Wednesday, March 21, 2018

 Newton Mail - Email & Calendar  APK Download

Newton Mail - Email & Calendar APK

80 from - 122.658 People

APPS and GAMES Download - - - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - Reactie vipassana retraite rishisr - Dateierweiterungen - Dictionarys list of every word of the year - Zeoramarmi - 2016 01 21 -
Title: Newton Mail - Email & Calendar
Author: CloudMagic, Inc.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 martie 2018


Download Newton Mail - Email & Calendar APK from CloudMagic, Inc. last update 21 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hello[@]newtonhq.com Politica de confidențialitate CloudMagic, Inc. 501 Forest Avenue, Suite PH3 Palo Alto, CA 94301

Newton Mail - Email & Calendar Newton is a subscription-based service that supercharges your email with power features like Read Receipts, Snooze, Send Later, Undo Send, Sender Profile, Connected Apps and more across Android Phone, Tablet and Wear. Comes with a 14-day free trial.

Newton is available as an in-app subscription for $49.99/yr. That’s about $4/mo for something that you use dozens of times every day.

Works with Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail/Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 and all IMAP accounts.

Supports Calendar for Gmail, Google Apps, and Exchange (EWS). Manage your email & Calendar without switching between apps.

What Happens After 14 Days

The app stops working. You won’t get new emails, push notifications and access to power features Read Receipts, Send Later, Snooze & more. Definitely not an email experience we recommend.

Sign Up Once, Use Everywhere

Your Newton account is your key to all things Newton. Use it to instantly access your email anytime, across ALL your devices. It’s that simple.

With your account, you can have all your email preferences and settings synced magically across devices - be it Android Phone, Tablet, Wear, Mac or Windows.

Why Newton is the only email app you need

● Instant push notifications for ALL types of email - Gmail, Hotmail/Outlook, Exchange, Yahoo Mail, iCloud, Google Apps, Office 365 and any IMAP account.

● Read Receipts - Get read-status for every email you send. Also get notified as soon as the email is read. Know exactly who read your email with individual mail tracking.

● Send Later - Schedule emails to be sent later and have them delivered to the recipient’s inbox at just the right moment. Also, you can stop the scheduled email if the recipient emails you in between.

● Tidy Inbox - Focus on emails that matter. Weed out newsletters and social media emails to another folder and make your inbox distraction-free. Think Gmail tabs for all email accounts.

● Sender Profile - Know more about the people who email you. Get job titles, organization​ info, location, LinkedIn, Facebook, Twitter profiles & more. Send better emails by knowing the context and background of the sender.

● Snooze - Set your emails to come back to Inbox at a more convenient time. Got an important email while travelling? Just Snooze to Desktop and deal with it only when you’re ready. Snooze emails, not productivity.

● Connected Apps - Complete your workflow without leaving your email. Add important emails to your favorite productivity apps like Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce and Asana.

● Undo Send - Pull back that email blunder you just sent. Especially useful when you’re on mobile and need to reply in a hurry.

● 2-step verification - Protect your Newton account with both your password & phone.

● One-click Unsubscribe - Instantly unsubscribe from unwanted email newsletters.

● Custom Inbox Swipes - Customizable long/short swipes for actions like Delete, Archive, Mark as Read, Mark as Spam and more.

● Save email attachments to your favorite​ cloud storage service like Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive etc. with ease.

● Remote Wipe your data in case you lose your device.

● Custom Folder Sync - Get notified about emails that land in your folders.

But wait...there’s more!

- HTML signatures
- Email Aliases
- Turn on/off Conversations
- Swipe between emails
- Easy on battery and data
- Passcode Lock
- Mark as Spam
- Interactive notifications
- Unified Inbox
- Available in all major languages

Newton is available as an in-app subscription for $49.99 per year.

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. Manage your subscriptions in Account Settings.

Privacy Policy: https://newtonhq.com/k/privacypolicy
Terms of Use: https://newtonhq.com/k/TOS Newton este un serviciu pe bază de abonament de e-mail Aceasta îmbracă cu caracteristici de putere, cum ar fi Confirmări Citire, Snooze, Trimite mai târziu, Undo Trimite, Expeditor Profil, aplicații conectate și mai mult peste Android telefon, tabletă și uzură. Vine cu o încercare gratuită de 14 zile.
 
Newton este disponibil ca abonament în aplicație pentru $ 49.99 / an. Asta aproximativ 4 $ / lună pentru ceva pe care îl utilizați de zeci de ori în fiecare zi.
 
Funcționează cu Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, icloud, Google Apps, Office 365 și toate conturile IMAP.

Suporta Calendar pentru Gmail, Google Apps, și Exchange (EWS). Gestionați e-mail și Calendar fără a comuta între aplicații.

Ce se întâmplă după 14 zile

Aplicația nu mai funcționează. Tu nu va primi e-mailuri noi, notificări push și accesul la putere Caracteristici Confirmări Citire, Trimite mai târziu, Amânare si mai multe. Categoric nu este o experiență de e-mail, vă recomandăm.

