Thursday, February 22, 2018

 Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow  APK Download

Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK

91 from - 417.085 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow
Author: Photo Editor Perfect Corp.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 8 februarie 2018


Download Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK from Photo Editor Perfect Corp. last update 8 februarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la baiwangtong[@]gmail.com Politica de confidențialitate 北京市昌平区回龙观东大街

Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow Lidow Photo Editor-Photo beauty Effect is the all-in-one photo editor that offers insta square / photo mirror / color splash / collage maker and selfie cam and so on for everything you could wish for in photography.

As a professional photo editor satisfies everyone from newbies to professionals, it’s Photo Editor/Collage Maker/Selfie Cam features that allow the story-telling for you Facebook and Instagram.

Beauty Effect will make your photo be more beautiful . There are amazing beauty function for you with smoother/ slimming/slim nose and so on. Share the beauty photo with lidow.

Photo Editor Lidow beauty photo of insta square provide blur background, now just feel easy to insta square photo without cropping and share it to instagram.

Photo Editor Lidow beauty photo of color splash effect is different from the normal color photo effect which one is touched by finger, but is we designed shapes, bubbles and etc for scale/move, and it become fantastic splash effects, and we provide no only black/white, mosaic,montage effects for background.

Photo Editor Lidow beauty photo of photo mirror , we provide top/bottom, left/right, four top/bottom and four left/right, photo mirror is very popular effect of sns,especially instagram, we are popular,we use it mirror photo to create twins.

Photo Editor Lidow Snap pic of snap pic text make a enjoy text way with emojis and text together, snap pic effect.
Collage Maker of Photo Editor Lidow Snap pic is the best collage maker and photo editor that makes your photo to be unique in 10 seconds,you can be the super star in SNS like Instagram、Facebook、Snapchat、WhatsApp and line.

Selfie camera filter,and make collage or snap pic easily.you also can put the square photo for instagram with no crop.there is many effects in lidow:blur、color splash、mirror、snap pic,and many filters:light leak、lens flare、black、limo、halo and white、retro.


[Photo Editor]

~ photo editor with insta square, color splash, photo mirror, tools, filters, leaks,stickers and text, and all these is in the same module, easy to create artist photos.

~ insta square(no crop) two ways: white background and blur background, you can adjust blur degree.

~ photo mirror provide left / right, four top/bottom mirror ways for create popular mirror effects.

~ color splash provide six effects include: bubble, circle, lips,panda and so on to create amazing color photo.

~ snap pic you can add snap text、tags on your photo, make photo sensitive.

~ hundred filters include Lomo, Film, Grad, Leaky, B&W, Holo, Season, Sweet, Fade, Retor groups.

~ light leak reproduce the camera leaks light effect

~ lens flare show the effect of the light source on the picture.

~ you and add text, tag on the picture.

~ Overlay :Gradient color、texture、flare

~Adjust :brightness、contrast、saturation、sharpness,etc

~ Color splash, insta square, photo mirror, filters and effects for classic camera is reproduce on the lidow photo editor.


[Collage Maker]

~ Layout collage maker amazing collage photo editor,easy to use

~ 1 - 6 pictures support and hundreds layouts.

~ collage maker with shadow effects and blur background.

~ quick and best way for pictures collage maker.

[Selfie Camera]

~ selfie camera with amazing filters .

~ selfie camera withe grasp for collage maker.

~ photo mirror camera support.

~ fishey camera support.

~ tap screen to shot, capture the wonderful moment.

~ Share:Save your photo on phone,and share to:Instagram,Twitter,Facebook,whatsapp、line、Email,etc,be superstar on instagram、Facebook!

Photo Editor Lidow beauty photo as a all in one photo editor, support for square, mirror, splash and photo artist effect, just enjoy it. If you have any suggestion,please
mail us: baiwang2013[@]gmail.com Lidow Photo Editor Photo-frumusete efect este editor all-in-one fotografie care oferă oglindă repararti pătrat / fotografie / stropi de culoare / colaj filtru și selfie cu came și așa mai departe pentru tot ceea ce ați putea dori în fotografie.

Ca un profesionist fotografie editor satisface toată lumea de la începători la profesioniști, este Photo Editor / Collage Maker / caracteristici autoportrete Cam care permit povestirea pentru tine Facebook și Instagram.

