Saturday, March 24, 2018

 PAW Patrol Air and Sea Adventures  APK Download

PAW Patrol Air and Sea Adventures APK

77 from - 1.763 People

APPS and GAMES Download - Download paw patrol air and sea adventures apk - Paw patrol air and sea adventures 32 apk download - Paw patrol air and sea adventures 32 apk by nickelodeon - Paw patrol air and sea adventures 32 mod unlimited money - Download paw patrol air and sea adventures 32 apk free - Paw patrol air and sea adventures 31 apk - Paw patrol air and sea adventures 31 unduh apk untuk - Tips paw patrol adventures for android apk download - Paw patrol air and sea adventures 31 android aptoide - Paw puppy sea patrol for android apk download
Title: PAW Patrol Air and Sea Adventures
Author: Nickelodeon
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 4 octombrie 2017


Download PAW Patrol Air and Sea Adventures APK from Nickelodeon last update 4 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appsupport[@]nickjr.com Politica de confidențialitate 1515 Broadway New York, NY 10036

PAW Patrol Air and Sea Adventures Pups Take Flight is now PAW Patrol Air and Sea Adventures! Kids take to the sky and sea with the PAW Patrol pups in a game featuring the Air and Sea Patrollers and the team’s new flight suits! The PAW Patrol Air and Sea Adventures app teaches children pre-k math skills with the help of their PAWsome pup heroes from the Nick Jr. TV show!

**Known Issue Resolved: To access Sea Patrol levels using different languages, players need to update to the 3.2 version to play the missions. **

All the game controls are made just for kids, so your preschooler can:
• Fly the skies with 6 pups in 3 different locations
• Explore and dive into the sea with the pups in Adventure Bay
• Avoid obstacles, collect pup treats, and unlock fun tricks
• Develop counting and shape recognition skills
• Earn special badges

Build Pre-K Math Skills:
The PAW Patrol Air and Sea Adventures app helps prepare preschoolers for kindergarten by fostering important early math skills for 3 – 7 year olds. Kids will be exposed to concepts including:
• Shape recognition
• Number recognition
• Counting and enumeration

Game Features:
• Play with characters from the TV show, PAW Patrol: Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble, & Zuma!
• Control the pups with easy swipe and finger-trace gestures!
• Over 30 levels to explore!
• Difficulty increases with each level!
• Complete mini-games, unlock special moves and make the pups do amazing tricks!
• Earn badges for completing a mission, collecting pup treats, and unlocking new moves!

PAW Patrol Air and Sea Adventures collects personal user data as well as non-personal user data (including aggregated data). User data collection is in accordance with applicable law, such as COPPA. User data may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content and advertising; and manage and improve Nickelodeon's services. For more information regarding Nickelodeon’s use of personal user data, please visit the Nickelodeon Group Privacy Policy below. Our Privacy Policy is in addition to any terms, conditions or policies agreed to between you and Google, Inc., and Nickelodeon and its affiliated entities are not responsible for Google's collection or use of your personal user data and information. Additionally, this App may use “local notifications.” Local notifications are sent directly from the App to your device (you don’t need to be connected to the Internet) and may be used to notify you of new content or events within your App, among other reasons. Use of this app is subject to the Nickelodeon End User License Agreement.

PAW Patrol Air and Sea Adventures offers in-app purchases and charges real money for additional in-app content. You may lock out the ability to purchase in-app content by adjusting your device’s settings.

For users residing in the EU, PAW Patrol Air and Sea Adventures may include the use of persistent identifiers for game management purposes and installation of this app constitutes your permission to such usage of persistent identifiers for all users on your device.

End User License Agreement: http://www.nick.com/nick-eula/
Privacy Policy: http://www.nick.com/privacy-policy/
Privacy Policy for Nick Jr.: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

The End User License Agreement for this app includes arbitration for disputes – see FAQs: http://www.nick.com/faqs/

Having trouble with PAW Patrol Air and Sea Adventures or just have a question? Check out the Support page!
http://www.nickjr.com/appsupport/ Puilor Survolați este acum PAW Air Patrol și aventuri la mare! Copiii duc la cer și mare cu puii PAW de patrulare într-un joc featuring patrollers aeriene și maritime și noi costume de zbor echipei! Laba de patrulare și Air Sea Adventures App învață abilitățile matematice de copii pre-k, cu ajutorul eroilor lor pup PAWsome din emisiunea Nick Jr.!

