ultimate app for hiding pictures on android pro upgrade now at 50 off4.5 stars based on 33424 reviews
website hit counter