Saturday, March 24, 2018

 OBD Auto Doctor  APK Download

OBD Auto Doctor APK

73 from - 2.747 People

APPS and GAMES Download - Cmo escanear autos con el celular android os - Torrentz search engine - - Juja italia - Das neue xtrons autoradio mit android 71 begeistert mit - Xomax android 601 beherrscht 256gb sd karten - Dictionarys list of every word of the year - Diadevimi rolodobconfcocolog nifty - Dateierweiterungen steffen hanske - List of file extensions and data formats webopedia
Title: OBD Auto Doctor
Author: Creosys Ltd
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 1 februarie 2018


Download OBD Auto Doctor APK from Creosys Ltd last update 1 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]obdautodoctor.com Varpenrinne 8 37470 Vesilahti Finland

OBD Auto Doctor OBD Auto Doctor is the advanced OBD2 car diagnostics tool in your pocket!

Ever wonder why the check engine light or MIL keeps going on? Check and reset the trouble codes with OBD Auto Doctor. With this OBD2 diagnostic app, you can communicate with your car's OBD-II system quick and easy, and turn your mobile into a highly capable automotive scanner.

▸ OBD Auto Doctor is an ideal app for everyone interested in getting to know their car better. Whether you want to monitor vehicle data in real-time or reset the "check engine" light, this is a must-have tool and the only OBD-II software you need!

Capabilities and benefits:
• Read readiness monitor status to make sure your car is ready for emissions testing
• Read On-Board Diagnostic Monitors for advanced diagnostics
• Read Diagnostic Trouble Codes (DTCs), Freeze Frame, and clear the codes and MIL
• Monitor fuel consumption while you drive and save money on gas/diesel
• View OBD-II parameter and sensor data in real-time to detect abnormalities
• Monitor OBD-II sensor data in numerical or graphical presentation
• Support for multiple electronic control units such as engine, transmission, etc.

Some additional features:
• Send diagnostic data via email
• Record and send sensor data via email as .csv format
• Read Vehicle Identification Number, Calibration Identifications and Calibration Verification Numbers of ECU
• Build-in DTC database with over 18000 trouble codes including thousands of manufacturer specific codes
• Support for both imperial (English) and metric units

Check the Quick Start Guide to get started:
• Bluetooth adapters: http://www.obdautodoctor.com/OBD-Auto-Doctor-Quick-Start-Guide-Android-Bluetooth.pdf
• WiFi adapters: http://www.obdautodoctor.com/OBD-Auto-Doctor-Quick-Start-Guide-Android-WiFi.pdf

OBD Auto Doctor supports all cars sold worldwide that are compatible with OBD2 or EOBD. As a general guideline, your car is most likely to be OBD-II compliant if it fulfils one of the requirements listed below:
• USA: All cars and light trucks manufactured since 1996 (OBD2)
• EU, Gasoline: Registered in the EU after 1 January 2001 (EOBD)
• EU, Diesel: Registered in the EU after 1 January 2004 (EOBD)
• See http://www.obdautodoctor.com/faq for the OBD2 compatibility info for other countries

NOTE: OBD Auto Doctor requires a separate ELM Bluetooth or Wifi OBD2 adapter (ELM327 compatible scan tool) to communicate with vehicle.

NOTE: Please notice that most of the features of the app require that your car supports them too.

▸ This app is free but to unlock all the features, an upgrade is available using in-app purchase. Check the app website for more information and differences between the versions.

Under no circumstances will the developer of this application be held responsible for incidents resulting from the use and/or interpretation of the data in the application. We reserve the right to anonymously track and report a user's activity inside this app.

If you have any issues or concerns, we are happy to help you out. Just send us e-mail to support[@]obdautodoctor.com.

Visit the OBD Auto Doctor website for more information:
http://www.obdautodoctor.com/

If you enjoy using OBD Auto Doctor, please take a minute to leave a good review: it really helps. OBD Auto Doctor este avansat OBD2 instrument de diagnosticare auto în buzunar!

întrebat vreodată de ce lumina verifica motorul sau MIL continuă să se întâmplă? Verificați și resetați codurile probleme cu OBD Auto Doctor. Cu această aplicație de diagnosticare OBD2, puteți comunica cu sistemul mașinii OBD-II, rapid și ușor, și transforma telefonul mobil într-un scanner de automobile extrem de capabil.

▸ OBD Auto Doctor este o aplicație ideală pentru toți cei interesați să cunoască mai bine mașina lor. Fie că doriți să monitorizeze datele vehiculului în timp real sau reseta „verifica motor“ lumina, acesta este un instrument trebuie să aibă și numai software-ul OBD-II aveți nevoie!