** Problemă cunoscută Rezolvat: Pentru a avea acces la un nivel mare de patrulare folosind limbi diferite, jucătorii trebuie să actualizeze la versiunea 3.2 pentru a juca misiunile. **

Toate comenzile jocului sunt făcute doar pentru copii, asa ca prescolarul tau poate:
• Fly cer cu 6 pui în 3 locații diferite
• Exploreaza si se arunca cu capul în mare cu puii în Adventure Bay
• Evita obstacolele, colecta tratează puilor și de a debloca trucuri distractive
• Dezvoltarea de numărare și forma abilități de recunoaștere
• Câștigați insigne speciale

Build Pre-K Math Abilități:
Aplicația PAW de patrulare și Air Sea Adventures ajută la pregătirea preșcolarilor pentru grădiniță prin promovarea importante abilități matematice devreme pentru 3 - pînă la 7 ani. Copiii vor fi expuse la concepte, printre care:
• Recunoașterea Forma
• Număr de recunoaștere
• Numărarea și enumerare

Caracteristici joc:
• Joaca-te cu personaje din emisiunea TV, PAW de patrulare: Chase, Marshall, Skye, Rocky, moloz, și Zuma!
• Controlați puii cu bețivan ușor cu degetul și-urme gesturi!
• Peste 30 de niveluri pentru a explora!
• Dificultatea crește cu fiecare nivel!
• complete de mini-jocuri, debloca mișcări speciale și de a face puii face trucuri uimitoare!
• Câștigați insigne pentru completarea unei misiuni, colectarea tratează puilor și deblocarea mișcări noi!

PAW Patrol Air și aventurile mare colectează datele personale ale utilizatorilor, precum și datele de utilizator non-personale (inclusiv datele agregate). culegerea datelor despre utilizatori este în conformitate cu legislația în vigoare, cum ar fi COPPA. Datele utilizatorilor pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor; permit utilizatorilor să profite de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul și publicitatea; și de a gestiona și de a îmbunătăți serviciile Nickelodeon. Pentru mai multe informații privind utilizarea Nickelodeon datelor cu caracter personal de utilizator, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate Nickelodeon Group de mai jos. Politica noastră de confidențialitate este în plus față de orice termeni, condiții sau politici convenite intre dvs. și Google, Inc., și Nickelodeon și entitățile sale afiliate nu sunt responsabile pentru colectarea sau utilizarea datelor personale de utilizator și informațiile Google. În plus, această aplicație poate utiliza „notificări locale.“ Notificările locale sunt trimise direct din aplicația pe dispozitiv (nu este nevoie să fie conectat la Internet) și pot fi utilizate pentru a vă înștiința despre conținut nou sau evenimente în cadrul aplicației , printre alte motive. Utilizarea acestei aplicații este supusă acordului de licență pentru utilizatorul final Nickelodeon.

PAW Patrol Air și aventurile mare oferă achiziții în aplicație și percepe bani reali pentru conținut suplimentar în aplicație. Ați putea bloca capacitatea de a achiziționa conținut în aplicație prin ajustarea setările dispozitivului.

Pentru utilizatorii care locuiesc în UE, PAW patrulare Air și aventurile mare pot include utilizarea identificatorilor persistente în scopuri de gestionare a jocului și instalarea acestei aplicații constituie permisiunea dvs. pentru o astfel de utilizare a identificatorilor permanenți pentru toți utilizatorii de pe dispozitiv.

EULA: http://www.nick.com/nick-eula/
Politica de confidențialitate: http://www.nick.com/privacy-policy/
Politica de confidențialitate pentru Nick Jr .: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

Acordul de licență pentru utilizatorul final pentru această aplicație include arbitraj pentru litigii - vezi Întrebări frecvente: http://www.nick.com/faqs/

Ai probleme cu PAW de patrulare Air și aventuri pe mare sau au doar o întrebare? Consultați pagina de suport!
http://www.nickjr.com/appsupport/

Screenshot PAW Patrol Air and Sea Adventures APK

 PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover PAW Patrol Air and Sea Adventures APK Cover
pups take flight is now paw patrol air and sea adventures kids take to the sky and sea with the paw paw patrol air and sea adventures 32 apk for android netpluginmediapawpatrolflyer created by nickelodeon in educational games pups take flight is now paw patrol air and sea adventures kids take to the sky and sea with the paw patrol pups in a game featuring the air and sea patrollers and paw patrol air and sea adventures mod apk 32 for android this game will be very good for your kids it is not only interesting and thrilling it is also paw patrol air and sea adventures apk direct download free paw patrol air and sea adventures 32 by nickelodeon compatible with android 40 and up 424 paw patrol air and sea adventures 31 aptoide unduh 424 paw patrol air and sea adventures 31 di aptoide now bebas virus dan malware tanpa biaya tambahan download tips paw patrol adventures apk 10 for android all the best tips and tricks for paw patrol air and sea adventures game 422 paw patrol air and sea adventures 31 adl dosyay aptoidea indirin virs ve malware yok ek bir cret bulunmuyor download paw puppy sea patrol apk 100 for android lets play paw adventurecollect alland patrol play best game4.5 stars based on 90450 reviews
website hit counter