Saturday, March 24, 2018

 Nearify - Discover Events  APK Download

Nearify - Discover Events APK

83 from - 3.213 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Nearify - Discover Events
Author: Nearify
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 iunie 2016


Download Nearify - Discover Events APK from Nearify last update 6 iunie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hello[@]nearify.com Politica de confidențialitate

Nearify - Discover Events Discover all events you love, on topics you like, as never before, happening near you from more than 20 million events worldwide.

✓ Our users can discover awesome, new and amazing things to do, events in every city in India and outside India, such as trending events in Delhi, NCR, Gurgaon, Noida, Bangalore (Bangaluru), Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata as well as popular events in New York City (NYC), London, Boston, San Francisco, Las Vegas, Houston, Dallas, Singapore, Chicago, San Jose, Los Angeles, Atlanta, Austin, Miami etc including 200+ more happening cities of the world.

✓ Nearify recommends every day personalized list of events for you at the location of your choice. Also, find trending events for the weekend, weekdays or any major holidays in advance so that you can plan your free time ahead.

✓ Find what events your friends are liking, attending, when your favorite artists, musicians, comedians events are upcoming all at one place.

✓ Never spend your free time getting bored sitting at home - be it a weekend or when you are on a vacation or travelling for work. For example, if you live in Bangalore and travel to Mumbai, Nearify is your friend to give you snapshot of places, things to do, Mumbai events as well as for your home town Bangalore events.

✓ Always know using, Nearify, what all is happening like College Festivals, Music Festivals, Dance Performances, Film Festivals, Rock and Roll, Karaoke, Food Festivals, Jazz Music, Indie Music, Country Music, Culture and Humanities, Sufi Theme, Theater, Magic Shows, Improvs and Stand-up Comedy, Bollywood, Dance, Nature Walks, Live Bands, Dating, Blues Music, Open-mic, Mixology, Live DJ, Start-ups, Technology Product Launches, Adventure, Sports, Photography, Yoga Classes or any other interesting gig that you can attend, have fun when you step out of your homes, explore, and socialize.

✓ Use Nearify to invite your friends to your favorite events, share events with your groups on facebook, whatsapp, find directions to event venues, find events at your favorite venues, book tickets, cinema, movies.

✓ You can even add your loved events to phone calendar to be reminded before the event that you should go and attend.

How to use Nearify
✓✓ After downloading, tell us the type of events you like from more than 2000 topics , your social profile (optional), and your location choice, and let Nearify do rest of the magic of finding the best ones for you.

✓✓ Take a glance of all these events, like them by clicking on the HEART icon or share it with your friends on any social platform.

✓✓ You can also follow your favorite artists and track their events.

✓✓ Well, that’s about it! Isn't it interesting!!

✓✓ Download now and never miss an event anymore

------------------
The story of how Nearify happened

We were bored one weekend. Lot of time in hand but no clue about what to do. Despite scanning several websites we could not find anything interesting to do. No website was helpful in suggesting us events we could attend. In order to solve this problem and make discovering events easy, Nearify was born.
-------------------------------------------
Now, sit back, download Nearify and enjoy events everyday.

-----------------for Event Organizers--------------
Nearify has a lot for the event organizers also - especially in Delhi, NCR, Gurgaon, Mumbai, Noida, Bangalore (Bangaluru), Mumbai, Bombay, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata and other main urban regions in India. You can create your event on Nearify - Whether you are organizers of Fun events, whether paid or free, like parties, comedy shows, live music shows etc or you are organizer of business conferences, networking events or trade shows etc - you can in few clicks create your event and Nearify users will be able to see those events (Provided they are good events if not best). :) Let's Nearify the world by working together.
------------------


Also - Nearfy, Nearify Events, Nearby Events Descoperiți toate evenimentele pe care le iubesc, pe teme care iti plac, ca niciodată înainte, se întâmplă aproape de tine de la mai mult de 20 de milioane de evenimente la nivel mondial.

✓ Utilizatorii noștri pot descoperi lucruri minunate, noi si uimitoare de a face, evenimente în fiecare oraș în India și în afara Indiei, cum ar fi trending evenimente în Delhi, NCR, Gurgaon, Noida, Bangalore (Bangaluru), Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata precum și evenimente populare din New York (NYC), Londra, Boston, San Francisco, Las Vegas, Houston, Dallas, Singapore, Chicago, San Jose, Los Angeles, Atlanta, Austin, Miami, etc, inclusiv mai multe orașe se intampla 200+ a lumii.

