Saturday, February 24, 2018

 Open Camera  APK Download

Open Camera APK

86 from - 103.414 People

APPS and GAMES Download - Terrarium tv apk download android app - Gta 5 android gta 5 apk sd data free download - Kodi app tv kodi download apk for android ios iphone - Free download android apk apps and games android apk - Gta 5 apk download gta 5 for android at gta5apk - Android apk download android apps and games - Apk downloader download apk files directly from google play - Shazam encore 831 180206 apk for android rexdl - Hitman sniper 17103775 apk mod data for android - Viva video download apk for android iphone pc
Title: Open Camera
Author: Mark Harman
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 8 ianuarie 2018


Download Open Camera APK from Mark Harman last update 8 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mark.harman.apps[@]gmail.com Politica de confidențialitate gapps, 28 Charles Street, Cambridge, CB1 3LZ

Open Camera Open Camera is a fully featured and completely free Camera app for Android phones and tablets. Features:
* Option to auto-stabilize so your pictures are perfectly level no matter what (see example image).
* Expose your camera's functionality: support for focus modes, scene modes, color effects, white balance, ISO, exposure compensation/lock, face detection, torch.
* Video recording (including HD, and taking photos while recording video).
* Handy remote controls: timer (with optional voice countdown), auto-repeat mode (with configurable delay).
* Option to take photo remotely by making a noise (e.g., voice, whistle), or by voice command "cheese".
* Configurable volume keys.
* Optimise GUI for left or right-handed users.
* Zoom via multi-touch gesture and single-touch control.
* Option to lock orientation to portrait or landscape for photo or video. Upside-down preview option for use with attachable lenses.
* Choice of save folder (including support for Storage Access Framework).
* Disable shutter sound.
* Overlay a choice of grids and crop guides.
* Optional GPS location tagging (geotagging) of photos and videos; for photos this includes compass direction (GPSImgDirection, GPSImgDirectionRef).
* Apply date and timestamp, location coordinates, and custom text to photos; store date/time and location as video subtitles (.SRT).
* Yes you can take a selfie (also known as front camera), includes support for "screen flash".
* Support for (some) external microphones.
* Widget to automatically take a photo after launching.
* Support for HDR (with auto-alignment and ghost removal) and Exposure Bracketing.
* Support for Camera2 API: manual focus distance; manual ISO; manual exposure time; manual white balance temperature; RAW (DNG) files.
* Dynamic range optimisation mode.
* Small file size.
* Completely free, and no ads in the app (I only run ads on the website). Open Source.

(Some features may not be available on all devices, as they may depend on hardware or camera features, the Android version, etc.)

If you wish you can show your appreciation and support future development of Open Camera by donating! This can be done by purchasing my donation app at https://play.google.com/store/apps/details?id=harman.mark.donation . Thanks!

Website: http://opencamera.org.uk/
FAQ: http://opencamera.org.uk/help.html#faq
Forums: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Source: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Note that it's not possible for me to test Open Camera on every Android device out there, so please test before using Open Camera to photo/video your wedding etc :)

App icon by Adam Lapinski ( http://www.yeti-designs.com ). Deschideți Camera este o aplicație aparat foto complet echipat și complet gratuit pentru telefoane și tablete Android. Caracteristici:
* Opțiunea de a auto-stabiliza astfel încât imaginile sunt perfect nivel, indiferent de ce (a se vedea exemplul de imagine).
* Expune camera foto de funcționalitate: suport pentru moduri de focalizare, moduri scenă, efecte de culoare, balansul de alb, ISO, compensarea expunerii / blocare, de detectare a feței, lanternă.
* Înregistrarea video (inclusiv HD, și luând fotografii în timpul înregistrării video).
* Handy de control la distanță: temporizator (cu numărătoarea inversă voce opțională), modul de repetare automată (cu întârziere configurabil).
* Opțiunea de a lua fotografie de la distanță prin a face un zgomot (de exemplu, voce, fluier), sau prin comandă vocală „brânză“.
* tastele de volum configurabile.
* Optimizați GUI pentru utilizatorii stânga sau dreptaci.
* Zoom prin intermediul multi-touch gest și de control cu ​​o singură atingere.
* Opțiunea de a bloca orientarea portret sau peisaj pentru fotografii sau video. opțiunea de previzualizare upside-down pentru utilizarea cu lentile atașabile.
* Alegerea salva dosar (inclusiv suport pentru Access Framework Storage).
* Sunet de declanșare Dezactivați.
* Se suprapun peste o gamă de grile și ghiduri de cultură.
* Opțional localizare GPS tagging (etichetare geografică) de fotografii și înregistrări video; pentru fotografii aceasta include direcție busolă (gpsimgdirection, gpsimgdirectionref).
* Data și marcajul de timp, coordonatele de localizare și textul personalizat la fotografii Aplicare; magazin data / ora și locație ca subtitrari filme (.SRT).
* Da, puteți lua un selfie (de asemenea, cunoscut sub numele de camera video frontală), include suport pentru „Flash ecran“.
* Suport pentru (unele) microfoane externe.
* Widget pentru a lua în mod automat o fotografie după lansare.
* Suport pentru HDR (cu auto-aliniere și îndepărtare fantomă) și a expunerii.
* Suport pentru API Camera2: distanța de focalizare manuală; ISO manual; timpul de expunere manuală; Temperatura manuală a balansului de alb; RAW (DNG) fișiere.
* Modul dinamic gama de optimizare.
* Fișier de dimensiune mică.
* Complet gratuit și nu există anunțuri în app (am rulat numai anunțuri pe site-ul web). Sursa deschisa.

(Unele caracteristici pot să nu fie disponibile pe toate dispozitivele, deoarece acestea pot depinde de hardware sau de camera caracteristici, versiunea Android, etc.)

Dacă doriți, puteți arăta aprecierea dumneavoastră și de a sprijini dezvoltarea viitoare a deschis Camera prin donarea! Acest lucru se poate face prin achiziționarea de aplicația mea donație la https://play.google.com/ magazin / aplicații / detalii? id = harman.mark.donation . Mulțumiri!

Site-ul: http://opencamera.org.uk/
Întrebări frecvente: http://opencamera.org.uk/help.html#faq
Forum: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Sursa: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Rețineți că nu este posibil pentru mine pentru a testa Deschideți Camera pe fiecare dispozitiv Android acolo, așa că vă rugăm să testați înainte de a utiliza aparatul foto pentru a deschide foto / video de nunta, etc :)

App pictograma de Adam Lapinski (http://www.yeti-designs.com).

Screenshot Open Camera APK

 Open Camera APK Cover Open Camera APK Cover Open Camera APK Cover Open Camera APK Cover Open Camera APK Cover
download terrarium tv app apk and stream the latest tv shows movies exclusives and much more from all over the world with the desired subtitle language gta 5 for android gta 5 apk is an open world action adventure video game developed by rockstar north and published by rockstar games it was released on 7 with kodi download app enjoy open source home theater software you can now install kodi apk for android ios iphone pc windows 1087 mac free 2017 android apk get and free download android apk files trending; hard to get; top downloads; donate a plus gta 5 for android is an open world action adventure video game developed by rockstar north and published by rockstar games it was released on the 7th of january download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader shazam encore 831 180206 apk for android identify music get song lyrics and now to discover the music that artists discover themselves free download hitman sniper 17103775 apk mod data for android aiming and shooting within a single environment avoids being bland because hitman sniper download apk start with the viva video download for pc iphone android latest version of 2017 download viva video apk pro version quickly know about vivavideo app4.5 stars based on 11307 reviews
website hit counter