Saturday, March 24, 2018

 PayAnywhere - Credit Card Reader  APK Download

PayAnywhere - Credit Card Reader APK

75 from - 3.440 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: PayAnywhere - Credit Card Reader
Author: North American Bancard
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 28 februarie 2018


Download PayAnywhere - Credit Card Reader APK from North American Bancard last update 28 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la custservice[@]payanywhere.com Politica de confidențialitate

PayAnywhere - Credit Card Reader PayAnywhere is the ultimate mobile credit card reader app. PayAnywhere is easy to use for any small business to accept credit card and cash payments. You can track sales and monitor your inventory with a pricing that works for every business.

With PayAnywhere you can accept credit card payments anywhere, anytime. With PayAnywhere’s payment processor both magstripe credit cards and chip cards are accepted and every transaction is encrypted. Enable two-factor authentication for even more security!

PayAnywhere is your mobile cash register for your small business so you don’t need to carry a credit card scanner.

PAYANYWHERE Features:

POINT OF SALE - MOBILE PAYMENT
• Credit card reader offers secure and encrypted transactions anywhere, anytime
• Accept credit cards with the free credit card reader for just 2.69% per swipe with no setup or monthly fees
• Accept credit cards using a free tablet and stand with a built-in EMV chip credit card reader for as low as 1.69% per swipe and $12.95 monthly basic service fee
• Two-factor authentication for even more security

BUSINESS INVOICE MAKER
• Business invoices: Cash invoices and credit invoices made simple and fast!
• Invoice Manager: Create invoices in app and manage online in PayAnywhere Inside
• Sales Invoice Scheduler: Recurring business invoices with option for customers to set up automatic payment

SAVE & PRINT ANY RECEIPT
• Cash and credit card pay discounts, tips, and taxes added easily
• Sales receipt sent to customers through email, SMS, or printed
• Print sales receipts with social media links
• Customer Ratings: Let your customers rate their overall experience so you can learn from your customers

TRACK SALES & INVENTORY
• Accept credit card payments and track sales easily from one app
• Manage sales and monitor your inventory by easily counting in stock items
• Monitor credit card sales and create inventory using the barcode scanner to set up photos, modifiers, and multiple prices

SMALL BUSINESS ACCOUNTING
• PayAnywhere lets you set up your employees as Admins, Managers, Cashiers or Reporters with various permissions to the app and in the PayAnywhere Inside business management tool
• Sync your PayAnywhere transactions to your Intuit QuickBooks Online account. Head to PayAnywhere Inside -> Account -> Integrations

CREDIT CARDS & SERVICES ACCEPTED
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Discover

PAYMENTS PROCESSED
• Accept credit card payments with PayAnywhere’s payment processor!
• Terminal Theme: Mirror a traditional credit card terminal to simplify transactions
• Magstripe credit cards
• Chip cards (EMV)
• Contactless payments: Android Pay and Samsung Pay

Sign up now to process mobile payments and bring Point of Sale (POS) solutions anywhere you are. Get approved and start using the new PayAnywhere credit card app and 2-in-1 Bluetooth Credit Card Reader for free! Start accepting payments from chip and magstripe credit cards today!

PayAnywhere is currently optimized for the following devices:
PHONES
- Google Nexus 5 & 6
- HTC One M8
- LG G3
- Samsung Galaxy S4, S5, S6, S7, S8, S8+
- Samsung Galaxy S6 Edge and S7 Edge
- Samsung Galaxy Note 2, 3, 4, 5

TABLETS
- Google Nexus 9 & 10
- Samsung Galaxy Tab 3
- Samsung Galaxy Tab Pro - 8"

Additional Android devices may be supported.

To ensure that you have seamless transactions, your Android device should have the following specifications:
- Requires Google Android 4.2 or higher
- 3.5mm headset jack with microphone
- “Normal” or “Large” screen size
- Location services
If you aren’t sure if your device meets the above requirements, check with your phone carrier or device manufacturer.

Contact salesreps[@]payanywhere.com for custom pricing on our mobile Point of Sale solutions.

To learn more about PayAnywhere and mobile Point of Sale solutions, visit payanywhere.com.

Please email any comments or suggestions to feedback[@]payanywhere.com PayAnywhere este ultima carte de credit cititor de aplicația pentru mobil. PayAnywhere este ușor de utilizat pentru orice afacere de mici pentru a accepta card de credit și plăți în numerar. Puteți urmări vânzările și să monitorizeze inventarul cu un preț care este pentru orice afacere.
 
Cu PayAnywhere puteți accepta plățile prin card de credit oriunde, oricând. Cu procesor de plată PayAnywhere lui ambele carduri de credit magstripe și carduri cu cip sunt acceptate și fiecare tranzacție este criptat. Activați autentificarea cu doi factori pentru mai multă siguranță!
 