✓ Nearify recomanda in fiecare zi lista personalizată de evenimente pentru tine la locația dorită. De asemenea, găsi evenimente pentru week-end trend, în zilele lucrătoare sau orice vacanțe majore în avans, astfel încât să puteți planifica timpul liber înainte.

✓ Găsiți ce evenimente prietenii tai place, participa, atunci când artiștii preferați, muzicieni, comici evenimente sunt toate la preconizatei un singur loc.

✓ Nu vă petreceți timpul liber te plictisi stând acasă - fie că este vorba de un weekend sau când vă aflați într-o vacanță sau călătorie pentru muncă. De exemplu, în cazul în care locuiți în Bangalore și de călătorie la Mumbai, Nearify este prietenul tău pentru a vă oferi instantaneu locuri, lucruri de făcut, evenimentele din Mumbai precum și pentru orașul acasă evenimentele Bangalore.

✓ Întotdeauna știu folosind, Nearify, despre ce se întâmplă ca și Festivaluri College, festivaluri de muzică, spectacole de dans, festivaluri de film, Rock and Roll, Karaoke, Festivaluri alimentare, Jazz Muzică, Independente Muzică, Muzică country, Cultură și Umanistice, sufi Tema, Teatru , show Magic, Improvs și stand-up comedy, Bollywood, dans, Natura Walks, trupe live, Dating, Blues Muzica, open-microfon, mixologie live, DJ, start-up-uri, Tehnologie Lansari de produse, Aventura, Sport, Fotografie, Yoga clase sau orice alt concert interesant pe care poti participa, sa te distrezi atunci cand iesiti din casele tale, de a explora și de a socializa.

✓ Utilizați Nearify pentru a invita prietenii la evenimente favorite, evenimentele share cu grupurile de pe Facebook, WhatsApp, găsiți instrucțiuni de ghidare pentru săli de evenimente, găsiți evenimente la locurile preferate, bilete de carte, cinema, filme.

✓ Puteți adăuga chiar evenimente dragi în agenda telefonului să fie amintit înainte de evenimentul pe care ar trebui să meargă și să participe.

Cum se folosesc Nearify
✓✓ După descărcarea, spune-ne tipul de evenimente pe care le place, mai mult de 2000 de subiecte, profilul social (opțional), și locația dorită și lăsați Nearify face restul magia de a găsi cele mai bune pentru tine.

✓✓ Ia-o privire a tuturor acestor evenimente, cum ar fi ele, făcând clic pe pictograma de inimă sau partajați-l cu prietenii pe orice platformă socială.

✓✓ Puteți urmări, de asemenea, artiștii preferați și urmăriți evenimentele lor.

✓✓ Ei bine, asta e despre asta! Nu este interesant !!

✓✓ Descarcă acum și nu pierdeți niciodată un eveniment mai

------------------
Povestea cum sa întâmplat Nearify

Ne-am plictisit de un week-end. Mult timp în mână, dar nici un indiciu cu privire la ce să facă. În ciuda scanării mai multor site-uri nu am putut găsi nimic interesant de făcut. Nici site-ul a fost de ajutor în noi, ceea ce sugerează evenimente am putea participa. Pentru a rezolva această problemă și de a face evenimente descoperirea ușoară, Nearify sa născut.
-------------------------------------------
Acum, stai pe spate, descărcați Nearify și să se bucure de evenimente de zi cu zi.

----------------- Pentru organizatori de evenimente --------------
Nearify are o multime de organizatori de evenimente, de asemenea, - în special în Delhi, NCR, Gurgaon, Mumbai, Noida, Bangalore (Bangaluru), Mumbai, Bombay, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata si alte principalele regiuni urbane din India. Puteți să creați evenimentul pe Nearify - Fie că sunteți organizatorii de evenimente distractive, indiferent dacă sunt plătite sau gratuite, cum ar fi petreceri, spectacole de comedie, muzica live prezinta, etc sau sunteți organizator de conferințe de afaceri, crearea de rețele de evenimente sau targuri etc - puteți în câteva clicurile creează un eveniment, iar utilizatorii Nearify vor putea vedea acele evenimente (Cu condiția ca acestea sunt evenimente bune în cazul în care nu cel mai bun). :) Să Nearify lumea lucrând împreună.
------------------


De asemenea - Nearfy, Nearify Evenimente, Evenimente din apropiere

Screenshot Nearify - Discover Events APK

 Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover Nearify - Discover Events APK Cover
4.5 stars based on 89353 reviews
website hit counter