Friday, February 23, 2018

 PDF Reader - Scan、Edit & Share  APK Download

PDF Reader - Scan、Edit & Share APK

85 from - 49.896 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: PDF Reader - Scan、Edit & Share
Author: Kdan Mobile Software Ltd.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 24 ianuarie 2018


Download PDF Reader - Scan、Edit & Share APK from Kdan Mobile Software Ltd. last update 24 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appservice[@]kdanmobile.com Politica de confidențialitate No. 1-83, Zhonghua Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan

PDF Reader - Scan、Edit & Share Kdan PDF Reader, one of the most downloaded PDF reader apps on Google Play, enables you to read, annotate, scan, and convert PDF documents on smartphones, tablets, and even on PC/Mac. With PDF Reader, you can easily markup PDFs with highlights and handwritings, scan any document to PDFs, convert files to or from PDFs, back up and share files with your friends, classmates and colleagues via email and cloud storage services (share via Android). PDF Reader is the best choice for you to work with PDFs anytime, anywhere.

AWARDS AND RECOGNITION
- BEST APPS of 2016 on Google Play store
- Best PDF Reader Apps 2017 on tom's guide
- Best PDF Readers For Windows, Mac, Android & iOS on PDF2Go blog
- Top 5 Free PDF Editor apps for Android to Edit PDF Files on TechnOrange


KEY FEATURES

FILE MANAGER & VIEWER MODE
• Fast and stable rendering performance
• Horizontal/ Vertical scrolling mode
• Open password-protected Adobe PDF files
• Jump to Page/Text Search
• Bookmark/Outline/Thumbnail list


PDF ANNOTATIONS & MARKUPS
• Highlight, underline, and strikethrough
• Color and opacity adjustment supported
• Freehand writing - draw and add personal signatures on Adobe PDFs
• Simply tap and hold on the button, you will see a pop-up menu to set up the color / style / opacity / brush size.


OTHER ESSENTIALS
• Highlight all inserted hyperlinks in PDFs
• Clipboard supported

FILE TRANSFER & BACKUP
• Access and import PDF files from the local folders
• Export/Back up PDF files via the sharing feature
• Export via email


DOCUMENT SCANNER
• Import images using built-in Camera and from Gallery
• Support continuous scan & image adjustments
• Add magnifier when adjusting edges
• Export scanned images as PDFs
• Support batch processing that lets you automatically process a series of images.


PREMIUM PDF FEATURES (SUBSCRIPTION OPTION)
• Full access of PDF Reader all versions, including mobile and desktop apps
• Convert and fax documents online
• Smart crop
• Night reading mode


PDF Reader supports 11 languages, including English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Italian, German, Spanish, French, Portuguese, Russian and Korean


**Updates will be provided as we continue to research and develop the features that users want in PDF Reader.


WE’D LOVE TO HEAR FROM YOU!
Follow us on Twitter: [@]kdanpdfreader
Follow us on Facebook: PDF Reader
Follow us on Instagram: [@]kdan_mobile

CAN WE GIVE A HAND?
Got a question? Contact us at appservice[@]kdanmobile.com or check out https//support.kdanmobile.com Kdan PDF Reader, unul dintre cele mai descărcate aplicații PDF reader pe Google Play, vă permite să citiți, adnota, scanare, și de a converti documente PDF pe smartphone-uri, tablete, și chiar și pe PC / Mac. Cu PDF Reader, puteți PDF-uri cu ușurință de marcare cu evidențieri și manuscrise, scanați orice document în PDF, conversia fișierelor în sau din PDF-uri, înapoi în sus și partaja fișiere cu prietenii, colegii și colegii prin intermediul serviciilor de e-mail și de stocare cloud (share prin Android) . PDF Reader este cea mai buna alegere pentru tine de a lucra cu PDF-uri oricând, oriunde.

PREMII ȘI RECUNOAȘTERE
- mai bune aplicații din 2016 pe magazinul Google Play
- Cel mai bun PDF Reader Apps 2017 pe ghidul lui Tom
- Cele mai bune cititoare de fișiere PDF pentru Windows, Mac, Android și iOS pe PDF2Go blog-
- Top 5 aplicații gratuite PDF Editor pentru Android pentru a Edita fișiere PDF pe TechnOrange


CARACTERISTICI CHEIE

FILE MANAGER & VIEWER MODE
• performanță rapidă și stabilă de redare
• Modul de derulare pe orizontală / verticală
• Deschideți fișiere PDF protejate cu parolă Adobe
• Salt la pagina / Text Search
• / Schiță listă Bookmark / Miniatură


Adnotările PDF & adaosurilor
• Evidențiați, subliniere și tăiat cu o linie
• Ajustarea culorilor și opacitatea acceptată
• Scrierea Freehand - desenați și adăugați semnături personale pe PDF-uri Adobe
• Pur și simplu apăsați și mențineți apăsat pe buton, veți vedea un meniu pop-up pentru a configura / stilul / opacitatea / dimensiunea perie de culoare.


ALTE ESSENTIALS
• Evidențiați toate hyperlink-uri inserate în PDF-uri
• Clipboard sprijinit

File Transfer & BACKUP
• Fișierele din directoarele locale de acces și de import PDF
• Export / copie de rezervă fișiere PDF prin caracteristica de partajare
• Export prin e-mail


DOCUMENT SCANNER
• Importul imaginilor folosind built-in camera si din Galerie
• Ajustări de sprijin continuu de scanare și imagine
• Adăugați lupei la ajustarea marginilor
• Export imagini scanate în format PDF
• procesare lot de sprijin care vă permite să proceseze automat o serie de imagini.


CARACTERISTICI PDF premium (Subscription)
• acces complet de PDF Reader toate versiunile, inclusiv aplicații mobile și desktop
• Conversia și fax documente online
• Decupează inteligentă
• Modul de citire de noapte


PDF Reader acceptă 11 limbi, inclusiv engleză, chineză tradițională, chineză simplificată, japoneză, italiană, germană, spaniolă, franceză, portugheză, rusă și coreeană


** Actualizările vor fi furnizate ca vom continua să cerceteze și să dezvolte caracteristicile pe care utilizatorii doresc în PDF Reader.


NE-AM BUCURA SA PRIMIM VESTI DE LA TINE!
Urmărește-ne pe Twitter: [@]kdanpdfreader
Urmați-ne pe Facebook: PDF Reader
Urmărește-ne pe Instagram: [@]kdan_mobile

PUTEM dau o mână?
Ai o întrebare? Contactați-ne la appservice[@]kdanmobile.com sau a verifica https // support.kdanmobile.com

Screenshot PDF Reader - Scan、Edit & Share APK

 PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover PDF Reader - Scan、Edit & Share APK Cover
4.5 stars based on 47746 reviews
website hit counter