PayAnywhere este registru de numerar mobil pentru afacerea dvs. mici, astfel încât să nu aveți nevoie pentru a transporta un scaner de card de credit.

Caracteristici PAYANYWHERE:
 
PUNCT DE VANZARE - PLATA MOBILE
• cititor de carduri de credit oferă tranzacții sigure și criptate oriunde, oricând
• Acceptare carduri de credit cu cititorul de card de credit gratuit pentru doar 2,69% pe glisează cu nici o configurare sau taxe lunare
• Acceptare carduri de credit, folosind o tabletă liber și să stea cu un cititor de card de credit cu cip încorporat în EMV pentru scăzut 1,69% pe glisează și $ 12.95 comision lunar de servicii de bază
• Autentificare cu doi factori pentru mai multă siguranță
 
FACTURA BUSINESS MAKER
• facturi de afaceri: facturi în numerar și facturile de credit realizate simplu și rapid!
• Factura Manager: Creați facturi în aplicația on-line și de a gestiona în interiorul PayAnywhere
• Vânzări factură Scheduler: Recurente facturi de afaceri cu opțiune pentru clienții pentru a configura plată automată
 
SAVE & PRINT chitantã
• numerar și să plătească card de credit reduceri, sfaturi, și taxe adăugat ușor
• vânzări primire trimise clienților prin e-mail, SMS sau imprimate
• chitanțe de imprimare de vânzări cu link-uri de social media
• Evaluări clienți: Să clienții aprecia experiența lor de ansamblu, astfel încât să puteți învăța de la clienții dvs.
 
VÂNZĂRI Track & INVENTAR
• Acceptarea plăților prin card de credit și de vânzări urmări cu ușurință de la o singură aplicație
• Gestionarea de vânzări și să monitorizeze cu ușurință inventarul de numărare în stoc
• vânzări de carduri de credit Monitor și pot crea un inventar folosind scanerul de coduri de bare pentru a configura fotografii, modificatori, si preturi multiple
 
CONTABILITATE SMALL BUSINESS
• PayAnywhere vă permite să configurați angajații ca administratori, manageri, casieri sau Reporteri cu diferite permisiuni ale aplicației și în instrumentul de management al afacerilor în interiorul PayAnywhere
• Sincronizare tranzacțiile PayAnywhere la contul Intuit QuickBooks Online. De cap la PayAnywhere interior - Account> -> Integrările
 
Carduri de credit & SERVICII ACCEPTAT
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Descoperiți
 
PROCESSED PLĂȚI
• Acceptați plăți card de credit cu procesor de plată PayAnywhere lui!
• Tema Terminal: Mirror un terminal tradițional card de credit pentru a simplifica tranzacțiile
• Carduri de credit Magstripe
• Cartele cu cip (EMV)
• Plățile contactless: Pay Android și Samsung Pay
 
Înregistrează-te acum pentru a procesa plățile mobile și să aducă punctul de vânzare (POS), soluții de oriunde vă aflați. Ia-a aprobat și începe să utilizați noua aplicație de card de credit PayAnywhere și 2-în-1 Bluetooth de credit Card Reader gratuit! Începeți să acceptați plăți de carduri cu cip și de credit Magstripe astăzi!
 
PayAnywhere este în prezent optimizat pentru următoarele dispozitive:
TELEFOANE
- Google Nexus 5 și 6
- HTC One M8
- LG G3
- Samsung Galaxy S4, S5, S6, S7, S8, S8 +
- Samsung Galaxy S6 și S7 Edge Edge
- Samsung Galaxy Nota 2, 3, 4, 5
 
COMPRIMATE
- Google Nexus 9 & 10
- Samsung Galaxy Tab 3
- Samsung Galaxy Tab Pro - 8"
 
dispozitive Android suplimentare pot fi sprijinite.
 
Pentru a se asigura că aveți tranzacții fără sudură, dispozitivul Android ar trebui să aibă următoarele specificații:
- Necesită Google Android 4.2 sau mai mare
- Mufă căști de 3,5 mm cu microfon
- „Normal“ sau „mare“ dimensiunea ecranului
- Servicii de localizare
 Dacă nu sunteți sigur dacă dispozitivul îndeplinește cerințele de mai sus, consultați operatorul de telefon sau producătorul dispozitivului.
 
Contactați salesreps[@]payanywhere.com pentru stabilirea prețurilor personalizate pe punctul nostru mobil de soluții de vânzare.
 
Pentru a afla mai multe despre PayAnywhere și punctul mobil de soluții de vânzare, vizitați payanywhere.com.
 
Vă rugăm să trimiteți orice comentarii sau sugestii la feedback[@]payanywhere.com

Screenshot PayAnywhere - Credit Card Reader APK

 PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover PayAnywhere - Credit Card Reader APK Cover
4.5 stars based on 68881 reviews
website hit counter