Tuesday, March 20, 2018

 Ninesky Browser  APK Download

Ninesky Browser APK

83 from - 42.944 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Ninesky Browser
Author: ninesky.com
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 26 august 2017


Download Ninesky Browser APK from ninesky.com last update 26 august 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]ninesky.com Politica de confidențialitate

Ninesky Browser Ninesky is the most suitable browser for Android mobile.

It is smarter and faster than other browsers. Ninesky pays more attention to your Internet security and protection of personally private data.

Speed Dial and Smart Address Bar can help you more conveniently and fast type the URL on the mobile.

You can use Cloud Bookmarks functions share your bookmarks in different mobile devices. You do not need worry about losing the bookmarks when you lose your mobile or change it. That is because as long as you sync the Cloud Bookmarks to your new mobile, you will get it.

There are three wonderful search engines in Ninesky browser. You can select your favourite search engine in Google, Bing and Yahoo.

It can support all the HTML5 and WWW web pages. You can use it play FLASH on the online video websites.

More improvements are about content sharing, easy using and user experience mode. We hope you will love Ninesky browser and help us improve it. Let us create a wonderful mobile browser together.

Features:
Secure and private protection
- Powerful secure protection including detecting security of sites. There will be warnings when dangerous websites are attacking. We will protect you personally private data.

Supports three search engines
- There are three wonderful search engines in Ninesky browser: Google, Bing and Yahoo.

Cloud bookmarks
- You can have your own Cloud bookmarks in Ninesky browser and you can sync your local bookmarks to your Cloud bookmarks. Doing that can more safely protect your data.

Speed dial
- There are eight speed dials on the homepage. Ninesky browser presets two popular websites for you: Facebook and YouTube.

Intelligent typing
- You just need type a few letters or key words of the website that intelligent address bar will automatically match the popular websites, your bookmarks or browsing history for you.

Download and file manager
- You can conveniently use the Ninesky browser download images and files. Download icon will be displayed in the system message bar.

Browsing tabs
- Browsing tabs makes browsing the mobile web as easy as using desktop. Do not need leave your webpage that you can open others website.

Multi-Touch-Zoom
- Ninesky browser provides an amazing browsing experience with Multi-Touch Zoom. On the screen, using two fingers can easily make the text bigger or smaller. Meanwhile, double-click the screen can zoom the page.

A variety of “Internet Modes”
- There are three “Internet Modes” can be chosen: Saved traffic mode, No trace mode and Web optimization.

Shortcuts in web page
- You keep pressing the links, words or images in the page when you are browsing, there will be showing some shortcuts: open in new window, save bookmark, share content, save picture, set wallpaper and so on.

Memory release
- Install applications or file to your SD card. Your mobile memory will be saved and will run faster.

View switch
- View switch function is so sweet. You can freely switch your view between computer and mobile. you can switch the view in Android, iPhone Safari, iPad Safari, Desktop Chrome and Desktop Firefox.

If you have any suggestions, please tell me. (support[@]ninesky.com) Ninesky este browser-ul cel mai potrivit pentru Android.

Este inteligent și mai rapid decât alte browsere. Ninesky acordă mai multă atenție securității Internet și de protecție a datelor cu caracter personal private.

Speed ​​Dial și Bara de adrese inteligentă vă poate ajuta să mai convenabil și rapid tastați URL-ul pe mobil.

Puteți utiliza Marcaje Cloud funcțiile parts marcajele dvs. în diferite dispozitive mobile. Nu aveți nevoie vă faceți griji în legătură cu pierderea de marcaje atunci când ai pierdut telefonul mobil sau schimba-l. Asta se datorează faptului că, atâta timp cât vă sincronizați Marcaje Cloud pentru telefonul mobil nou, vei primi.

Există trei motoare de căutare din browser-ul minunate Ninesky. Puteți selecta motorul de căutare preferat în Google, Bing si Yahoo.

Se poate sprijini toate HTML5 și paginile web WWW. Aveți posibilitatea să utilizați-l joace FLASH pe site-urile video online.

Mai multe îmbunătățiri sunt pe cale de partajare a conținutului, foarte usor de utilizat si ghidul de modul de experiență. Sperăm că vă va plăcea browser-ul Ninesky și a ne ajuta să-l îmbunătățească. Să ne creați un browser mobil minunată împreună.

Caracteristici:
Sigură și privată de protecție
- O puternică protecție sigură, inclusiv securitatea detectarea de site-uri. Nu va fi avertismente atunci când site-urile periculoase sunt ataca. Vom proteja datele personale vă private.

Acceptă trei motoare de căutare
- Există trei motoare de căutare din browser-ul minunate Ninesky: Google, Bing si Yahoo.

Cloud marcaje
- Poți avea propriile tale marcaje în browser-ul Cloud Ninesky și puteți sincroniza marcajele locale la marcajele dvs. Cloud. Facand mai multe care pot proteja datele în condiții de siguranță.

Apelare rapidă
- Există opt numere cu apelare rapidă de pe pagina de start. Ninesky presetări browser două site-uri populare pentru tine: Facebook și YouTube.

Inteligent tastare
- Ai nevoie doar de tastați câteva litere sau cuvinte-cheie ale site-ului pe care bara de adrese inteligentă se va potrivi în mod automat site-urile populare, marcaje sau istoricul de navigare pentru tine.

Descărcați și File Manager
- Puteți folosi convenabil imaginile Ninesky browser Filme și fișiere. Descărcați pictograma va fi afișată în bara de mesaje de sistem.

Filele ce navighează pe
- Browsing filele face navigarea Web-ul mobil la fel de ușor ca folosind ecranul. Nu lăsați nevoie de pagina dvs. de Web pe care le poate deschide site-ul altora.

Multi-Touch-Zoom
- Browser-ul Ninesky oferă o experiență uimitoare de navigare cu Multi-Touch Zoom. Pe ecran, folosind două degete poate face cu ușurință text mai mare sau mai mic. Între timp, faceți dublu clic pe ecran poate mări pagina.

O varietate de "Moduri de Internet"
- Există trei "Moduri de internet" pot fi alese: modul de trafic Salvat, nr modul Urmărire și optimizare web.

Comenzi rapide în pagina web
- Ai păstrați apăsarea link-uri, cuvinte sau imagini în pagina, atunci când sunt navigarea, se vor arata ca unele scurtături: Open in new window, Salvare marcaj, conținut social, salvați imaginea, setați imaginea de fundal și așa mai departe.

De memorie de presă
- Instalați aplicații sau fișiere pe cardul SD. Memoria tău mobil va fi salvat și va rula mai repede.

Vezi comutatorul
- Funcție de comutare View este atât de dulce. Aveți posibilitatea să comutați în mod liber opinia dumneavoastră între computer și mobil. aveți posibilitatea să comutați vizualizarea în Android, iPhone Safari, iPad Safari, Chrome și Desktop Desktop Firefox.

Dacă aveți sugestii, vă rugăm să spuneți-mi. (Support[@]ninesky.com)

Screenshot Ninesky Browser APK

 Ninesky Browser APK Cover Ninesky Browser APK Cover Ninesky Browser APK Cover Ninesky Browser APK Cover
4.5 stars based on 21061 reviews
website hit counter