Înregistrare O dată, utilizați Pretutindeni

Contul dvs. Newton este cheia pentru toate lucrurile Newton. Utilizați-l pentru a accesa instantaneu de e-mail oricând, pe toate dispozitivele. Este atât de simplu.

Cu ajutorul contului dvs., puteți avea toate preferințele de e-mail și setările sincronizate magic pe mai multe dispozitive - fie că este vorba de telefon Android, Tablet, Wear, Mac sau Windows.

De ce Newton este singura aplicație de e-mail aveți nevoie

● notificări push instant pentru toate tipurile de e-mail - Gmail, Hotmail / Outlook, Exchange, Yahoo Mail, icloud, Google Apps, Office 365 și orice cont IMAP.

● Confirmări Citire - Ia citit-stare pentru fiecare e-mail trimis. De asemenea, obține notificat imediat ce e-mail este citit. Știu exact cine citi e-mail-ul cu urmărire individuală.

● Trimite mai târziu - email-uri Program pentru a fi trimise mai târziu și le-au livrat inbox-ul destinatarului la momentul potrivit. De asemenea, puteți opri e-mail programat în cazul în care destinatarul e-mailuri între ele.

● Tidy Inbox - Focus pe e-mailuri care contează. Índepărta buletine de știri și email-uri de social media într-un alt dosar și de a face inbox-ul distragere-free. Gândiți-vă file Gmail pentru toate conturile de e-mail.

● Expeditor profil - Aflați mai multe despre oamenii care te prin e-mail. Obține titluri de locuri de muncă, informații organizare, locație, LinkedIn, Facebook, Twitter si mai multe profile. Trimite email-uri mai bune prin cunoașterea contextului și fundalul expeditorului.

● Amânare - Setați e-mailurile pentru a reveni la Inbox într-un moment mai convenabil. Ai un e-mail de important în timp ce călătoriți? Doar Amânați pentru desktop și să se ocupe cu ea numai atunci când sunteți gata. Amânați e-mailuri, nu productivitate.

● Aplicații conectate - Finalizarea fluxului de lucru, fără a părăsi un e-mail. Adăugați email-uri importante pentru aplicațiile de productivitate preferate, cum ar fi Todoist, Evernote, OneNote, de buzunar, Trello, Zendesk, Salesforce și Asana.

● Anulați trimiterea - Trageți înapoi că gafa de e-mail pe care tocmai ați trimis. Mai ales util atunci când sunteți pe mobil și trebuie să răspundă în grabă.

● verificarea în 2 pași - Protejați-vă contul Newton cu atât parola si telefonul.

● Un clic Dezabonare - instantaneu dezabona de la buletine de e-mail nedorite.

● Inbox personalizat Glisările - personalizabile glisări lungi / scurte pentru acțiuni cum ar fi Delete, Arhiva, Marchează ca citit, Mark ca spam și multe altele.

● Salvați atașamente de e-mail pentru serviciul de stocare cloud preferat ca Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive etc cu ușurință.

● Ștergeți datele de la distanță, în cazul în care pierdeți dispozitivul.

● Personalizat Folder Sync - Ia notificări despre e-mailurile care aterizează în dosarele.

Dar stai ... e mai mult!

- semnăturile HTML
- Pseudonime prin e-mail
- activarea / dezactivarea Conversații
- Glisează între e-mailuri
- Ușor de pe baterie și date
- Blocare prin parolă
- Marchează ca spam
- notificările interactive
- Inbox unificat
- Disponibil în toate limbile importante

Newton este disponibil ca abonament în aplicație pentru 49.99 $ pe an.

Pretul poate varia în funcție de locație. Abonamentele vor fi taxate de pe cartea de credit prin intermediul contului dvs. Google. Abonamentul se va reînnoi automat, cu excepția cazului în anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Gestionați abonamentele în Setările contului.

Politica de confidențialitate: https://newtonhq.com/k/privacypolicy
Conditii de utilizare: https://newtonhq.com/k/TOS

Screenshot Newton Mail - Email & Calendar APK

 Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover Newton Mail - Email & Calendar APK Cover
mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 toegevoegd door erwin van lun op 24 06 2008 om 1328 ik ben op zoek naar ervaringen met een vipassana retraite er zijn verschillende aanbieders maar ik lees nergens over ervaringen met die aanbieders eine der umfangreichsten listen mit dateierweiterungen erweiterung was; 000 000 600 paperport scanned image 000 000 999 arj multi volume compressed archive a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 russell johnson bluegrass tokyo tube sex keil 166 keygen avg internet security 2012 serial number serial orsolya kocsis fuck chevrolet repair manuals basiccolor display 419 mac stateless bloodstream promo cdm mip oceanos cosmicos siravak part2 filesonic ver videos de draya michele sexy leahy lakefield rar joanna benedek denuda keygen earth moments world woodwind series turkish clarinet wav the ultimate collection of full version software crack patch keygen activator serial key license and most popular software for free download 15 3330 b4.5 stars based on 33294 reviews
website hit counter