Capacități și beneficii:
 • Citiți starea monitorului de pregătire pentru a vă asigura că mașina este gata de testare a emisiilor
 • Citiți diagnosticare la bord Monitoare pentru diagnosticare avansată
 • Citiți coduri de diagnosticare (DTC-uri), Freeze Frame, și clar codurile și MIL
 • Monitorizarea consumului de combustibil în timp ce conduceți și a economisi bani pe gaz / motorină
 • parametri și senzor de date Vizualizare OBD-II, în timp real pentru a detecta anomalii
 • date de senzori de monitorizare OBD-II în prezentarea numerică sau grafică
 • Suport pentru mai multe unități de control electronic, cum ar fi motor, transmisie, etc.
 
 Unele caracteristici suplimentare:
 • Trimiteți date de diagnostic prin e-mail
 • Înregistrarea și a trimite date de senzori prin e-mail ca .csv
 • Citire de identificare al vehiculului, Număr de calibrare si identificari de calibrare de verificare numere de ECU
 • Build-in baza de date DTC cu peste 18,000 coduri de eroare, inclusiv mii de coduri specifice producătorului
 • Suport pentru ambele imperiale (în engleză) și metrice de unități

Verificați Ghidul de pornire rapidă pentru a începe:
 • adaptoare Bluetooth: http://www.obdautodoctor.com/OBD-Auto-Doctor-Quick-Start-Guide-Android-Bluetooth.pdf
 • adaptoare WiFi: http://www.obdautodoctor.com/OBD-Auto-Doctor-Quick-Start-Guide-Android-WiFi.pdf

OBD Auto Doctor suporta toate mașinile vândute în întreaga lume, care sunt compatibile cu OBD2 sau EOBD. Ca orientare generală, masina ta este cel mai probabil să fie OBD-II compatibil dacă îndeplinește una dintre cerințele enumerate mai jos:
 • Statele Unite ale Americii: Toate mașini și camioane ușoare fabricate începând cu anul 1996 (OBD2)
 • UE, Benzină: înregistrată în UE după 1 ianuarie 2001 (EOBD)
 • UE, Diesel: înregistrată în UE după 1 ianuarie 2004 (EOBD)
 • A se vedea http://www.obdautodoctor.com/faq pentru informatii de compatibilitate OBD2 pentru alte țări

NOTĂ: OBD Auto Doctor necesită un adaptor separat ELM Bluetooth sau WiFi OBD2 (instrument de scanare ELM327 compatibil) pentru a comunica cu vehiculul.

NOTĂ: Vă rugăm să observați că cele mai multe dintre funcțiile aplicației necesită ca mașina dvs. le acceptă de asemenea.

▸ Această aplicație este gratuit, dar pentru a debloca toate caracteristicile, un upgrade este disponibil folosind achiziție în aplicație. Verificați site-ul aplicației pentru mai multe informații și diferențele dintre versiunile.

În nici un caz dezvoltatorul acestei aplicații va fi tras la răspundere pentru incidentele rezultate din utilizarea și / sau interpretarea datelor în cerere. Ne rezervam dreptul de a urmări anonim și de a raporta activitatea unui utilizator din această aplicație.

Dacă aveți probleme sau nelămuriri, suntem bucuroși să vă ajute. Doar trimite-ne e-mail la support[@]obdautodoctor.com.

Vizitați site-ul OBD Auto Doctor pentru mai multe informații:
http://www.obdautodoctor.com/

Dacă bucura de utilizarea OBD Auto Doctor, vă rugăm să ia un minut pentru a lăsa un comentariu bun: ajută într-adevăr.

Screenshot OBD Auto Doctor APK

 OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover OBD Auto Doctor APK Cover
una vez que tengan en sus manos el escaner obdii el procedimiento para escanear un auto por el celular es el siguiente torrentz will always love you farewell c 2003 2016 torrentz sampdoria inter sampdoria inter 5 perisic e poker di icardi blucerchiati travoltisampdoria inter 5 poker icardi con gol di tacco apre perisic das neue xtrons autoradio mit android 71 spielt musik per usb microsd karte und erlaubt die verwendung von navisoftware deiner wahl mit dem neuen xomax android 601 autoradio kannst du wirklich grosse musiksammlungen in deinem fahrzeug geniessen und navigation ist auch mglich a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 download a game x art georgia francesca my eden calendar maker 41 pro webcam hack v 1 keygen fastmaint license key www dogsex com deadly hit yahoo booter keyword eine der umfangreichsten listen mit dateierweiterungen erweiterung was; 000 000 600 paperport scanned image 000 000 999 arj multi volume compressed archive webopedias list of data file formats and file extensions makes it easy to look through thousands of extensions and file formats to find what you need4.5 stars based on 48099 reviews
website hit counter