Sunday, February 25, 2018

 Office Calculator Free  APK Download

Office Calculator Free APK

87 from - 5.854 People

APPS and GAMES Download - 4shared free file sharing and storage - Income calculator questra world india - 10 websites to download free non market android apps - Microsoft office 365 home premium free download - Microsoft office word 2010 free download - Google text to speech 31112 improves voices and adds - Google play store download for pc free windows play - Adobe premiere pro cc 2017 v110 full version free - Unlocksimphone unlock your phone for free - Google duo v22 brings an updated adaptive icon and
Title: Office Calculator Free
Author: taobits.net
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 12 septembrie 2017


Download Office Calculator Free APK from taobits.net last update 12 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]taobits.net taobits.net Christof Vollrath Peter-Strasser-Weg 17 12101 Berlin Germany

Office Calculator Free Office calculator with a virtual tape for Android,
fixed point or floating point mode,
various rounding modes, easy percent and tax calculation.
This is a calculator optimized for office tasks.

* Calculator with virtual tape
You can switch between calculator view and and tape view to have a full screen view of the tape.
Just tap on the tape to switch between views.
The tape of the calculator can have up to 1000 lines.

* Calculator support corrections on the tape
You can change values on the virtual tape to make corrections.
For corrections go to the context menu of the tape line with a long press.

* Calculator has percent calculation to add or subtract percent values.
The tape will display the percentage and the resulting value.

* Calculator has tax buttons (TX+, TX-) to add or sub tract tax (sales tax, VAT)
This makes it very easy to calculate tax amounts with the calculator.
The tape will display the tax rate and the resulting value.

* Calculator allows annotations on the tape
You can write a comment to a tape line.

* Calculator with fixed point arithmetic or floating point.
Fixed point arithmetic has 20 digits and 0 - 4 decimal places.
The floating point arithmetic has 64 bits (IEEE double precision).
By default, the calculator works with fixed point arithmetic and 2 decimal places as needed for most calculations with amounts.

* Calculator supports three rounding modes: up, down or 5/4.

This is the ad-sponsored variant of Office Calculator,
a Pro variant of Office Calculator without ads is also available. Calculator de birou cu o bandă virtual pentru Android,
Mod de virgulă mobilă punct fix sau,
diferite moduri de rotunjire, procente ușor și calculul impozitului.
Acesta este un calculator optimizat pentru sarcini de birou.

* Calculator cu bandă virtuală
Puteți comuta între vizualizare calculator și și vedere banda de a avea o vizualizare full screen a benzii.
Doar apăsați pe banda pentru a comuta între vizualizări.
Banda de calculator poate avea până la 1000 de linii.

* corecții Calculator de sprijin pe bandă
Puteți schimba valorile pe banda virtuală pentru a face corecții.
Pentru corecțiile du-te la meniul contextual al liniei de bandă cu o apăsare lungă.

* Calculator trebuie calcul la sută pentru a adăuga sau scădea valori procentuale.
Caseta va afișa procentajul și valoarea rezultată.

* Calculator are butoane fiscale (TX +, TX-) pentru a adăuga sau fiscale ale tractului sub (impozitul pe vânzări, TVA)
Acest lucru îl face foarte ușor pentru a calcula valorile fiscale cu calculatorul.
Banda va afișa rata de impozitare și valoarea rezultată.

* Calculator permite adnotări pe banda
Puteți scrie un comentariu la o linie de bandă.

* Calculator cu punct fix aritmetică sau în virgulă mobilă.
Punct fix aritmetică are 20 de cifre și 0-4 zecimale.
Aritmetice are 64 de biți (IEEE dublă precizie).
În mod implicit, calculatorul funcționează cu punct fix aritmetică și două zecimale după cum este necesar pentru cele mai multe calcule cu sume.

* Calculator suportă trei moduri de rotunjire: sus, jos sau 5/4.

Aceasta este varianta ad-sponsorizat de Biroul de Calculator,
o variantă Pro Office Calculator fără anunțuri este de asemenea disponibil.

Screenshot Office Calculator Free APK

 Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover
online file sharing and storage 15 gb free web space easy registration file upload progressor multiple file transfer fast download want create site find free wordpress themes and pluginsincome calculator you can check your income httpquestracheckyourincome did you find apk here are 10 websites to download free non market android apps download apps in form of apk files free download microsoft office 365 home premium free microsoft office 365 home premium is one of microsofts office 2013 varieties thats available at a yearly download microsoft office word 2010 free microsoft office word 2010 is one of the latest installments provided by microsoft in terms of word processing tools this you can grab text to speech 31112 from the play store or manually from apk mirror google play store download for pc download play store for pc google play store pc windows 7 play store download for pc google play store pc download play store adobe premiere pro cc 2017 v110 full version free download adobe premiere pro cc 2017 v110 full version sometimes ago adobe software with extremely facilities and unlock yourself the phone free with imei unlocking code generators after enter your mobile imei the unlock code is calculated with a specially software developed by hot on the heels of allos update over the weekend duo is now out with a new version of its own like allo its adaptive icon has been retouched to get ri by cody4.5 stars based on 17497 reviews
website hit counter