Sunday, March 25, 2018

 NOGGIN Watch Kids TV Shows  APK Download

NOGGIN Watch Kids TV Shows APK

75 from - 2.722 People

APPS and GAMES Download - Weebly website builder create a free website store or blog - - - - - - - - -
Title: NOGGIN Watch Kids TV Shows
Author: Nickelodeon
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 26 februarie 2018


Download NOGGIN Watch Kids TV Shows APK from Nickelodeon last update 26 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]noggin.com Politica de confidențialitate 1515 Broadway New York, NY 10036

NOGGIN Watch Kids TV Shows Subscribe to NOGGIN and your child can watch over 1,000 episodes from preschool TV shows like PAW Patrol, Blue's Clues, Peppa Pig, The Backyardigans, Yo Gabba Gabba, Dora the Explorer, and more. Moose & Zee, our beloved hosts, are kids’ co-adventurers, guiding them on a fun-filled journey to explore numbers & shapes, letters & sounds, music, art, manners, and much more. With NOGGIN, kids will also learn important pre-kindergarten skills through our collection of educational videos.

Here’s why NOGGIN is great for your preschooler:
- Award-winning shows
- Fun and educational videos created just for preschoolers
- No commercials
- New videos specially selected and added weekly
- Surprise moments with Moose & Zee and their friends

NEW to NOGGIN:
-PAW Patrol

Start Your Subscription Today!
- First 7 days free and then $7.99/month – cancel at any time
- Your Google Play store account will be charged $7.99/month when your trial ends
- Cancel your subscription in the Google Play store > My Apps > Subscriptions
- Avoid auto-renew charges by canceling before the end of your trial or current billing period

NOGGIN collects personal user data as well as non-personal user data (including aggregated data). User data collection is in accordance with applicable law, such as COPPA. User data may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content; and manage and improve Nickelodeon's services. For more information regarding Nickelodeon’s use of personal data, please visit the Nickelodeon Group Privacy Policy below. Nickelodeon’s Privacy Policy is in addition to any terms, conditions or policies agreed to between you and Google, Inc. and Nickelodeon and its affiliated entities are not responsible for Google’s collection or use of your personal user data and information. Additionally, this app may use “local notifications.” Local notifications are sent directly from the app to your device (you don’t need to be connected to the Internet) and may be used to notify you of new content or events within your app, among other reasons. Use of this app is subject to the Nickelodeon End User License Agreement.

Privacy Policy: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

End User License Agreement: http://www.nick.com/nick-eula/

The End User License Agreement for this app includes arbitration for disputes – see FAQs: http://www.nick.com/faqs/

ADDITIONAL INFO
NOGGIN offers in-app purchases and charges real money for additional in-app content. You may lock out the ability to purchase in-app content by adjusting your device’s settings. Google will keep you logged on for an additional period of time after an initial in-app purchase. Additional purchases won’t require a re-entry of the password during this additional period of time. This is a function of Google’s software and not within our control. Aboneaza-te la noggin și copilul poate viziona peste 1000 de episoade din seriale TV preșcolari, cum ar fi PAW de patrulare, Clues lui Blue, Peppa Pig, Backyardigans, Yo Gabba Gabba, Dora Explorer, și multe altele. Moose & Zee, gazdele noastre iubite, sunt co-aventurieri pentru copii, călăuzindu-i într-o călătorie plină de distracție pentru a explora numere si forme, litere și sunete, muzica, arta, maniere, și multe altele. Cu căniță, copiii vor învăța, de asemenea, importante abilități de pre-grădiniță prin colecția noastră de videoclipuri educaționale.

Iată de ce noggin este mare pentru prescolarul tau:
- spectacole premiate
- distracție și educaționale video create numai pentru copiii prescolari
- Nu există reclame
- noi videoclipuri special selectate și adăugate săptămânal
- momente surprinde cu Moose & Zee și prietenii lor

NOU la noggin:
-PAW de patrulare

Începe acum abonamentul!
- Primele 7 zile libere și apoi $ 7,99 / lună - anula în orice moment
- va fi încărcat contul Google Play magazin $ 7,99 / lună, atunci când se termină perioada de încercare
- Pentru a anula abonamentul în magazinul Google Play> Aplicațiile mele> Abonamente
- A se evita reînnoirea automată a taxelor prin anularea înainte de sfârșitul perioadei de încercare sau perioada de facturare curentă

Căniță colectează date personale ale utilizatorilor, precum și datele de utilizator non-personale (inclusiv datele agregate). culegerea datelor despre utilizatori este în conformitate cu legislația în vigoare, cum ar fi COPPA. Datele utilizatorilor pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor; permit utilizatorilor să profite de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul; și de a gestiona și de a îmbunătăți serviciile Nickelodeon. Pentru mai multe informații privind utilizarea Nickelodeon a datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate Nickelodeon Group de mai jos. Politica de confidențialitate Nickelodeon este în plus față de orice termeni, condiții sau politici convenite intre tine si Google, Inc. și Nickelodeon și entitățile sale afiliate nu sunt responsabile pentru colectarea sau utilizarea datelor personale de utilizator și informațiile Google. În plus, această aplicație poate utiliza „notificări locale.“ Notificările locale sunt trimise direct din aplicația pe dispozitiv (nu este nevoie să fie conectat la Internet) și pot fi utilizate pentru a vă înștiința despre conținut nou sau evenimente în cadrul aplicației , printre alte motive. Utilizarea acestei aplicații este supusă acordului de licență pentru utilizatorul final Nickelodeon.

Politica de confidențialitate: http://www.nickjr.com/privacy-policy/

EULA: http://www.nick.com/nick-eula/

Acordul de licență pentru utilizatorul final pentru această aplicație include arbitraj pentru litigii - vezi Întrebări frecvente: http://www.nick.com/faqs/

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Căniță oferă achiziții în aplicație și încarcă bani reali pentru conținut suplimentar în aplicație. Ați putea bloca capacitatea de a achiziționa conținut în aplicație prin ajustarea setările dispozitivului. Google va rămâne conectat pe o perioadă suplimentară de timp, după o achiziție inițială în aplicație. achiziții suplimentare nu va necesita o reintrare a parolei în această perioadă suplimentară de timp. Aceasta este o funcție de software-ul Google și nu sub controlul nostru.

Screenshot NOGGIN Watch Kids TV Shows APK

 NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover NOGGIN Watch Kids TV Shows APK Cover
weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life4.5 stars based on 23323 reviews
website hit counter