Beauty Effect va face fotografia să fie mai frumos. Există funcția de frumusete uimitoare pentru tine, cu mai lin / slăbire / nas subțire și așa mai departe. Distribuiți fotografia de înfrumusețare cu lidow.

Photo Editor Lidow frumusete fotografie INSTA oferă pătrat neclaritate de fundal, acum doar se simt ușor de repararti fotografie pătrat fără a decupa și partajați-l la Instagram.

Photo Editor Lidow frumusete fotografie de efect de culoare stropi este diferit de efectul de culoare fotografie normală care unul este atins de deget, dar este am proiectat forme, bule și etc pentru scară / muta, și devin efecte fantastice stropi, iar noi oferim nu numai, mozaic, efecte negru / alb montaj pentru fundal.

Photo Editor Lidow frumusete fotografie de oglindă fotografie , oferim sus / jos, stânga / dreapta, patru sus / jos și patru stânga / dreapta, oglinda foto este un efect foarte popular de RSO, în special Instagram, suntem populare, vom folosi oglinda fotografie pentru a crea gemeni.

Photo Editor Lidow Ajustare pic de fixați poza Textul face un bucura mod text cu emoticonuri și text împreună, fixați efect pic.
Collage Maker Photo Editor Lidow Ajustare pic este cel mai bun producator colaj și editor foto care face fotografia dvs. să fie unic în 10 secunde, puteți fi super steaua în SNS cum ar fi Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp și linie.

camera autoportrete se filtrează și se face colaj sau completare snap pic easily.you, de asemenea, poate pune fotografia pătrat pentru Instagram fără crop.there este de multe efecte în lidow: blur, stropi de culoare, oglindă, fixați pic, și multe filtre: scurgeri de lumină, Lens flare, negru, limuzina, halo alb, retro.


[Photo Editor]

~ editor foto cu pătrat repararti, stropi de culoare, oglinda foto, instrumente, filtre, scurgeri, abțibilduri și text, și toate acestea se află în același modul, ușor de a crea fotografiile artistului.

~ pătrat repararti (fără cultură) două moduri: fond alb și neclaritate de fundal, puteți ajusta gradul blur.

~ oglindă fotografie va oferi, patru sus / jos moduri oglindă stânga / dreapta pentru a crea efecte oglindă populare.

~ culoare stropire oferă șase efecte includ: bule, cerc, buze, panda și așa mai departe pentru a crea fotografie uimitoare de culoare.

~ fixați pic puteți adăuga text snap, tag-uri pe fotografie, face fotografie sensibile.

~ sute filtre includ Lomo, Film, Grad, Leaky, B & W, Holo, sezon, dulce, Fade, grupe Retor.

~ scurgeri de lumină reproduce scurgeri camera efect de lumină

~ palele luminoase din obiectiv arată efectul sursei de lumină pe imagine.

~ Tu și adăugați text, tag-ul pe imagine.

~ Acoperire : Gradient culoare, textura, flare

~ Ajustare : luminozitatea, contrastul, saturația, claritatea etc.

~ stropi de culoare, pătrat repararti, oglinda fotografie, filtre și efecte pentru aparat de fotografiat clasic este reproduce pe editorul lidow foto.


[Collage Maker]

~ Layout editor de colaj filtru uimitor colaj foto, ușor de utilizat

~ 1 - 6 imagini de sprijin și sute de machete.

~ Colaj filtru cu efecte de umbră și neclaritate de fundal.

~ Mod rapid și cel mai bun pentru filtru de imagini colaj.

[Camera autoportrete]

~ Aparat de fotografiat selfie cu filtre uimitoare .

~ Aparat de fotografiat selfie lozie înțelegere pentru filtru colaj.

~ oglindă fotografie camera de sprijin.

~ camera fishey suport.

~ Robinet ecran pentru a împușcat, surprinde momentul minunat.

~ Împărtășește: Salvați fotografia pe telefon, și partajați la: Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, linie, e-mail, etc, fie superstar pe Instagram, Facebook!

Photo Editor Lidow frumusete fotografie ca un editor de toate într-o singură fotografie, suport pentru pătrat, oglindă, stropi și efect de fotografie artist, trebuie doar să se bucure de ea. Dacă aveți orice sugestie, vă rugăm
mail-ne: baiwang2013[@]gmail.com

Screenshot Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK

 Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover Beauty Makeup Snappy Collage Photo Editor - Lidow APK Cover
4.5 stars based on 32763 reviews
website hit counter